EESTI NEIJINGI KOOL


Jätkuv aktiveerimine. Qi Gong.

09.04.2020

(2.saade)

 

Maestro: Tere päevast! Tere, jätkuvale impulsi andmisele. Jätkuva õpetamise kursus Neijingi koolis, konkreetsemalt elusas ideogrammis Tianis.

Ja täna tegeleme Qi Gong-iga.

Defineerida Qi Gong-i pole lihtne, aga kui me võtame selleks idee, et meie oleme mikrokosmos ja see on samasugune kui makrokosmos, lihtsalt väike. Kui me teeme Qi Gong-i – ükskõik milline poleks ka stiil, -kuigi nad ei ole sarnased- ja neil ei ole samasuguseid omadusi või kavatsust – aga kui me Qi Gong-i teeme, siis meie – see on väga oluline – kordame universumi tegevust. Ehk sedasama tegevust, mis loob noovasid, supernoovasid, musti auke, komeete või pruuni kääbuse või valge hiiglase – iga Qi Gong-i liikumine tähendab korrata universumi liikumist.

Sellel, kes praktiseerib Qi Gong’i, on väga oluline meelde jätta, et Qi Gong ei ole lihtsalt vaid inimese enda dünaamika, mis tuleb tema enda intelligentsist. Ei. See on ära tunda, teadvustada, et ollakse mikrouniversum. Aga liikumise ajal – kui ma kooskõlastun keskkonnaga, makrouniversumiga – siis ainuke, mida ma teha saan, on põhimõtteliselt „simuleerida“ (jutumärkides), sarnaneda või teha liikumist, mis mingil määral tuletab meelde galaktika liikumist, mis kaugeneb või läheneb, mis sulandub, tõuseb, laskub.

See tähendab, et see, mida iga Qi Gong-i liikumine teeb, on näidata seda, mida me näeme astronoomia abil, nt Hubble'i teleskoobi kaudu saadud pildid – et me esindame kõike seda väga väikeses plaanis. See on tegelikult Qi Gong. Tunnetada ennast universumina, tunnetada ennast mikrokosmosena, et kõikidel liikumistel on tähendus. Sellepärast me annamegi neile tähenduse.

Täna vaatame kaht liikumist, mis on väga seotud universumiga ja kulmineerime ka universumi moodi. Ja on väga oluline – raadiovaatajad, kes ainult raadios kuulavad seletust, aga kes vaatavad raadiot, need võivad näha liikumist – et te imbuksite läbi sellest liikumisest, nagu te teeksite ise. Hiljem on võimalik alla laadida programmi, näha, korrata. Väga hästi! Võib öelda, et see on juba intellektuaalsem omandamine. Aga praegu palume, et te järgiksite meid selles mikrouniversumis, mis kordab universumi liikumist, milles me asume. Bā Hàn Shēng stiili Qi Gong, mida me täna teile näitame, on kõigile teile, eriti aga nendele kolleegidele, kes Qi Gong-i kursustel käivad siin Tianis, teie jaoks.

 Jätame teid õpetajaga, et tema näitaks, milline on tänane strateegia. Suur tänu!

 

Lila: Suur tänu, Maestro!

(Õpetaja istub maas rätsepaistes.)

Tere päevast! Täna toome teile kaks poeetilist hingust. Enne, kui hakkame teile neid lahti seletama, tahaksin ütelda, et see, mida esitleme teile täna, need kaks Qi Gongi, on Qi Gong-id, mida nimetame „rännaku“ Qi Gongi-deks ehk tegemist on Qi Gongiga, mida inimene ise kogeb ehk siis on enesetervendamise jaoks.

Kutsume teid, et selle kaudu, mida te kuulete, te kogete, tunnete, lubaksite sõnal ennast kanda.

 

Aga kõigepealt – istume sirge seljaga, õlad lõdvestatud, selg ei ole jäik ja viime käed rinna keskele, kus ühendame ühe peopesa teisega ehk palveasend ja selles positsioonis keskendame kogu tähelepanu kõhuhingamisele, mis peaks olema pehme, aeglane ja mis on toetatud kõhupiirkonnale. Ja nii püsime mõned minutid, teadvustades hingamise rütmi, meenutades, et iga sissehingamise ja iga väljahingamise järel peab tegema väikese pausi.

 

Esimene poeetiline hingus, millesse me siseneme, kannab nime:

„Lõputuse astmed. Lõputu trepi astmed.“

 

Hoides sellist käteasendit, kus peopesad on ühendatud, moodustame mudra, kus me ühendame omavahel ühe käe pöidla ja nimetissõrme ja need omakorda ühendame teise käe pöidla ja nimetissõrmega. Ja sellise käteasendiga käed tõstame rinna keskele.

(Kirjeldus video põhjal: hoides käsi palveasendis kõverdab Lila ühe käe nimetissõrme nii, et selle ots läheb vastu pöidla otsa, siis teeb sama teise käe nimetissõrme ja pöidlaga, teised sõrmed on sirged. Seejärel ajab ta pöidlad sirgu ja asetab pöidlad külgepidi teineteise vastu. Lila tõstab mudras käed vastu rinda, nagu ollakse palvetavas asendis.)

Selle mudra nimi on „Suure mõistmise mudra“ . See peaks olema kõikides olendites, et olla osa trepist, mis viib meid lõputusse. Et olla üks aste. Täna olete see aste.

Iga inimene on aste, kellele teised toetuvad ja igaüks omakorda toetub teistele. Ja sellest ka suur mõistmine või suur arusaamine selleks, et jõuda piisava tarkuseni, mis lubaks arusaamist, mõistmist kõigest, mis toimub. Tunda seda, et inimene paikneb olemasolu sees.

