EESTI NEIJINGI KOOL

Jätkuv aktiveerimine. THM.

13.04.2020

(3.saade)

 

Maestro: Tere tulemast kõigile! Tere tulemast tänase päeva teisele osale, kus on sissepiiratutega tegemist ja mis räägib meile juba kolmandat korda Traditsioonilisest Hiina meditsiinist.

See on meie keskne telg, mille kaudu Neijingi kool tegutseb. Ja aktiveerimise käigus anname teile teada neid erinevaid tasandeid, elemente – nii esimesele, teisele, kolmandale kui ka neljandale kursusele – mis võiksid olla teile kasulikud. Teades, et ei ole sama, kas anda esimesele, teisele, kolmandale või neljandale kursusele. Aga nagu ka eelmistel kordadel, üritame anda võimalikult täpselt väikeseid elemente, et kõigil oleks võimalus oma teadmisi laiendada ja otsida uusi viise, et uurida kõige selle põhjal, mida te kuulsite.

 

 

Täna toome teile jällegi ühe kliinilise juhu, nagu ka eelmistel kordadel. Aga ma tahaksin alustada rääkimist Riikidest. Mitte Hingearmastuse riikidest, kuigi ka neil on hing olemas, vaid Viiest Muteeruvast Riigist. Ja see on Neijingi koolile omane termin.

 

Esimesed tekstid, mis ilmusid läänes, rääkisid viiest elemendist. Hiljem meie kallis kolleeg ja suur sõber dr. Nguyen Van Nghi, vietnamlane, tõi sisse kriteeriumi Viiest Liikumisest. Ja sealt edasi oma pikaajalise karjääri jooksul, ühel kongressil me esitlesime teooriat Viiest Muteeruvast Kuningriigist (Muutuvast Riigist) ja dr. Vang Nghi oli kuulamas sellel kongressil. Pärast ta küsitles meid, et miks "Muteeruvad Kuningriigid" Viie Liikumise asemel. Ja me seletasime talle, et iga Riik muteerub, transmuteerub järgmiseks Riigiks, samamoodi nagu „mina olen sinus ja sina oled minus, aga pärast oled sa kuskil mujal“. Me naersime natuke selle üle, aga põhimõtteliselt oli ta nõus sellega, et meie poolt pakutud teooria on üks samm edasi sellelsamal lainel.

 

Me usume, et kui me vaatame igat Riiki kui võimalust muteerumiseks järgmisesse, siis on võimalik, et ükskõik millise Riigiga neist viiest – või kuuest, seda vaatame natuke hiljem – me töötame, ükskõik millise Muteeruva Riigiga me tegeleme, on meil võimalus sellesama Riigi kaudu toimida kõigile teistele.

Ja see on üks kriteerium, mis on meil Neijingi koolis on, vastavalt millele ükskõik millises organismi osas me ka toimime, igal juhul, ükskõik kui minimaalne ja väikene see ka poleks, toimib see tervikule. Ja on väga tähtis teadma, et see nii on. Teame, et see nii on oma kogemuse, oma püsivuse ja tegevuse tõttu. Aga kui me läheme teaduse juurde, siis tegelikult toimivad asjad samamoodi. Ükskõik milline väikene muutuja ükskõik millise elemendi juures mõjutab tegelikult kõiki teisi.

 

 

Seega, rääkides viiest Muteeruvast Riigist, räägime tegelikult millestki palju suuremast. Sest nagu te teate, siis iga Muteeruv Riik vastab ka ühele ilmakaarele. See võib tunduda anekdoodina, aga anekdoot muutub teiseks asjaks, sest kui me räägime ilmakaartest – lõunast, põhjast, idast, läänest ning ka seniidist ja nadiirist, mida ka vahel nimetatakse – siis loomulikult ei viita traditsioon (või vähemalt see tõlgendus, mida meie teeme) siin maa peal olevatele ilmakaartele. Vaid tegelikult viidatakse (varjatud keelekasutusega) Loomingu suundadele, mis hiljem konkretiseeruvad siin maa peal – põhjas, lõunas, idas, läänes – ja lõpuks jõuavad välja vastavate organite ja neile vastavate kudede moodustumiseni meie kehas.

 

See tähendab, meenutame -ja see on meie tõlgendus- , et me tegelikult tuleme Universumi Loomingust. Mõni peab seda Müsteeriumiks, mõni peab Jumaluse Toimeks, mõni peab "Suureks Pauguks", pole vahet,  aga me kõik oleme – erinevate kriteeriumite kohaselt – enam-vähem nõus, et elu tuli siia kusagilt. Või vähemalt elu olemasoluks vajalikud komponendid tulid siia kuskilt. See on üks võimalus. Võib-olla tuleb pärast välja, et nii ei olnud, aga see on üks võimalus.

 

Seega, tahame välja tuua, et viis Muteeruvat Riiki tulid siia. Miski tuli idast, miski läänest jne. Milline on põhi, lõuna, ida, lääs meie universumis? Seda seostatakse meie planeetidega – kõige lähem osa universumist, meie Päikesesüsteemis – ja iga organ, õõneselund, iga Muteeruv Riik vastab ühele planeedile. Näiteks: Põhi – Neer ja Kusepõis, neile vastab Merkuur. Tuli vastab Marsile. See on üks suund.

 

Ehk näete, kuhu jõudis välja Viie Muteeruva Riigi orienteerimisel intuitsioon või täpsustamine. See viib meid siit välja. Enam ei ole ainult talv ja suvi – see telg, millest me rääkisime, vaid see vastab hoopis planetaarsetele mõjudele. Loomulikult ei ole keeruline ette kujutada, et need planetaarsed mõjud saavad omakorda mõjutusi teistelt tasanditelt, mis on juba meie tunnetuste ülesed.

Sellepärast kui me räägime Muteeruvatest Riikidest, siis iga Riik, mis konkretiseerub organis, õõnesorganis pärineb tegelikult Loomingu mõjust, mis väljendub spetsiifiliselt ühel planeedil ja see planeet avaldab meile teatud mõju.

