EESTI NEIJINGI KOOL

AKUPUNKTUUR JA MOXIBUSTSIOON

Traditsioonilised tekstid paigutavad akupunktuuri ja moxibustsiooni Lääne tavateadmistega võrreldes väga erinevatele tasanditele. Hiljuti kuulutas UNESCO need praktikad inimkonna vaimseks kultuuripärandiks.

Traditsiooniline Hiina Meditsiin on rohkem kui viie tuhande aasta tagune hinnaline pärand, mida pidevalt kaasajastatakse ja jätkuvalt uuritakse. Tulemused, mida nii pika aja jooksul tõestatud, esindavad vajalikku valikut inimkogukonna tõsiste terviseprobleemide lahendamiseks.
Traditsiooni õppimine ja uurimine viib meid teistsuguste kontseptsioonideni, mis lubavad anda teisi vastuseid meie kultuuri haigustele. WHO soovitab THM-i kohast kasutamist ja Põhja-Ameerika "Rahvuslikud Tervise Instituudid" ( National Institutes of Health, NIH) on andnud rohelise tule THM-i kasutamiseks erinevate patoloogiate puhul, avades ukse tuleviku-uuringutele, mis võivad kinnitada teisi kasutusi.

Traditsioonilise Hiina Meditsiini volikirjad ei luba, täna, temas kahelda.

Põhielemendid, mis väljendavad meie viisi akupunktuuri ja moxibustsiooni käsitleda, lähtuvad inimolendi määratlemisest valguse ühikuna; valgus väljendub kanalites puhangu- "Qi"- toimel, mis keskendub erinevatesse resonaatoritesse (akupunktuuri punktidesse). Meie õpetusele on iseloomulik eriti tähtsaks pidada Ida Traditsiooni poolt igale resonaatorile antud nime ja selle tähendust.

Arvame, et haiguse ajas inimese ravimisel, peab vältimatult vaatlema afektiivseid, emotsionaalseid, psüühilisi, jne., faktoreid, mis haigusele mõju avaldavad.

Inimese energeetiline käsitlemine universumi olendina on elustiil, viis kujutleda ennast tähise olendina. Kõik toetab pidevat ja igapäevast igavikku. Terve rännak, mis õpetajate taktikepi toel, võib tuua lavale vahetu, asjaliku, veendunud ja pidevas arengus tervendava tegevuse.


QI GONG  

Qi Gong on kunst kasutada, vahetada ja jagada meie energiaid teiste energiatega. Kokkuvõttes- Qi Gong on viis kooskõlastuda ümbrusega; on viis sulanduda keskkonda; on viis samastuda, et keskkond meid "ära tunneks" ning me saaksime võtta sisse endale vastava koha.
TERVENDAV HUMANISM

Tervendav humanism väljendab ideed, et ikka veel on võimalik tervendada, loosungiga: "Tervis on kõigi kätes".

Rahustamine, leevendamine, lohutamine, ravimine, tervendamine... ei ole meedikute klassi pärand. See on iga olendi- sõltumata elukutsest- kohustus - tervendada oma tegude, mõtete ja emotsioonidega. Ainult nii on võimalik jõuda terve inimkogukonnani

Tervishoiutöötajatele kuulub osa sellest kohustusest- aga minimaalne-, sest tervis peab toetuma inimeste lõputute pühendumiste tervendavale mõjule.

 

Tervendava humanismi kohtumised keskenduvad inimese arendatud hoiakute uurimisele, et nendest lähtudes, panustada alternatiive või soovitusi, mida iga inimene võiks tervendavalt rakendada.
MASSAAŽ EHK KÄTE TERVENDAVAD TEED

Massaaž on sama antiikne kui inimkond ise, kes ükskord hõõrus valutavat kohta ja valu kadus. Aga, kahtlemata, toetudes Ida Traditsiooni kosmovisioonile inimesest, muutus massaaž väga täpseks Kunstiks, sest selle rakendamine käib kogu olendi Puhangu- energia- korpuse kaudu.

Traditsiooniline Hiina Meditsiin käsitleb massaaži kui tervendamise kunsti ja paigutab selle- teiste teraapiate hulgas- kesksele kohale, nagu soovides näidata, et kätega ravimisest arenevad välja kõik teised keha mõjutamise viisid.

"Inimese käed muutuvad massaaži käigus kunstiks".