Ja nende astmetega, mis on tegelikult sidemed teineteise, inimeste vahel, eraldame aeglaselt käed teineteisest, aga mudra püsib ja keerame peopesad ülespoole. Ja viime käed kõhu alumisse ossa, sülle ja seal jätame ühe käe alla ja teise tema kohale. Parem käsi jääb allapoole ja vasak tema kohale, nad ei puutu teineteisega kokku, vaid hoiame neil väikest vahet.

Hakkame nüüd tegema kätega ringe, nagu astudes mööda treppi üles, pikki kogu keha, liikudes üles mööda keha keskjoont. Ja nagu näete, siis käed liiguvad seest väljapoole. Tõuseme niimoodi kätega nii kõrgele kui saame pea kohale, jätkates samal ajal pausidega hingamist. Ja sealt edasi liigume tagasi alla nagu mähiksime midagi sisse. Ehk suure trepi astmed, mis järgnevad teineteisele, mis tõusevad ja laskuvad, viivad üles ja alla.

(Kirjeldus video põhjal: Lila hakkab mudras sõrmedega alumist kätt tõstma nii, et ülespoole tõusev käsi möödub seisvast käest keha poolt; kui see käsi on jõudnud teise käe kohale, siis jääb ta korraks seisma ning nüüd hakkab alumine käsi tõusma – algul liigub pisut kehale lähemale, möödub ülemisest käes ja tõuseb, et jõuda teise käe kohale; käte üksteise kohale tõstmine toimub seest väljapoole, üks käsi möödub teisest keha poolt. Tasapisi käte tempo tõuseb, st üles jõudnud käsi ei peatu enam, vaid hakkab kohe edasi liikuma. Kui käed on jõudnud nii kõrgele pea kohale, kui saab, teeb Lila pea kohal mõned käte ringid ja hakkab siis samasuguse käte mähkiva liikumisega allapoole tulema. Ülemine käsi teeb nagu ringi seestpoolt ümber allpool seisva käes ja jääb selle alla. Sülle jõudnuna tehakse taas mõned ringid kohapeal ja käed hakkavad siis uuesti seestpoolt möödumisega ülespoole tõusma.)

Olla ühe maagilise trepi aste, mida mööda tõustakse ja laskutakse lõputusse maailma, mõõdetud maailma. Nii avastab inimene oma lõputuse, avastab lõpliku näivuse.

 

Et see oleks võimalik, lisame väikese muutuja, siis kui käed laskuma hakkavad. Kui me jõuame pea kohale, kui oleme kõige kõrgemal, siis käte liikumise suund vahetub. Ülevalt alla laskumisel hakkab käsi liikuma väljastpoolt sissepoole. Kui me jõuame sülle, vahetame jälle käte liikumise suunda ja käed hakkavad liikuma niimoodi, et keha ligidal liiguvad üles ja lähevad väljapoole ehk siis seestpoolt väljapoole. Siis kui käed lähevad nii üles kui saab, sirutame käed välja ja seal, kõige kõrgemal, vahetame käte ringide suunda nii, et keha lähedal käed laskuvad, laskudes koos ringidega.

(Kirjeldus video põhjal: Lila „mähib“ ülespoole liikudes käsi nii, et alt ülespoole liikuv käsi läheb algul natuke kehale lähemale ja siis möödub seestpoolt teise käe kohale. Üleval teeb paar ringi, mille jooksul vahetab käte ringide suunda nii, et seekord liiguvad käed väljast sissepoole – käed laskuvad sujuvate ringidega allapoole nii, et alumine käelaba liigub pisut ettepoole ja möödub all olnud käest väljastpoolt, jäädes ise ülemiseks. Ehk teistpidi vaadatuna, samal ajal, kui alumine käsi möödub väljapoolt, laskub ülemine käsi ja möödub teisest käest seestpoolt (keha poolt). Sülle jõudnuna tehakse taas mõned ringid, käte ringide suund vahetub ja käed hakkavad uuesti seestpoolt möödumisega ülespoole tõusma. Üles liigutakse, tehes ringe päripäeva ning alla liigutakse, tehes ringe vastupäeva.)

 

Mõne aja pärast – hoides seda käte liikumist, mida me teeme – visualiseerime või proovime näha ennast üles tõusmas. Ja siis lisame ka jalgade liikumise. Kumbki jalg esindab ka ühte astet. Visualiseerime oma vaimusilmas seda, kuidas me üles tõuseme: aeglaselt, rahulikult, samas käte liikumine ei vaibu, vaid käib edasi.

Ja nüüd tõuseme üles. Kui oleme püsti, siis hakkame tegema selliseid tasakaaluhetki, sarnaselt haigrule, kes hoiab hetkeks tasakaalu ja siis astub edasi. Ja aeglaselt.

 (Kirjeldus video põhjal: Lila tõuseb aeglaselt, elegantselt püsti, samal ajal jätkavad käed ringja liikumisega ülespoole tõusmist.)

 

Enne, kui alustada edasi liikumist, on oluline, et olles püsti, teadvustaksime, et me oleme üks osa lõputust trepist ja igaüks meist on üks aste. Ja et me peame ennast sellistena ära tundma. Selleks, et kasutada ennast ja selleks, et ka teised meid kasutaksid. Selleks, et meid teenitaks ja selleks, et ise teenida. Olla teenimisvalmis ja teenitud. Selleks, et vabaneda obsessioonidest, selleks et lahti harutada halbu harjumusi.

Sedamööda kui meie käed tõusevad ja kui me tõstame jalga ning kui meil läheb tasakaal ära, siis see räägib meile sellest, et on blokeering ja keha otsib kindlustunnet.

Sedamööda kui käed laskuvad, laskub ka meie jalg. Asetades maha kõigepealt kanna, siis talla ja varbad.