 

Võib tunduda, et see kõik on vähetähtis. Küll aga on see tähtis siis, kui me planeerime ravi dünaamikat. Kui ma tean, et ükskõik millise Muteeruva Riigiga ma suhtlen, võib see avaldada olulist toimet kõigile ülejäänutele. Kui ma toimin Vee Muteeruvale Riigile, toimin ma kõikidele Muteeruvatele Riikidele. Kui ma toimin Tule Muteeruvale Riigile, toimin kõigile Muteeruvatele Riikidele.

 

Lisaks neile viiele Muteeruvale Riigile on olemas ka üks Transmuteeruv Riik, Kuues. Ehk mutatsioonist kaugemal – transmutatsioon. See Kuues Transmuteeruv Riik koosneb Südameõpetajast ja Kolmiksoojendist ning vastab seniidile ja nadiirile ja asub teisel tasandil.

Organite ja õõnesorganitega Muteeruvad Riigid on füüsilise konstitutsiooniga, aga kuuendal Muteeruval Riigil ei ole füüsilist konstitutsiooni. Tal ei ole füüsilist reaalsust ja tal ei ole ka planeeti, mis tema järgi nutaks või tema eest hoolitseks. Ta on transmuteeruv ja see transmuteeruv positsioon teeb võimalikuks, et kui me toimime sellele kuuendale Riigile, neile kahele transmuteeruvale elemendile, siis me toimime kogu mutatsioonide „majandusele“.

 

See tähendab, et meil on kaks võimalust. Iga Muteeruv Riik toimib kõikidele teistele Muteeruvatele Riikidele, piisab, kui võtta 5-6 Shu punkti, igast Muteeruvast Riigist, et seda järgi proovida. Aga lisaks on meil Transmuteeruv Riik, mis toimib kogu „majandusele“. Ehk, San Jiao (Kolmiksoojendi)– esimene vektor, mis toob elu siia – ja Xin Bao (Südameõpetaja), mis asetab elu siia ja tänu sellele võtab elu ka oma struktuuri – transmuteerub.

 

Aga sellega asjad veel ei lõpe. Ei. Meil on Muteeruvad Riigid ja on Transmuteeruv Riik, aga meil on ka Transtsendentne Riik.

Transtsendentne Riik vastab Imepärasetele kanalitele. Kui ütlesime, et Transmuteeruval Riigil ei ole planeeti ja võime ütelda – võime ütelda! – et Transmuteeruvat Riiki esindab meie galaktika, galaktiline liikumine, siis Transtsendentsele Riigile, mille juurde kuuluvad Imepärased kanalid, vastab kahtlemata Müstiline Loov Jõud. Müstiline Loov Jõud!

 

 

Ja nii on meil kolm tasandit, mille me kõik peame omaks tegema, sest me tegeleme jätkuvale õpetamisele/õppimisele impulsi andmisega. Ja see, ma usun, on uuenduslik, peaaegu kõigi, kui mitte kõigi jaoks.  

Niisiis, meil on Muteeruvad Riigid, meil on Transmuteeruv Riik ja on Transtsendentne Riik.

Mida see tähendab? See tähendab seda, et käsitledes ükskõik millist olukorda – hoolitseda, abistada, toetada, lohutada – on meil need kolm dimensiooni. Kolm dimensiooni, mis on selles maailmas, aga nad ei ole siit pärit. Mutatsioon, Transmutatsioon ja Transtsendentsus.

Siin meie maailmas tundub kõige rohkem olevat Mutatsioon. Sest meie rakud ja meie geneetiline kood muteeruvad kogu aeg. Luues kogu aeg probleeme. J Vähemalt algselt tundub nii. Aga samuti luues võimalusi. Ärme unusta seda. Seega, kui te vaatate Traditsioonilise Ida Meditsiini nurga alt – meie, Neijingi kooli, nurga alt – siis vaadates inimolendit, asume me ühel tasandil, mis on tõeliselt fantastiline. Fantastiline, sest tundub, et see on – ma mõtlesin ühel suveõhtul lihtsalt välja sellise teooria. . . aga tegelikult ei ole suvi, vaid praegu on kevad ja ei ole õhtu, vaid on päev… Aga kui me laseme oma ettekujutusel toimida, siis see siin on Muteeruv Riik, see on Transmuteeriv Riik ja  see on Transtsendentne Riik.

(Maestro näitab käega, et need Riigid „asuvad“ kolmele erineval tasandil.)

 

 

Nad on küll siin, aga nad ei ole siit pärit. Ma võin neid näha. Võin neid näha inimeses, kes vajab hoolt, abi, toetust.

Võin näha seda Muteeruvat riiki, kui näen, et inimene, kes peab olema terve muteerub valudes inimeseks või muteerub kurvaks, kui peab olema rõõmus.

Ma näen inimest Transmuteeruvana, kui inimene hakkab nägema oma väärtust ja tegemisi ja näen teda transmuteeruvana, kui ta ei järgi oma ideaale, kui ta ei tunne heameelt, kui ta ei tunne ennast teostatuna.

Ma näen Transtsendentsena inimest, kui ta armub. Ma näen teda transtsendentsena, kui ta armastab. Ja see kogemus käib tal üle jõu, ta üritab seda valitseda, ei oska seda kogeda.

 

Seega, kui me läheneme inimesele, kui kasutame seda inimese juures, kes palub meie lähedust, meie toetust, abi, soovitusi, siis me peame teda vaatama muteeruvat, transmuteeruvat ja transtsendentset.

Ja kui me näeme teda muteeruvana, siis valime selle Muteeruva Riigi, mis vastab sellele, mille pärast ta tuli või mis ei arvates sobib.

 Kui me näeme teda transmuteeruvana, siis me otsime mõne resonaatori, mis Kolmiksoojendi nurga alt tundub kõige sobivam; mis esindab seda inimest – seda olendit! – kõige ehedamalt. Ja läheme Südameõpetaja juurde, selleks et asetada see inimene siia. J

a sealt edasi transtsendentne – meil on kaks valguserada, mis on väga selged ja väga konkretiseerunud. Need on Ren Mai kanal ja Du Mai kanal. Ühest nendest oleme juba rääkinud nende impulsi tundide jooksul.

