EESTI NEIJINGI KOOL

"Kahekümne raja ja nende orgude laul"
José Luis Padilla Corral
267 lk.
Väljaandja: Eesti Neijingi Kool, 2015


 

 

Selles raamatus kirjeldatakse, “NEI JING-ile” tuginedes, üksikasjalikult erinevaid energeetilisi radu. Raamatu sisu erineb nii Läänes kui Idas kõige sagedamini kasutatavatest lihtsustatud tekstidest. Omalt poolt arvame, et originaaltekstide kanalite ja harude kirjelduste kasutamine on vaatamata komplekssusele väga kasulik seletamaks seostatult erinevate radade toimemehhanisme ja Qi liikumiste seoseid, millest lähtuvalt võime seletada ja järeldada resonaatorite näidustusi.

 

Kuigi kanalite trajektoorid on siin ja teistes teostes klassifitseeritud Põhikanaliteks, Sekundaarseteks Harudeks ja Soonteks, Pindmisteks ja Süvakanaliteks, siis tegelikult on see arusaamist lihtsustav pedagoogiline vahend. Kanalid ei koosne osadest. Sama kehtib ka Qi kohta: on vaid üks Qi, kuigi jaotatud erinevateks funktsioonideks. Tegelikult on nii Pärilik, Toitev, Valve kui ka Vaimne Energia kõik sama Qi väljendused; neid eristavad erinevad funktsioonid ja rütmid. Samamoodi on igal kanalil erinevad väljendused, kuid tegemist on ühe jagamatu kanaliga. Võime energeetilisi kanaleid adekvaatselt võrrelda jõgedega: on madalaid kohti, kus vool kiireneb; on teisi tsoone, kus voolusäng on sügav ja jõepind rahulik, on kitsaid piirkondi, kus vool kiireneb; samamoodi on maa-aluseid osasid ja keeriseid; aga kõik see on ühtse veekogu väljendus. Nad on kõik vastastikku seotud ja moodustavad osa samast jõest.

 

Resonaatorite nimede tõlkimine meie keelde erineb paljudel juhtudel teiste autorite pakutust. Põhjus on väga lihtne: me kasutasime kujundlikku tõlget, põlastamata iga ideogrammi akadeemilist tähendust, aga arvestades, et tegemist on ideogrammaatilise keelega, kannab “idee” endas kirjeldavat väljendust ja seega, meie arust, ei ole sõna-sõnalisel tõlkel mõtet, sest tegelikult arvame, et kõike ei ole võimalik meie lääne keeltesse ümber panna. Kujundlik tõlkimine, kuigi vahel tundub ja see ongi vastuoluline, väljendab suurema rangusega “sõna vaimu”, antud juhul ideogrammi vaimu. Võttes arvesse konteksti, milles arenevad välja iga resonaatori nimetused, tundub meile, et see panus rikastab energeetilise inimese kontseptsiooni võimalusi ja filosoofilist rangust, nende kasutamise ja kontseptualiseerimise nurga alt.

 

Iga resonaatori lühikesed kasutamisnäidustused ei pretendeeri mingil juhul retseptideks, vaid on pigem iga resonaatori põhiliste võimaluste väljendused, mis tulenevad positsioonist, milles nad asuvad, kanalist, mille juurde nad kuuluvad ja nende nimedest. Need näidustused on funktsioon, mida väga tõenäoliselt iga resonaator arendab, valvates füsioloogiliselt võimaliku häire üle, mille puhul nende kasutamist soovitatakse.

 

Iga kanali laul üritab olla kogu energeetilise organogrammi puhangu aktiivsuse olevikulise loo väljenduseks. Paljudel juhtudel, väga erinevate patoloogiate puhul, on juba laulu kuulamine tervendav."Lendtäht"
José Luis Padilla Corral
18 lk.
Väljaandja: Tiiu Põder

Harva öeldakse suuri asju väheste sõnadega, aga see väike raamat on tunnistus sellest.

Paljud meist küsivad alustades Traditsioonilise hiina meditsiini rajal, kas teadmiste otsijana või patsiendina, kes otsib teisi paranemisvõimalusi: milline see meditsiin on? Mis see energia õieti on? Kuidas tähtsusetud nõelad võivad parandada? Kas nõelu pannakse kuhu iganes või täpsetesse kohtadesse? Miks just sinna? Miks, kui mul valutab pea, pannakse mulle nõelu jalgadesse? Järsku vaatab see meditsiin inimest hoopis tagurpidi? Kuidas võiksin tutvuda sellega, mis minu jaoks on nii imelik? Kas kõige selle kohta on olemas raamatut, mida suudaksin mõista? Dr. José Luis Padilla Corral proovib rahuldada seda vajadust poeetilise ja fantastilise keele iluga kirjutatud raamatu abil, mis on kokkuvõte sellest, mida Idamaade Pärand meile Maailmakõiksusest, Inimesest, Energeetilisest inimesest, haigusest ja kannatusest vahendab.

Kahtlemata väike, fantastiline pärl väljendusena Loomingu suurusest!
"MALEORAAKEL" (vene keeles)
José Luis Padilla Corral
Väljaandja: Escuela Neijing, 1999
107 lk.Raamatuid müüakse koolis. Kui soovite raamatut posti teel, siis kirjutage neijingikool@gmail.com