(Kirjeldus video põhjal: Lila käed liiguvad alt ülespoole mööda keha keskjoont pea kohale, tehes käelabadega ringjaid liikumisi seest-väljapoole, nagu keriks midagi. Samal ajal tõuseb ka põlvest kõverdatud jalg, mis jääb peaaegu 90-kraadise nuga alla. Lila seisab ühel jalal – otsides tasakaalu – niikaua, kuni käed üles jõuavad. Kui käed hakkavad allapoole laskuma, muutub käte ringide suund vastupidiseks ning samal ajal hakkab laskuma ka jalg, kõigepealt puudutab põrandat kand, siis tald, siis varbad.)

Ja nii liigume aeglaselt edasi, saates oma liikumist hingamisega. Olles teadlikud, et kui käed lähevad kõige kõrgemale, siis sirutame, sirutame oma tarkuse, teadmiste, mõistmise astet. Selleks, et teha lõputuks lõplik ja samuti selleks, et kõrvaldada võimalikud blokeeringud.

Liigume ruumis edasi ringe tehes või ringjalt ehk me ei liigu edasi mitte otse või sirgjoont pidi. Liigume nii mööda kogu ruumi, kus me Qi Gong-i teeme.

Mõne aja pärast lisame väikese muutuja. Sel ajal, kui käed tõusevad ja jalg tõuseb, painutame keha ettepoole. Ja kui käed laskuvad ja jalg laskub, viime kehapainutuse taha. Painutame keha tahapoole, kui käed laskuvad ja jalg laskub.

 

Kui oleme seda liikumist teinud mitu minutit, siis otsime koha, kus jääme paigale. Jääme ühele kohale, hoides selja nüüd juba sirgena. Jätkub käte üles-alla liikumine, jalg tõuseb koos kätega, väike tasakaalu hetk ja siis laskuvad käed ja jalg korraga.

(Kirjeldus video põhjal: Lila seisab ühe koha peal, käed „mähivad“ ülespoole, põlv kõverdub. Jalg püsib õhus, kuni käed hakkavad allapoole „mähkima“, siis laskub ka jalg maha. Uuesti käed üles, teine jalg õhku jne.)

 

Mõne aja pärast, säilitades käte liikumise, otsime aeglaselt ja elegantselt kohta põrandal – istume põrandale. Ja siit jätkame käte liikumisega, mis tõusevad ja laskuvad.

(Kirjeldus video põhjal: Lila laskub põrandale põlvili asendisse ja jätkab mõnda aega kätega ringide tegemist üles ja alla – üles päripäeva ringid ja alla vastupäeva ringid.)

 

Ja ühel nendest liikumistest, kui käed laskuvad täiesti alla, siis jäävad käed sülle. Käed toetuvad sülle (sama mudras käega) nii, et parem käsi jääb vasaku käe peale ja nimetissõrmede seljad on omavahel ühendatud.

 

Hoiame selga sirgena, lõdvestame õlad, keskendame kogu tähelepanu hingamisele. Ja hingamist saadame heliga, anname astmetele heli.

(Kirjeldus video järgi: Maestro tuleb Lila kõrvale istuma. Mõlemal on käed mudras: pöial ja nimetissõrm on ühendatud, ülejäänud sõrmed on välja sirutatud, parem käsi toetub vasaku käe peale ja nimetissõrmede esimese kahe lüli seljad on teineteise vastas.)

(Maestro alustab mantraga, Lila liitub temaga pärast kolmandat korda. Laulavad mantrat u 3 minutit.)

Ooooooo….mmmmm….

Ooooooo….mmmmm….

Ooooooo….mmmmm…

Vaikust.

 

Maestro: Ja nii, selle mantra ja selle mudraga, kulmineerime selle jätkuva ettevalmistuse impulsi Qi Gong-iga, kasutades heli, mis vastab universumile, mis avaldab ennast esimesel hetkel, ühel hetkel sulgeb oma huuled vibratsioonis ja pärast vabastab need uuesti välisele.

Tänan teid sellel Qi Gong-il osalemise eest ja tänan Lilat – õpetajat. Ja kõiki teid ja tehnika meeskonda.

Südamlikud tervitused.

***Jätkuv aktiveerimine. Qi Gong

02.04.2020

„Liigutada annetust. Aeg-ruumi ümberhindamine ja paigutumine.

Kõige kõrgem voorus – teenimine“

 

Maestro: Tere päevast! Tere tulemast meie programmi, mis on erakordne ja eriline, sissepiiratud.

See on hommiku teine osa, 11:00 – 13:00 oli esimene osa. Nüüd on meil impulss Jätkuva aktiveerimise jaoks ehk terve hulk programme, mis tahavad anda impulssi. Minimaalsed või maksimaalsed, sellist nagu suudame, selleks et toetada põhiliselt kolleege, kes käivad Tianis erinevatel kursustel, aga tegelikult ka kõigi nende jaoks, kes meiega kontakteeruvad. Vähemalt algselt oli see Jätkuva aktiveerimise impulss suunatud erinevate Tiani gruppide kolleegidele, et nad ei kaotaks suunda, et nad saaksid üle vaadata mingeid möödunud seminare ja et nad oleksid piisavalt hingestatud, et kui me sissepiiratusest väljume, siis nad võiksime jätkata juba Tianis kohapeal.

Tänane tervendav impulss, jätkuva õpetuse impulss räägib millestki väga peenest – qi gong`ist või Qi Gong Li’st - nagu meie eelistame seda kutsuda, selleks et kõiki ideogramme välja hääldada.