 

Seega, me ei ole siit, aga me asume siin ja meil on ka kriteeriumid selleks, et ravida. Meil on kriteeriumid -seda tahan rõhutada- selleks, et ravida neid, kes on siin koos nende elementidega, mis meid siia tõid, et me saaksime siin olla.

Teistmoodi öeldes: me ei ole siit pärit, aga me võtame elemendid, mis ei ole ka siit pärit, selleks et ravida neid, kes me praegu siin asume. Seda teeb traditsioon, mida üritame teile edasi anda. Sellepärast muteeruv, transmuteeruv ja transtsendentne.

 

Mulle lihtsalt tuli pähe üks selline lugu, mida teile rääkida.

(Stuudios kostub aplaus.)

See aplaus on kolleegidelt Tianist, kes millegipärast – ma ei tea miks, aga nad on lubatud siia saali publikuks. Inimesed, kes tahavad stuudios olla, võivad siin olla. Sellepärast kõlas selline spontaanne aplaus. See ei olnud ettevalmistatud ega midagi. Aga suur tänu, suur tänu aplausi eest.

 

See lihtsalt tuli meile pähe, et võiksime täna sissejuhatuse teha selliselt. Ja ma usun, et see on kõigile kasulik. Ja samuti on põhjust järele mõtelda ning ka THM õpetajate käest igasuguseid küsimusi küsida.

Khm-khm…

(Maestro köhatab demonstratiivselt ja vaatab muigelsui stuudios olevate õpetajate poole. Taustal kostub naer.)

 

See öeldud, võtame täna ühe huvitava Muteeruva Riigi, mis on väga eriline. See on  Riik, mis vastab meile praegu, me oleme kevades.

 

Vaatamata sellele, et on kevad, kuulsime täna hommikul üht väga imelikku heli, nagu oleks mingi masinaga kuiva heina lõigatud. Väga kole heli oli! Trimmeri heli. Ma ütlen avalikult välja – võib-olla ma ei näe seda inimest, kes lõikas, et ta saaks teada – et kõik on roheline, kõik on vett täis ja märg ning see ei ole õige aeg trimmerdada. Ei tea, mis kuivanud rohtu ta kuskil nägi, et hakkas just täna trimmerdama. Täna, Suurel reedel, veel kõige hullem. Kindlasti keegi teine ei saa praegu aru, väljaarvatud see, kes siin Tianis elab. Aga tuleb ära kasutada kõiki võimalusi, muidu sa ei saa inimestele asjadest rääkida. Pärast on päeval nii kiire, et me ei saa ütelda, et mida paganat Xchanklas teeb siin trimmeriga. Kohutav! Tundub, et pärast kogunes mingisugune delegatsioon, mis läks tema juurde ja nad ütlesid talle midagi. Ma ei tea, mida nad ütlesid, aga hea küll…, aitab küll… Jah.

 

Hea küll, aga asi on nii, et kevad on kohal ja on aprill. . .

„En abril, las aguas mil“.

( Maestro tsiteerib Antonio Machado luuletust „Aprill, tuhat vett“.)

Aga siit edasi. Loomulikult põld…, põld on imeline või metsaalune või väljad. Meil ei ole väga suurt võimalust välja minna kuskile, aknast näeme natukene. Aga see roheline, mida me siin näeme, tundub, et on rohelisem kui kunagi varem. Ja loojangu sinine tundub ka sinisem kui kunagi varem. Võib-olla ka sellepärast, et saastatus on väiksem.

 

 

Kevad…, kevad vastab ühele Muteeruvale Riigile, mis on väga, väga vinge.

Vau!... Uhh!

Jupiterlik. Muteeruv Riik, millele kuulub Päikesesüsteemi kõige suurem planeet. Muteeruv Riik, millel on oma Maks ja Sapipõis – kindral ja kohtunik. Mida kohtunik ja kindral koos teevad? Traditsioon ütleb seda meile üldiselt. Hiinas oli võitlevate Riikide ajastu ja asju näidatakse x, a, b või c moel.  

Aga igal juhul, see Muteeruv Riik, mis vastab kevadele, on Muteeruv Riik, mis on uskumatu…, uskumatu. Mida võivad hepatoloogid meile Maksast rääkida, mis on nii helde, teeb glükogeneesi, glükoneogeneesi, glükogeneesi ehk on täielik artist, kui tsiteerida vaid mõnda väikest lääne asja!

 

Ehk on artist, uskumatu artist, sest ta tuleb essentsi Muteeruvast Riigist ja on suur yinist yangi ülemineku looja. Kevad on mutatsiooni reguleerija ja samal ajal on Suur Muteerija. Öeldakse, et „kevadel häirub veri“

 Ja tõesti, maksal on väga imetabaseid funktsioone. Paljud nendest on veel isegi kirjeldamata. Paljud teadlased uurivad veel maksa funktsioone.

See on nii helde organ, ta taastub tohutu, imekspandava võimega. Ja meie jaoks või meie nurga alt esindab ta mutatsiooni. Tänu sellele luuakse veest taimeriik.

Võime ütelda, et Vee Muteeruvast Riigist tekkis Taimeriik. Võime nii rahulikult ütelda. See uskumatu Riik, mis võtab valguse ja muudab selle „tellisteks“, Calvini tsükli kaudu. See uskumatu Riik annab meile esmase toidu. Vaadake, kuidas Vesi muteerub ja muutub Taimeriigiks ja see oleks võrdeline Maksaga.

 

Aga lisaks on selles Muteeruvas Riigis ka üks külaline. Külaline, kes on üllatav, imeline – muidugi me räägime hiina meditsiini nurga alt – see on Sapipõis. See on üks külaline, mis on nagu Jupiteri punane laik, mis on võrdeline Sapipõiega. Keeristormid, mis Jupiteril selles punases laigus paiknevad, vastavad Sapipõiele. Ja Tuul iseenesest vastab Puu Muteeruvale Riigile.

 

 

Ja kahtlemata on Puu seotud taimeriigiga, sellepärast me rääkisime taimeriigist seoses Puu Muteeruva Riigiga.