See on inimese olemine siin universumis, aga ka tema olemasolu selles ehk meid on pandud sellele planeedile. Praegu, kui oleme sunnitud oma kodudes olema, unustame ära, et me oleme mõistetud siia planeedile ning me peame tegutsema selle planeedi peal ja siit me näeme ümbritsevat universumit. Ja tundub, et ta mitte ei karista meid, vaid loob ja taasloob meid.

Qi gong sisaldab põhimõtteliselt piiratusest vabanemist. Kui üldse on mingi kunst – ütleme, et qi gong on kunst, vähemalt algselt, pärast transformeerime selle teiseks asjaks – kui üldse on kunst, mis meid sissepiiratusest välja toob või sellele planeedile määratusest välja toob, kui on miski, mis võib meid sealt välja tuua, on see just qi gong`i kunst.

Qi gong on see võimalus, mis on inimolendil selleks, et kooskõlastuda ühest küljest oma ümbrusega, aga enne seda kooskõlastuda iseendaga, oma tunnete, oma kujutlusvõime, oma suhetega. Ja sealt edasi kooskõlastuda kogu keskkonnaga. Aga see ei ole mitte põgenemisekunst, vaid kooskõlastuse kunst Loominguga. Kui me peaksime kahe sõnaga ütlema, mis qi gong on, siis me ei kahtleks kinnitades, et qi gong on „hinguse puhangu poeesia; puhangu poeesia.“ Sest ta on poeem, poeesia, mis viib meid teistesse teadvuseseisunditesse, mis viib meid materiaalse, ratsionaalse, konkreetse olemisest välja. Mõistes puhangu all teadlikkust, et me oleme elus.

Poeetiline hingus, puhang. Hingus, mis on viidud poeesiasse – see on qi gong. Poeetiline hingus või hinguse poeesia, mis lubab meil paigutada ennast, suhelda iseendaga, oma ümbrusega ja – meie olemust sublimeerides – meie olemuse lõputusega, mis on ühendatud Loominguga. Aga lisaks hinguse poeesia, nagu meile meenutab loomislugu, kus jumal Jahve hingestas savitükki, puhudes savikuju ninna ja inimene ärkas ellu. Hingus.

Täiesti selgelt hingus, sest kui me hingame sisse, siis õhk, hapnik, nimetage kuidas tahate – praana on hea sõna, mida kasutame – Jõud, mida kõik jagavad, siseneb meisse. Ja kui me hingame välja, siis väljub meist see, kes me oleme ja keegi teine võtab selle endasse.

Siit tuleb järgmine qi gong`i kogemus ehk keegi võtab endasse selle, mille meie välja hingasime. Seega, qi gong`i kaudu saame me kavatsusega suunata oma hingust, selleks et kui kellegi hingus on häirunud, haige, kurb, kokku tõmbunud, et see võiks muutuda, võiks leevenduda, võiks paraneda, võiks terveneda. Võime ütelda, et qi gong`ga tervendatakse poeesiaga, poeetilise hingusega.

See on see nägemus, mis Neijingi koolis on qi gong`ist. Kahtlemata oleme seetõttu välja töötanud liikumisi, asendeid, mis on erinevad nendest, mis on juba paika pandud perekondade, meetodite, maestrote ja nii edasi kaudu, sest tegelikult on ju kõik institutsionaliseeritud. Meie puhul see nii ei ole. Me küll paneme igale qi gong`i liikumisele nime, aga see on avatud lõpututele nimedele, nagu Loomingul või Loojal on lõputult nimesid.

Seega, rõhutame veelkord seda hinguse poeemi, mis lubab meil tõmbuda oma olemusse, kui olla annetus, kes me oleme. Rõhutame ka seda, et me oskame oma positsiooni leida, milline on meie oma koht olemasolu sees. Ja see viib meid kolmanda osani – see on sulandumise hetk, mis lubab meil kogeda asju väga laiendatult. Need on need kolm faasi, mida me täna ka näeme selle impulsi juures, kus täna just tegeleme qi gong`iga.

Meie kallis (õpetaja) Lila, keda te juba teate Tiani kommunikatsiooni qi gong`i programmidest, hoolitseb selle eest, et näidata teile neid poeeme, neid poeetilisi hingusi. Need võivad teile hetketi võib-olla tunduda natukene keerulistena, aga nad ei ole seda. Laske ennast viia/ kanda poeetilise suuna poolt, mida te kuulete liigutuste kirjeldamisel ja lisage sellele iseloom, mida te tunnete, et peaksite lisama.

Ja see on meie esitlus täna. Tahtsime teile natuke esitleda ja innustada teid. Aga eriti neid, kes käivad  qi gong’i kursusel, et nad jätkaksid, et nad ei unustaks seda isiklikku kolmainsust: isiklik, keskkond ja Looming. Ärge unustage, et qi gong on poeesia ja hingus, hinguse poeem. Ja sellele toetudes oleme me juba valmis suunama hingust, suunama hingestavat poeemi sellele, kes võib seda vajada. Seega ka leevendada, rahustada, muuta tundlikumaks ja miks mitte ka jõuda selleni, et  tänu qi gong`ile võime igasugu piiridest välja pääseda, väljuda sellest kohast, et kuuluda kogu Loomingu juurde. Tänan teid ja jätame teid Lilaga ja tema kolme maagilise liikumisega, mida me teile täna pakume.

 

Lila: Suur tänu, Maestro! Selle suurepärase, elegantse, üllatava sissejuhatuse eest.

Läheme edasi hinguse poeesiaga, poeetilise hingusega. Täna teeme kolm qi gong`i. Esitleme igaühte tema nimega.

Enne alustamist meenutame teile, et alati enne qi gong`i tegemist on väga oluline, et me teadvustaksime hingamist. Et võtaksime vähemalt viis minutit selleks, et teadvustada laienemise-kokkutõmbumise rütmi, keskendades hingamise kõhule, viis minutit hinganuna selles hingamise rütmis. Sealt edasi seletame 1.qigongi liikumisi.

 

Qi gong: LIIGUTADA ANNETUST

Esimese qi gong`i nimi on „Liigutada annetust“.

Alustame sellises positsioonis: seisame püsti, hoiame selja sirgena, kael on natukene sirutatud ja pea tõstetud. Painutame natuke põlvi ja tõstame käed enam-vähem rindkere kõrgusele, pöörame peopesad teineteise poole (nii, et käte vahele jääb ruumi). Meenutame teile, et see on „annetuse“ positsioon ehk see on meie vahendid, ressursid, võimalused – kõik, mida esindame.

„Liigutada annetust“ 1. liikumine:

Hoides seda positsiooni – jälgime, et käed ei oleks mitte liiga lähedal ega liiga kaugel teineteisest – alustame sellest, et näitame seda „annetust“, näitame vasakule ja paremale. Liikumine on pehme, aeglane ja saadetud hingamise rütmist. Samaaegselt, kui me näitame „annetust“, teeme ka pööramisliigutuse kehaga vasakule ja paremale. Pidage meeles, et põlved oleks painutatud, sest see lubab meil keha pöörata.

Teeme seda liikumist mitu minutit, soovitame näiteks viis minutit või nii palju, kui igaüks vajalikuks peab.

 

„Liigutada annetust“ 2. liikumine:

Seejärel alustame paigalt liikumisega. Ja liigume nii, et meie liikumise sees on tasakaalu hetked.

Sisse hingates tõstame jala üles, hoiame tasakaalu ja samal ajal pöörame keha samale poole, mis jalg üles on tõstetud. Kui keha tuleb tagasi (keskjoonele), pöördest välja, siis astume edasi, teeme sammu. Näitame kohe teile.

Hingame sisse – tõstame samal ajal jala üles ja pöörame keha üles tõstetud jala poole. Hingame välja – samaaegselt pöörame keha tagasi otseks ja teeme sammu, paneme jala maha. Siis hingame uuesti sisse – tõstame üles teise jala ja samaaegselt pöörame keha tõstetud jala poole. Hingame välja – keha liigub otseks ja paneme jala maha.

 

Teeme aeglaselt, rahulikult. Oluline on meenutada, et selleks, et tasakaalu hoida, tuleb hoida ka põlve painutatuna, pilk peab olema suunatud kaugusesse, aga millelegi kinnistumata ning oluline on säilitada hingamise rütmi.

Ja nii liigume edasi mööda ruumi mitme minuti jooksul.

 

„Liigutada annetust“ 3. liikumine:

Seejärel lisame jalgade liikumisse muutuja. Ja see muutuja seisneb selles, et teeme jala avanemise liikumise, st keerame jalga puusast, puusaliigesest nagu väljapoole.

Sisse hingamisel tõstame jala, pöörame seda puusaliigesest ja samaaegselt pöörame ka kehaga samale poole. Välja hingamisel pöörame keha otseks, toome jala puusaliigesest tagasi ja astume nii, et kõigepealt paneme maha kanna, siis talla ja siis varbad.

Ja nii liigume mööda ruumi, katame kogu ruumi, mis meil parajasti on.

 

„Liigutada annetust“ 4. liikumine:

Mõne minuti möödumisel lisame veel ühe muutuja. See muutuja tekib käte liikumises. Nüüd hakkab meie „annetuse“ käteasend tõusma ja laskuma. Kui me tõstame jala, siis „annetus“ liigub üles ja kui jalg laskub, siis ka käed laskuvad.

Sisse hingamisel tõstame ühe jala, pöörame seda jalga väljapoole, samaaegselt pöörame ka keha samale poole ning tõstame käed üles. Välja hingates pöörame keha tagasi keskele, laseme käed rinna kõrgusele ja samaaegselt teeme sammu, asetame jala maha. Kuna käed liiguvad koos kehaga, siis teevad käed üles-alla liikumisel, keha pööramise tõttu, nagu ringe – käed hakkavad külje pealt üles liikuma, kuni jõuavad üles, siis hakkab keha tagasi pöörduma ning käed liiguvad ülevalt piki keskjoont tagasi alla algasendisse. Teeme aeglaselt, rahulikult.

 

Seda neljandat liikumist teeme ka mitme minuti jooksul.

 

„Liigutada annetust“ 5. liikumine:

Mõnede minutite järel, säilitades „annetuse“ tõstmise ja langetamise liikumist, laskume aeglaselt, elegantselt põlvili. Algul paneme maha ühe põlve, samal ajal keha pöördub jätkuvalt paremale ja vasakule ning käed jätkavad üles-alla liikumist. Siis paneme maha teise põlve ja laskume põlvedele istuma, säilitades samal ajal keha pööramist ja käte liikumist.

Kui oleme leidnud asendi põrandal, siis jätkame kehapööretega ning käte tõusmise ja laskumisega. Sissehingamisel pöörame keha ühele poole ja samaaegselt tõstame käed. Väljahingamisel keerame keha otseks ja samaaegselt laseme käed ette. Ja kui pöörame teisele poole, siis tõusevad käed üles ning käed laskuvad alla, kui me keerame keha otseks.