Hästi.  Aga mis juhtub Sapipõiega? Kes ta on? Ühest küljest on Sapipõis imeline õõnesorgan. Eriline õõnesorgan, mis on samast kategooriast nagu emakas, aju – mis tähendab, et ta on imekspandav. Sest füüsilise nurga alt on see lihtsalt üks vastuvõttev kott, mis võtab vastu sappi ja viib selle läbi Oddi sfinktri duodeenumisse (12-sõrmiksoolde), selleks et oleks võimalik seedida. Igapäevaselt lõigatakse maailmas välja tuhandeid sapipõisi ja öeldakse, et sellest ei juhtu midagi. Pärast võib muidugi tekkida kuulus Dumping sündroom, mis on probleemiks nende jaoks, kellel see tekib. Ehk rütm, mida sapipõis kindlustas selleks, et anda õigel ajal sappi ja muid elemente seedimise jaoks – täpselt nii palju, kui vaja – on rikutud ning sapp tuleb ilma rütmita välja. Dumping sündroom on üks sündroom, mis esineb inimestel – mitte kõigil – kellel on sapipõis välja lõigatud.

 

 


Sapipõis on samasugune kui iga teine õõnesorgan, aga lisaks on ta ka veel eriline õõnesorgan. Tal on omadus, et tema energeetiline kulg, tema kanali kulg on täiesti imetabane, eriline. Aga me ei hakka seda täna vaatama. Sest kui me hakkame Sapipõie  ja Maksa kanalite kulgu vaatame, siis kulub meil selleks kogu õhtu. Küll aga kirjeldame Puu Muteeruva Riigi erilist osa. Puu Riigis on selline olukord, et Sapipõis on anum, kes võtab vastu Maksa poolt loodud essentsi. Kõigis teistes Riikides on vastupidi. Palju uurimustöid on tegemata, et uurida, miks see nii on. Ja millised on täpsemalt Sapipõie omadused – ka seal on palju uurimata. Lääne vaatenurgast

Samamoodi nagu siis, kui räägiti pimesoolest. Vanasti räägiti, et pimesoolt võib ükskõik millal ära lõigata. Ühes firmas lõigati kõikide tööliste pimesooled juba ennetavalt ära, et nad vähemalt pimesoole pärast haiguslehte ei võtaks. Aga praeguseks on aru saadud, et päris nii see ei ole. Ka pimesoolel on oma funktsioon. Meie organismis ei ole ühtegi asja, mis ei teeniks meid. Või näiteks mandlite lõikamine – samuti ei lõigata enam nii lihtsalt ära, sest ta on immuunsüsteemi osa ja on seetõttu oluline. Loomulikult, välja arvatud siis, kui seda on vaja teha.

 

Aga igal juhul see Puu Muteeruv Riik lubab meil – ja see on kõige olulisem – reguleerida üleminekut Yini kontsentratsioonist Yangi laienemiseni nii, et see ei oleks järsk.

(Maestro tõstab mõlemad rusikas käed järsult üles ja sirutab üles jõudes sõrmed välja.)

Vaid et see üleminek oleks harmooniline.

(Maestro näitab käte liikumisega, kuidas oleks harmooniline üleminek Yinist Yangi.)

 

 

Ja sellisel moel ei oleks üllatusi, nagu näiteks siis, kui traditsioonilises hiina meditsiinis räägitakse Maksa yangi põgenemisest, mis võib vihastamise, ärrituse, ebameeldivuse, lootusetuse, meeleheite puhul tekitada ajuveresoonkonna õnnetusi. Mis ei ole just väike asi.

 

Kokkuvõttes mõelge sellest Muteeruvast Riigist kui suurest vahendajast. See on suur taimne Muteeruv Riik. Suur taimse alkeemia Muteeruv Riik. Puu Riik, kus me võime toimida selleks, et liikumine Yinist (kokkutõmbumine) Yangi (paisumine) oleks pehme ja helde. Ning suudaks tagasi pöörduda, kallistada ja kontsentreeruda selleks, et uuesti pehmelt laieneda.

 

 

Kui me reguleerime seda Muteeruvat Riiki, siis on meil võimalik vältida liigset Vee essentsi kadu ja saavutame, et Südamel ja Peensoolel – mis esindavad suve – oleks helde, heatahtlik, rahulolev toetus, mutatsioon. Mis tänapäeval on igal juhul väga vajalik.

 

See öeldud, hakkame rääkima ühest kanalist ja see kanal, mille me tänaseks valisime, on Maksa kanal. See kanal on seotud haiguslooga, millest me pärast rääkima hakkame.

Ja lähemegi edasi Maksa kanaliga.

 

 

ZU JUE YIN GAN JING

JALA JUE YIN MAKSA KANAL

 

PÕHIKANAL

Põhikanal algab kolme karva piirkonnast suurel varbal. Sealt edasi tõuseb mööda pöida, jõuab üle hüppeliigese, läheb sääre siseküljele ja kohtub seal 6P – San Yin Jiao-ga „Kolme yin-i ristumine“, kus ühinevad Maksa kanal, Neeru kanal ja Põrna kanal. Kanal jätkab tõusmist piki jala sisekülge ja teeb säärel ühenduse 8P – Di Ji-ga  „Algse mateeria liikuma panev jõud“, mis on Põrna Alarm punkt. Jätkab tõusmist mööda reie sisekülge ja peatub suguelundite piirkonnas. Seal ümbritseb või toidab suguelundite piirkonda nii mehel kui ka naisel. Edasi tõuseb kanal kõhule ja ühineb 2RM – Qu Gu ja 3RM – Zhong Ji resonaatoriga. Ja sealt jätkab oma tõusu kuni kontsentreerub 13MK – Zhang Men resonaatoris „Väljendumiste värav“. Sealt edasi siseneb ja jõuab resonaatorini 14MK – Qi Men „Aja värav“.

Need kaks resonaatorit on fundamentaalsed – pöörake neile tähelepanu – kaks värava või ukse punkti: Zhang Men (13MK) ja Qi Men (14MK).

Sealt edasi kanal siseneb ning hargneb kõigepealt maksas, tõuseb edasi külgmiselt, rinnakorvi pidi,  üles ja jätkab oma teed üle kaela ning hargneb silmas ehk ta toidab kogu nägemist. Aga sinna see asi ei jää, vaid ta jätkub ja teeb olulise ühenduse 14SP – Yang Bai resonaatoriga. Ja sealt tõuseb edasi kuni 20DM – Bai Hui resonaatorini.