 

„Liigutada annetust“ 6. liikumine:

Olles sellist liikumist teinud mitme minuti jooksul, lisame väikese muutuja. Ja see muutus seisneb selles, et kui käed on alla jõudnud, siis painutame keha nii ette, kui saame ja samal ajal sirutame käed ette. Hoiame korraks seda asendit. Siis tõuseme painutusest vertikaalseks, käed liiguvad aeglaselt kaasa, nii et jäävad rinna kõrgusele. Seejärel kallutame keha tahapoole, nii et käed on sirutatud ette-ülespoole, jäädes umbes rinna kõrguse joonele. Hoiame asendit korraks. Tuleme tagasi vertikaalseks. Sellest algasendist teeme kehapöörde vasakule, samal ajal „annetust“ (käsi) üles tõstes. Pöörama hakates liiguvad käed rinna kõrguselt algul natuke alla ja siis üles välja. Väljahingamisel pöörame keha jälle otseks ja toome samaaegselt käed rinna kõrgusele alla.

Nüüd painutame keha jälle ette, käed sirutuvad ette. Hoiame korraks asendit. Tõuseme vertikaalseks ja painutame keha taha, käed liiguvad koos rindkerega ette-üles. Hoiame asendit. Tõuseme vertikaalseks. Järgmiseks teeme kehapöörde paremale, käed laskuvad korraks natuke allapoole, et sealt kohe üles tõusta ja koos kehapöördega otseks laskuvad käed uuesti algasendisse.

Jätkame samamoodi edasi mõned minutid: teeme kehaga kallutuse ette, käed sirutuvad ette, hoiame „annetust“ selles asendis. Tõuseme üles vertikaalseks ja painutame keha tahapoole, käed sirutavad ette/ üles. Otsime kehaga vertikaalsust ja siis teeme kehaga pöörde kord ühele poole ja järgmisel korral teisele poole. Tõstame keha pööramisel käed üles ehk tõstame „annetusega“ käsi nii vasakule kui paremale ja siis käime läbi keskpunkti (olles vertikaalne). Kui keha ja käed on keskpunkti tagasi jõudnud, siis kõigepealt painutame ette ja siis painutame taha. Aga muidu säilib eelnev liikumine.

Ja nii jätkame nende liikumistega, kuni vähehaaval hakkame liikumisi aeglustama, iga korraga üha rohkem. Kuni käed lõpuks laskuvad, siis otsime liikumatust, asetades peopesad sülle, nii et väikese sõrme poolne käe serv toetub jalgadele.

See oli esimene qi gong.

 

Qi gong: AEGRUUMI ÜMBERHINDAMINE JA PAIGUTUMINE

Nüüd vaatame teist qi gong´i, mis kannab nime „Aegruumi ümberhindamine ja paigutumine“.

Tõuseme püsti, asetame jalalabad puusade laiuselt, selg on sirge, õlad lõdvestatud. Selles positsioonis hingame jällegi 5 minutit (alakõhuga).

Seejärel ühendama käed sellisel moel, et sõrmed ristuvad omavahel sõrmseongusse. Sellist käte positsiooni me hoiame kogu qi gong´i ajal. See käte asend esindab, nagu meil oleks käte vahel midagi väga väikest, kõige puhtamat, kõige puhtam, mis inimolendil on.

Ja sellise käte positsiooniga liigume mööda ruumi, kus me parajasti oleme, selleks et otsida oma positsiooni, selleks et otsida täpselt seda kohta, mida me vajame. Selle käte asendiga oleme motiveeritud selleks, et leida seda asendit, mida me vajame, et puhastuda.

 

„Aegruumi ümberhindamine ja paigutumine“: 1. liikumine

Qi gong’i alustame nii, et käed on lastud alla, sõrmseongus käed on nabaaluses piirkonnas. Ja edasi hakkame liikuma.  

Tõstame sõrmseongus käed üles, pea kohale ja samal ajal tõuseb ka üks jalg. Hoiame hetke tasakaalu.  Kui käed hakkavad mööda keha keskjoont alla laskuma, siis laskub ka jalg, asetades maha kõigepealt kanna, talla ja siis varbad. Siis tõstame taas käed üles ja tõstame üles teise jala. Kui laseme käed tagasi alla, siis teeme samal ajal sammu, asetame jala maha. Selline saab olema liikumine.

Aga enne liikumise alustamist on oluline teile öelda, et liikudes mööda ruumi, kus olete – saalis või toas, kus parajasti qi gong’i teete – te kohtute seal erinevate kohtadega, iga ruum on eriline koht, igas ruumis on oma vaim või hing. On uksi, on sisse- või väljapääse, mida me tegelikult ei tea. Aga meie hoiak on oma positsiooni ümber vaadata, ümber hinnata; märgata, millises positsioonis meie oleme ja milliseid väärtusi me anname ühtedele või teistele asjadele.

Alustame qi gong’iga, võttes arvesse hingamise liikumist, hoides põlved painutatuna – väga oluline! Põlved peavad alati painutatud olema, see aitab tasakaalu hoida. Hoiame ka tasakaalu hetki kui jalg on üleval. Vaatame kaugusesse, aga ei kinnista pilku kuhugi. Ja liigume aeglaselt.

Ja nii liigume mööda ruumi, võime liikuda ringjalt, kiirustamata. Oluline on tunnetada ja leida endale ruum.

Pärast seda, kui oleme mitme minuti jooksul käinud läbi kogu ruumi, kus me tegutseme, jääme paigale ühele kohale, kus me tunneme, et me samastume selle kohaga. Kus me tunneme, et me peame selles kohas asetsema. Enam ei liigu me mööda tuba ringi, vaid jääme sellesse kohta. Ja selle koha peal teeme sedasama liikumist edasi. Teades, et selles kohas meie olemus puhastub.

 

„Aegruumi ümberhindamine ja paigutumine“: 2. liikumine

Mitme minuti järel seda liikumist tehes, hoides alal käte liikumist üles-alla, otsime asendit põrandal, istume põrandale (põlvili).

Ja siin, hoides selga sirgena, õlad lõdvestatuna, jätkame käte liikumisega, mis tõusevad ja laskuvad. Kui käed on jõudnud sülle, siis hingame sisse ja samal ajal käed tõusevad, sirutame käed pea kohal korralikult välja. Ja välja hingates laskuvad käed uuesti sülle.

Ja seda liikumist kordame mitme minuti jooksul, selleks et vähehaaval lisada lõpuks muutuja.

 

„Aegruumi ümberhindamine ja paigutumine“: 3. liikumine

Nüüd lisame muutuja: kui käed on kõige üleval, siis käed avanevad sõrmseongust ja ühendame käed hoopis randmetest, nagu oleks tegemist karika või lillega. Hoiame seda asendit natuke aega hingamise rütmis.

Sealt edasi lähevad käed vähehaaval uuesti sõrmseongusse – nagu vesiroos sulguks ja hingamise rütmis laskuvad sõrmseongus käed uuesti sülle.

Ja uuesti tõusevad sõrmseongus käed ja kui nad on pea kohal, kõige kõrgemal, siis tulevad käed sõrmseongust lahti – moodustame lilleõie. Sealt edasi vähehaaval vesiroos sulgub ja sõrmseongus käed laskuvad sülle. Nii tehakse ka seda liikumist mitme minuti jooksul.

 

„Aegruumi ümberhindamine ja paigutumine“: 4. liikumine

Selle liikumise tegemise järel otsime liikumatust sellisel moel, et kui käed laskuvad sülle, jäävad nad sinna ja sellest positsioonist toome kuuldavale ühe mantra.

Samal ajal, kui me mantrat häälime, kõigutame oma keha ette ja taha – näidates valmisolekut ja pakkudes jumalusele kõige puhtamat oma essentsist.

Alustame mantraga:

BRAAAAMMM-A…

BRAAAAMMM-A…

BRAAAAMMM-A…

Jällegi mõne minuti pärast otsime liikumatust. Leiame liikumatuse, käed on süles sõrmseongus, hoides oma peopesade vahel puhastatud „essentsi“. Selg sirge, õlad lõdvestatud. Hetkeks paneme silmad kinni: „Et essents ja puhastumine teeksid pesa inimesesse ja et inimolend võiks nii leida oma olemuse ümberhindamises rõõmu ja harmooniat iseendaga ning nendega, kes teda kooselu mõttes ümbritsevad“.

 

Qi gong: KÕIGE KÕRGEM VOORUS – TEENIMINE

Nüüd läheme kolmanda qi gong’i juurde ja see qi gong kannab nime: „Kõige kõrgem voorus – teenimine“

Istume maha (kas rätsepaistes või põlvili) ja otsime liikumatuse asendit. Istume selg sirge, õlad lõdvestatud, käed süles, avatud peopesad ülespoole. Selles asendis peaksime viis minutit hingama.

Selle viie minuti jooksul kuulake liikumise kirjeldust, mida hakkame tegema. Kuni teie hingate liikumatuse asendis, räägin teile natukene, milles see qi gong seisneb.

Võtmesõna selles tervendamise qi gong’is on „kõige kõrgeim voorus – teenimine.“

Teenimine seisneb ühest küljest – teiste teenimine, olla teenimises, aga teisest küljest on seotud sellega, et inimene tunneb ennast kasulikuna. Tundes ennast kasulikuna võib inimene teadvustada oma valmisolekut või kasutatavust, aga oluline on see, et kui inimene märkab, et ta on kasulik, et ma kõlban selle-tolle jaoks, kõige olulisem on, et mitte mille jaoks, vaid et inimene kõlbab. Oluline, et me mõtleksime, et võib saabuda hetk – ilmselt me oleme kõik kunagi tundnud, et ma ei kõlba mitte millegi jaoks, et ma olen õnnetusehunnik ja sellest alates võib juhtuda ükskõik mis, alates täielikust depressioonist kuni ei tea milleni. Aga huvitaval moel, kui inimene teenib natukenegi, kuna talle on antud võimalus elamiseks, selles mõttes on tal võimekused, omadused, tõenäosused olemas, juba sellepärast, et ta on elus.

Võib ka öelda, et inimesel on oma saatus olemas – kui seda nii tahetakse öelda. On oluline, et me küsiksime endalt, mis kasu meist on? Sest paljudel kordadel me arvame, et meist ei ole kasu. Sellepärast me vahel lihtsalt ei leia oma kasulikkust, me tahame, et oleksime kasulikud mingisugusel teisel moel ehk me tahame olla mingis (kindlas) asjas kasulikud, aga see ei õnnestu.

Teenimises on üks selline osa, mis on seotud teenijaga: oled valmis teenima, teenid vajadusi. Selles sisaldub ka kasulik olemise tunnetamine, tahe valmis olla. Mõlemad asjad on ühendatud ja need viivad inimese tohutu tervenemiseni. Selles mõttes, et tugevdavad tema võimekusi, vahendeid ja seal on ka see kasulik olemine sees. Aga võime ka näha, et teenimine on kui sõltuvus (hispaania keeles on siin üks sõnade mäng, mida eesti keeles ei ole).

Ehk ma olen valmis kõikide vajaduste jaoks, mis tekivad või leitakse või mida näha. Selline hoiak algab sellest, et olen kasulik, sealt edasi teenimine ja sealt edasi valmisolek.

Näitame teile kolme liikumist, mis on selles qi gong’is „Kõrgem voorus – teenimine“. Need on väga lihtsad liikumised ja iga liikumist tehakse kolm korda.