See on Maksa Põhikanal.

 

 

Mida välja tuua sellelt kanalilt, sellelt valguserajalt?

Kõigepealt tema ühendused jala peal põrnaga – see on väga oluline. San Yin Jiao-ga (6P) ja Di Ji-ga (8P). Eriti oluline, kui meil on vaja reguleerida midagi. Põrn ja Magu vastavad Keskusele ja see on üks Muteeruv Riik, mida luuakse -näiliselt ja see on juba teine dimensioon- Tule poolt. Seda ühest küljest.

 

Teisest küljest suur kohalolek suguelundite piirkonnas. See sobib põhimõtteliselt võimalusega paljuneda, paljunemisvõime – suguelundite piirkonnas. Maksa kanal toidab kogu seda piirkonda ja hiljem näeme, et tegelikult lähevad ka teised Maksakanali harud sinna. Ja annab sellele piirkonnale erilise elujõu, toidab erogeenseid piirkondi, mis on valmis selle jaoks, et paljuneda. Seega, Maksal on siin oluline osalus: erektsiooniprobleemid, seksuaalne apaatia, erinevad häired suguühte läbiviimisel. Maks osaleb väga palju suguelundite piirkonnas.

 

Aga lisaks veel, oma trajektoori käigus Põhikanal mitte ainult ei hargne maksas, vaid ta ühineb ka sapipõiega.

 

Ja veel näeme, milline osalus on Maksakanalil seoses nägemisega. Ja „üllatus“ (jutumärkides) – ta ühineb Bai Hui-ga (20DM), Yangiga, maksimaalse Yangiga.

 

Siin me näeme kuidas – kui me rääkisime Muteeruvast Riigist – see on Riik, mis on ülima Yini ja maksimaalse Yangi vahel. Seega, Maksa Yangi põgenemine mingi pinge või vihastamise puhul võib tekitada ajuveresoonkonna probleemi.

See, mis puutub Põhikanalisse. Loomulikult oleks siin veel asju rääkida, aga kõike ei ole võimalik rääkida. Aga sellest piisab. Lähme sekundaarsete harude juurde.

 

 

SEKUNDAARSED HARUD

Esimene Põhikanali sekundaarne haru lähtub Põhikanali harust silmas ja laskub, et ümbritseda huuli. Sellepärast mõjutab Maks ka mälumist, igemeid jne.

 

Teine sekundaarne haru lähtub maksast – ja see on ka väga oluline – lähtub maksast ja hargneb kopsudes. Vaadake, kuidas antud juhul on maksa ja kopsude ühendus väga oluline.

Ja see haru, mis tuleb kopsust, läheb edasi Zhong Wan resonaatorisse – see on meie spekulatsioon. Tõenäoliselt pärast kopsus hargnemist läheb üks haru 12RM – Zhong Wan resonaatorisse. Punkti, kus ühinevad kõik energiad, selleks et panna alus Yong energiale. Tõenäoliselt selline ühendus tekib, see on meie järeldus.

Küll aga, mis on Su Wen-ist selge: on olemas sisemine ühendus maksa ja kopsude vahel.

 

 

Loomulikult me teame Muteeruvate Riikide kohta, et Metalli Muteeruv Riik kontrollib Puu Muteeruva Riigi tegevust ja just sellepärast vääribki see ühendus tähelepanu.

Nagu me alguses ütlesime, kui te toimite Maksa kanalile, siis toimib see igal juhul Ren Mai kanalile (2RM ja 3RM kaudu), suguelundite piirkonnale, toimib Du Mai kanalile (20DM kaudu) ning toimib ka kopsudele. Ja loomulikult toimib ta ka oma Riigi organitele – maksale ja sapipõiele.

Need olid sekundaarsed harud.

 

 

XIAO LUO ehk RISTI LUO ehk VÄIKE LUO

 

5MK – Li Gou resonaatorist läheb Risti Luo kanal 40SP – Qiu Xu Sapipõie resonaatorisse.

 

 

 

DA LUO ehk PIKI LUO

Tõusev haru või Piki Luo haru järgib Põhikanali kulgu ning samuti hargneb või toidab, ümbritseb suguelundite piirkonda. Ta tugevdab Põhikanali kulgu suguelundite piirkonnas – genitaalsus, antud juhul, ja kõik, mida see endaga kaasa toob: spermatogenees, viljatuse probleemid – ka selle puhul eriti oluline Maksa kanali kasutamine.

 

 

 

 

JING JIN ehk KÕÕLUSLIHASELINE KANAL ehk PINDMINE KANAL

Läheme edasi Pindmise kanali ehk Kõõluslihaselise kanali juurde.

Algab Ting punktist 1MK – Da Dun resonaatorist.“Kolme karvakese piirkonnast“ Siit tõuseb kanal suguelundite piirkonda ja teeb ka ühendusi 2RM ja 3RM resonaatoriga. See on Jing Jin – Maksa Pindmine kanal.

 

 

 

JING BIE ehk SÜVAKANAL ehk ERIKANAL

Edasi läheme Süvakanali juurde.

Algab 4MK – Zhong Fen resonaatorist. Tõuseb uuesti suguelundite piirkonda, kontsentreerub 2RM – Qu Gu-s. Sealt edasi tõuseb sisemuses, kuni jõuab silma välisnurka 1SP – Tong Zi Liao resonaatorisse, „Juhtpupill“ on tema nimi.

See on sisemine trajektoor, et tugevdada ühest küljest kõike seda, mis on seotud Ren Mai kanaliga – selle kanali sfääri, sest Ren Mai üks tõlge on Viljastumise kanal.

Ja samuti, et tugevdada ka nägemise osa.

 

 

 

Siit edasi vaatame kogu kanali struktuuri koos. Kogu energeetilist struktuuri koos.

* Alustades Põhikanalist (punane): tõuseb, ümbritseb – aga parem oleks öelda toidab – suguelundeid, ühineb Ren Mai’ga. Sealt edasi siseneb maksa ja hargneb seal. Hargneb ka sapipõies. Tõuseb külge pidi ülesse, tõuseb näole ja hargneb silmas. Sealt liigub Sapipõie resonaatorisse ja tõuseb edasi kuni Bai Hui resonaatorini.

* Jätkame  Põhikanali sekundaarse harudega (sinine). Üks haru ümbritseb suud. Teine haru tõuseb maksast ja läheb kopsudesse ning tõenäoliselt jõuab ka Zhong Wan resonaatorisse.

* 5MK resonaatorist ühineb Risti Luo kanal (heleroheline) Sapipõiega 40SP resonaatoris.

* Samast 5MK resonaatorist tõuseb Piki Luo kanal (tumeroheline) suguelundite piirkonda.

Pindmine kanal ehk Kõõluslihaseline kanal (oranž) läheb jällegi suguelundite piirkonda.

* Ja Süvakanal

– Sisemine kanal või Erikanal –(lilla) liigub sarnaselt Põhikanaliga, aga natukene teisel tasandil, liigub läbi suguelundite piirkonna ja jõuab silma välisnurka.

 

Siin on kogu Maksa kanali energeetiline morfoloogia.

 

 

Nagu näete, täna – kolmandal tunnil – vaatasime kolmandat kanalit. Ja milline võimekus! Milliseid võimalusi ta pakub. Ka ilma Sapipõieta on juba muljetavaldav.

Toome veelkord välja Maksa kanali ühendused põrnaga, ühendused Ren Mai’ga, ühendused Du Mai’ga, ühendus Sapipõiega loomulikult, ühendused Kopsuga. Need ühendused näitavad, millised võimalused selle kanali kasutamisel on. Ja me võime neid kasutada erinevate funktsioonide jaoks.

 

 

Ja vaadanud ära selle Maksa kanali, läheme edasi kliinilise looga.

 59-aastane naine. Abielus, head suhted oma abikaasaga. Tal on kaks last.

15 aastat tagasi, 2005.aastal,  oli tal halb enesetunne ja ta läks arsti juurde. Tal diagnoositakse tõsine maksahaigus. Autoimmuunne maksahaigus või immuuno-autoagressiive maksahaigus – maksatsirroos. See on autoimmuunne haigus, mis esindab tõsist probleemi. Vähemalt algselt, aga mille edenemine on iseenesest aeglane, niipalju kui teame sellest patoloogiast. Sest 2005–2020, 15 aastat on mööda läinud ja selle 15-aasta jooksul on see naine elanud oma elu enam-vähem normaalselt, ilma suuremate raskusteta.

Tal hoitakse silma peal, aga tegelikult ei ole spetsiifilisi ravisid selle probleemi jaoks olemas. On kasutatud tavalisi ravimeid, alustades kortikoididest, immunosupressoritest jne – me ei hakka neid ravimeid sügavuti analüüsima, selle jaoks ei ole ruumi ja see ei ole ka õige hetk. Küll aga ütleme, et selle haiguse jaoks ei ole spetsiifilist ega spetsiaalset ravi. Ja tema puhul on nähtud, et ravimid ei mõjuta kuidagi tema maksa näitajaid.

Seega, tehtud uurimiste käigus on leitud, et makroskoopiliselt ei ole suuri muutusi, küll aga on mikroskoopiliselt leitud algav ja progresseeruv fibroos. Selles mõttes on maksa kude kahjustumas. Maksa funktsiooni proovid on häirunud, aga me ei hakka teile numbritest rääkima, see ei ole see ruum. Küll aga ütleme, et need proovid on häirunud. Kuid füüsiline sümptomatoloogia on lubanud tal normaalselt elada. Kuni viimase ajani.

 

Praegu, 2020.aastal, tuleb see naine vastuvõtule teistel põhjustel. Olulised andmed: 45 aastat tagasi algas tal hüpotüreoidism (kilpnäärme alaltalitlus). See on oluline sellepärast, et traditsioon ütleb, et kilpnääret valitseb Puu Muutuv Riik. Võib-olla esimese hoiatuse, et kunagi tuleb maksa probleem, andis hüpotüreoidism. Sellest ajast peale kasutab ta hormoonasendusravi.

 

Põhjus, miks see naine tuleb nüüd vastuvõtule... Tema pereelu on korras, rõhutan seda, abikaasaga saab hästi läbi, lastega saab hästi läbi. Sotsiaalses elus on võib-olla kaks olulist detaili, millest räägime pärast.

Ta tuleb vastuvõtule, sest tal on sügelus. Sügelus algas jalgadest, aga nüüd on see muutunud üldiseks üle kogu keha. See on kindlasti seotud maksa funktsioonidega, mis on häirunud: bilirubiini ja muude substantside, mida maks toodab, häirumine annab sümptomiks sügeluse.

Ja teisest küljest tuleb ta unetuse pärast. Tema põhiline mure, mille pärast ta praegusel juhul tuleb ja mis teda häirivad, on sügelus ja unetus.

 

Võime ütelda, et sügelus tuleb haiguse arengu tõttu, mis progresseerub, sest on diagnoositud juba 2005.aastal. Ja unetus? Tema ise seostab seda pingetega, mis tal olid oma õega. Neil olid vaidlused perekonnateemade üle, kuidas peaks ema eest hoolitsema. Lõpuks need probleemid lahenesid muidugi, aga see pinge ja vaidlused langesid kokku unetuse algusega.

 

Kas mäletate kanali kulgu? Vaidlus, ebameeldivused, Yangi vabanemine, palju Yangi peas, vähe und – selleks, et mõista meid traditsioonilise hiina meditsiini (THM) keeles.

Ebameeldivus kadus ja tundub, et jõuti kokkuleppeni, mida emaga peale hakata – mõlemad on nõus selle otsusega – aga unetus ei ole ära läinud. Ehk nüüd on vaja reguleerida, klapp tehti lahti ja nüüd on vaja klappi reguleerida.

 

Sügelus hakkab pihta või vähemalt langeb kokku patsiendi isa surmaga. Kaks aastat enne isa surma diagnoositi isal aju-veresoonte haigus: veresoonte häire, mis viib erinevate teadvusehäireteni, kognitiivsete häireteni. Ja lõpuks isa sureb.