 

„Kõrgem voorus – teenimine“: 1. liikumine (3x)

Esimene liikumine seisneb selles, et ülespoole avatud peopesadega käed tõusevad enam-vähem rinna kõrgusele ja sealt suunatakse käed pisut ettepoole. Sealt liiguvad käed külgedele, vasak käsi liigub samal kõrgusel, peopesa ülesse suunatud, vasakule poole ja parem käsi liigub samaaegselt paremale poole. Ja sealt jätkatakse liikumist tagasi rinna ette. St käed teevad ringi ning jõuavad rinna keskele tagasi, kust nad sirutatakse taas ette. Kätega tehakse ringe rinna kõrgusel. See on laienemise liikumine ja kokkutõmbumise liikumine. Samal ajal ka käte ringid. Teeme seda liikumist kolm korda.

 

„Kõrgem voorus – teenimine“: 2. liikumine (3x)

Kui käed jõuavad kolme liikumise järel rinna keskele, siis viime käed sõrmseongusse nii, et nimetissõrmed on suunatud ülespoole ja ülejäänud sõrmed on sõrmseongus.

Ja siin hakkavad käed rinna kõrgusel tegema ringe vastupäeva – paremalt vasakule. Alustame käte ringiga rinna kõrguselt, rinna eest, liigume kätega paremale küljele. Sealt toome käed ringiga ette, ajades enda eest möödudes käed sirgeks ning ring jätkub kohe vasakule poole. Vasakult küljelt toome käed ringiga jälle rinna ette. Siin toimub samuti laienemise liikumine küljele ja ette ning kokkutõmbumine, kui käed tulevad keha juurde tagasi. Ka seda liikumist teeme kolm korda.

 

„Kõrgem voorus – teenimine“: 3. liikumine (3x)

Kolmanda korra järel, kui käed jõuavad rinna ette, siis sõrmed eralduvad teineteisest, käed jäävad kokku ainult randmetest, aga kokku jäävad ka väikeste sõrmede otsad ja ühendatuks jäävad ka pöialde otsad. Käte asend on selline, nagu meil oleks tegemist karikaga.

Hakkame järgmist liikumist tegema rinna keskelt – hingamise rütmis – hoides sõrmi karika asendis: käed tõusevad nii kõrgele pea kohale kui saab ja laskuvad siis aeglaselt, jõudes uuesti rinna keskele. Ja nii teemegi seda liikumist – tõusmist ja laskumist. Nagu tõstaksime pea kohale seda kaussi või „annetust“ ja toome alla. Kui käed tõusevad, siis nad sirutuvad korralikult välja, et läheksid nii kõrgele kui saab ja laskuvad aeglaselt, liikudes mööda näo keskjoont kuni jõuame rinna keskele. Teeme jällegi kolm sellist liikumist.

 

„Kõrgem voorus – teenimine“: uuesti liikumised 1-3 (igaühte 3x)

Kui kolmandat liikumist on kolm korda tehtud, siis alustame kogu järgnevusega uuesti algusest peale. Kui viimase liikumisega jõudsid käed rinna kõrgusele, siis nüüd käed eralduvad teineteisest, peopesad pöörduvad ülespoole ja sirutame ülespööratud peopesadega käed ette. Seal lähevad käed lahku, liikudes ringiga rinna kõrgusel kahele poole külgedele ja sealt tagasi rinna juurde. Teeme kätega niimoodi kolm ringi.

See esimene liikumine, kus peopesad on üles suunatud ja teeme kätega ringe – see esindab inimese kasulikkust.

Kui kolm ringi on tehtud, siis ühinevad käed rinna keskel sõrmseongusse, aga nii, et nimetissõrmed on suunatud ülespoole. Ja hakkame tegema vastupäeva ringe: käed paremale, ringiga ette, ringiga vasakule, ringiga enda juurde. See liikumine esindab teenimist, võttes toetuspunktiks pühaduse. Teeme jällegi kolm ringi.

Kolme ringi järel toome käed rinnaku keskele, laseme käed sõrmseongust lahti, nii et käed jäävad randmest kokku ja väikeste sõrmede otsad ja pöialde otsad jäävad ühendatuks, ülejäänud kolm sõrme on välja sirutatud. Rinnaku keskelt tõstame käed üles, sirutades käed korralikult välja ja sealt laskume aeglaselt hingamise rütmis. See liikumine esindab annetusega valmisolemist Loomingu või Loodu suhtes. Teeme kolm korda seda kolmandat liikumist.

 

Ja nüüd kordame veel ühe korra kogu järgnevust. Kui jõuame rinna keskele, siis käed eralduvad, peopesadega ülespoole – esimene liikumine: suuname käed ette, külgedele, teeme kolm ringi.

Kui jõuame kolmanda ringi ajal rinna keskele, siis lähevad käed sõrmseongusse, nimetissõrmed üles sirutatud – teine liikumine – kolm ringi vastupäeva. Ringid, mis laienevad ja tõmbuvad meie poole tagasi kokku.

Kui käed jõuavad jällegi rinna keskele, eraldame käed nii, et nad jäävad ühendatuks randmetest ning pöidla ots on ühendatud pöidla otsaga ja väike sõrm väikese sõrmega, käed tõusevad üles, sirutuvad välja ning laskuvad rinna keskuse kõrgusele tagasi. Kolm korda.

 

Lõpetuseks, kui viimase liikumisega laskus „annetus“ rinna keskuse kõrgusele, siis eraldame käed teineteisest ja otsime liikumatuse asendi, lastes kätel sülle või jalgadele asetuda, peopesad ülespoole. Püsime nii hetkeks, teadvustades hingamist, mis on keskendatud kõhule. Ja siis, kui igaüks vajalikuks peab või tunneb, qi gong lõppeb.

Siiamaani tänane päev selle poeetilise hingusega. Tänan, et te osalesite. Tänu Maestrole selle võimaluse eest olla siin, selles Jätkuva aktiveerimise programmis. Näeme. Suur tänu.