Tundub, et sellel ajajärgul see valu või see mulje, mille patsient sai oma isa surmast, mõjus talle nii, et enam-vähem sellel ajal algasid ka tema sügeluse probleemid. Võime tõenäoliselt öelda, et see kaotus on seotud pinge, leina läbi elamisega. Ja tema jaoks – muidugi elatakse leina erinevalt läbi ja ilma, et alahindaks seda, et ka maksa funktsioonihäirete tõttu võib tekkida sügelus – aga see piin või leinamine mõjusid tõenäoliselt ka. Ehk selle tõttu võis sügelus tekkida.

 

Seega, ma usun, et me peame rahustama Maksa tegevust, mis annab ühest küljest unetust ja teisest küljest sügelust. Seda võivad ka hepatoloogid ütelda.

Talle tahetakse anda antidepressante, aga tema ei taha neid võtta, kuid spetsiifilised ravimid sügeluse jaoks ei toimi sellele patsiendile. Ja see on tema jaoks põhiline kaebus.

 

Iñaki, kes on tema arst ja kes siin koolis tegi tema loo, räägib, et patsient on muidu meeldiv inimene, tema meeleolu on hea, ta tahab elada. Tema elukvaliteet on piisavalt aktsepteeritav ka koos tema diagnoosiga.

Siit edasi geneetiline osa, tundub, et tal ei ole mingeid probleeme, küll aga on tal häirunud geen, mis kutsub esile hemokromatoosi, mille tõttu maksa ladestub liigselt rauda ja kutsub esile tõsiseid tsirroose. Aga tundub, et tema on lihtsalt selle geenihäire kandja, teda on uuritud, tal endal seda haigust ei ole. Kuigi ta on selle geenihäire kandja ja ta ise seda haigust ei põe, aga meie jaoks on see ikkagi tähtis. Sest see näitab meile, et Zhong Qi energia on mingil moel häiritud. Ja me nägime, et Maksa kanal suhtles Ren Mai energiaga.

 

Seega, me peaksime otsima mingi võimaluse, kuidas toimida Zhong Qi energiale. Kuigi tal ei ole seda haigust, on see siiski päriliku energia häire – geeni mutatsioon ja seetõttu võis see mingil moel mõju avaldada tema praeguse haiguse tekkimisele. Või siis mitte, me ei tea seda täpselt. Küll aga võtame seda ravi planeerimisel arvesse.

 

Kuna me nägime kogu kanali kulgu, siis läheme kahe ukse resonaatori juurde: 13MK ja 14MK resonaatori juurde. Ma ütlesin, et pöörake neile tähelepanu.

13MK on Põrna Mu resonaator. Ja me ütlesime, et Maksa kanal on oluliselt seotud Põrnaga. Ja Põrn on keskus ning keskus on kõikide kanalite allikas. Ja patsiendil on selline muutlik sügelus üle kogu keha. Seda ühest küljest.

Ja 14MK resonaator on Maksa Mu, ta ühendab endas kõiki Maksa Yin omadusi.

 

13MK resonaator asub esimese vallasroide tipul. Ja 14MK paikneb rinnanibu joonel 6-s roidevahemikus. Toimime neile kaudse moxaga. Väga oluline.

 

 

Siin on esimene resonaator: 13MK – Zhang Men „Väljendumise värav.Zhāng Mén [tšang men (men – hääletoon tõuseb üles)]– nagu Hiina keele õpetaja ütleb: teine toon. Ma pean õigesti hääldama, hiina keele õpetaja istub saalis. J

13MK„Väljendumise värav“ asub 11. roide vabas tipus või esimese vallasroide tipus. Näidustus rohelise raamatu järgi on: häbelikkus. Aga meie kasutame teda kui Põrna Mo-d, selleks et keskus reguleeriks oma funktsioone, sest energia on väga häirunud või hajutatud ja põhjustab sügelust üle kogu keha.

 

 

Ja teine resonaator: 14MK – Qi Men „Aja uks/ värav“

Mén [tši: men]– ma loodan, et ma hääldan õigesti.

(Maestro proovib mitu korda erineva tooniga resonaatori nime öelda. Taustal kostub heatahtlikku naeru.)

Asub kaks roiet rinnanibust alla poole või 6-s roidevahemikus. Näidustused: Maksa Mu ja seniilsuse ravi. Need on spetsiifilised ravid, mida me „20 teeraja ja nende orgude“ raamatus välja toome.

 

Need, kes on meiega kriitilised, nõuavad: kust te võtsite need asjad? No kübarast tõmbasime muidugi! Kust me ikka neid muidu saame! Ja kõik on rahul pärast. Me tõmbasime kübarast need ravid välja. J

 

Näidustused: seniilsuse raviks. Aga konkreetsel tasandil – kuna see on Mu resonaator, mis võtab kokku Maksa yin essentsi – on see resonaator, mis on just selle patoloogia jaoks väga kasutatav.

 

 

Ja edasi läheme veel ühe resonaatori juurde:3RM – Zhong Ji „Kõige kõrgem keskus“Zhōng Jí [tšong tši (ji – hääletoon üles)]– kõik on teise tooniga.

(Maestro proovib taas mitu korda resonaatori nime öelda, et õigesti kostuks; taustaks naer.)

3RM asub eesmisel keskjoonel, 1 cun sümfüüsi ülaservast ülespoole või  4 cun-i nabast allapoole. See on Kusepõie Mo resonaator. Ja näidustused: naiste steriilsus ja seksuaalne impotentsus.

Valime selle resonaatori, sest patsiendil on üks hemokromotoosi tekitav muteerunud geen, mis suuremal või väiksemal määral ilmselt toimib.

Kui me nõuame Zhong Ji-lt tema funktsiooni – need teised näidustused on muidugi jälle kübarast tõmmatud ning loomulikult on tal väga palju igasuguseid muid erinevaid näidustusi – siis üks näidustus oleks: hoida teatud määral seda olukorda, kus üks geen nagu mõjutab selle patsiendi maksa tegevust.

 

Sellele resonaatorile toimiksime punktsiooniga, perpendikulaarne nõel (90 kraadi). Toniseerida. Nõel panna mitte väga sügavale, sõltub muidugi – me ei tea, kui suur see patsient on – aga toimime toniseerides.

 

Me usume, et need kolm resonaatorit – me panime nüüd doosi juurde, sest meile öeldi, et eelmistes lugudes me olime väga kasinad, nüüd panime kolm resonaatorit – ja ma usun, et need kolm on kõige kohasemad selleks, et aidata seda inimest.

 

Kui keegi mõtleb, aga unetus? Aga toniseerides Yin'i ehk Ren Mai kanalit, just see mõjubki unetusele.

 

Me palume, et need kolm inimest – või rohkem, oleneb, kui kaua me neid asju siin teeme – kes tõid need haiguslood siia, annaksid teada – sest me tahaksime kursis olla – kuidas nendel patsientidel läinud on, kuidas nad arenevad. Sellisel juhul annab jätkuv impulss ka teile andmeid selle kohta, kas ravi toimib või mitte. Saame järgnevates tundides rääkida ja vaadata, kuidas ravi ümber vaadata või ümber planeerida vastavat evolutsioonile.

 

Sellega võiksime lõpetada, sest nagu paljud teist teavad, me võime rääkida ja ei lõpetagi ära. Aga inimeste jaoks, kes meid piisavalt ei tunne, sest neid on kindlasti ka mõni – need tunnid on loomulikult suunatud põhiliselt Tian-i õpilastele, aga meile on teada, et on inimesi, kes ka meid kuulavad ja ei käi koolis – nende jaoks on meie kommentaarid haiguse või kasutuste või kirjeldamise suhtes võib-olla mõnikord natukene liiga huumoriga tehtud. Mitte, et me oleksime humoristid, aga me üritame huumorit asjadele juurde panna, sest huumor on kõige sarnasem asi armastusele. Ja kui me toome elusse huumorit, siis on meil võime armuda sagedamini ja jõuda armastuse essentsini, sest just tänu sellele saame me leevendust, rahuneme, hoolitseme enda eest ja jõuame lõpuks selleni, et sulandume Loomingu kallistustega.

 

Suur tänu kõigile ja ilmselt järgmise reedeni! Meie näeme juba õhtuses programmis, aga kõigile teile järgmise reedeni. Suur tänu!


Jätkuv aktiveerimine. THM.

03.04.2020

 

Maestro

Tere päevast, prouad ja härrad! Teretulemast meie vangipõlve, mitte just Babüloonia omasse, vaid Tiani, elusasse ideogrammi, Pozo  Amargos Hispaanias, Cuenca provintsis. See on Neijingi kool.

Me jätkame jätkuva õpetuse impulsiga. Ehk see on seeria kokkusaamisi, mida me just nädal aega tagasi alustasime ja milles anname väikeseid impulsse erinevate kursuste jaoks, mis on praegu peatatud tervisepandeemia probleemide tõttu.

Idee on see, et jagada väikesi ühenduse impulsse, et ei kaoks huvi ja ärksus nende tegevuste suhtes, mida me siin Neijingi koolis teeme – just konkreetselt Tianis, aga mida viiakse läbi ka teistes kooli keskustes.

Täna siseneme spetsiifiliselt Traditsioonilise Hiina Meditsiini (THM) juurde. Tal on väga palju erinevaid versioone. Tahame sellega öelda, et alates ravimtaimedest, mis on võib-olla kaasajalised selle viraalse protsessi tõttu, mis praegu toimub, kuni qi gong peene poeesiani välja, nende vahel on moxibustsioon, nõelravi, Zhen Jiu Fa . Akupunktuur ja moxibustsioon – mis on kuulutatud inimkonna vaimseks kultuuripärandiks UNESCO poolt – mõned tähtsustavad seda rohkem, mõned vähem. Mõned ütlevad: „Kõik see on platseebo.“ Ja mõned ütlevad, et neile on see küll hästi mõjunud. Seega, igasuguseid arvamusi on olemas.

Aga elulugu, mille me täna esitame, juhuslikult, kui rääkida ravidest, siis seda, millest me rääkima hakkame soovitab, ei rohkem ega vähem kui Mayo kliinik New Yorgis soovitab sel juhul  nõelravi. Väga entusiastlikud nad just ei ole, küll aga pidid soovitama selle probleemi puhul, millest kohe räägime.

Öeldakse – ja ka teatud täpsusega või kindlusega – et kuna tegelikult on akupunktuuri ja moxibustsiooni eesmärgiks ravida inimese Shen-i, meie teadvust, meie psüühilist tasandit, meeleolu. Ja läbi selle juba luua erinevaid olukordi, mis lahendavad füüsilisi probleeme. Et sellised tahumatud ja mornid elemendid nagu nõel ja moxa on kasutatavad nii peente asjade jaoks nagu meie teadvuse tasandid.

On tõsi, et need ongi rohmakad meetodid ja puudu on kasvanud/laienenud teadvuse tasandist– eriti just terapeutide poolt – ja heatahtlikust aktsepteerimisest just selle poolt, kes parajasti patsient.

Võime jõuda tulemuseni, abi või leevenduseni, paranduse või tervenemiseni kasutamata neid karedaid, jämedaid, tahumatuid elemente nagu nõel ja moxa. Selle jaoks on olemas qi gong’i, loomulikult, millest just eile rääkisime – puhangu poeem, nagu me seda eile nimetasime. Hinguse poeesia – nii nimetasime seda.

Aga samuti on olemas ka lihtsalt kavatsus. Ehk asetada üks meie sõrmedest resonaatorile ja sellest piisab, et kõik hakkaks juba muutuma. Kõik hakkab modifitseeruma.

Kui te mäletate, siis „ühest sinu sõnast piisab tervendamiseks“. Vältimatult peame mõtlema… kuid olgu…, olgu nii, kuidas oli. Öeldakse, et Shennong, Punane Imperaator, pani resonaatoritele nimed ja ilmselgelt pani ta need selleks, et neid nimetada. Ütelda, et ühest sõnast piisab, selleks et midagi liikuma panna mingis olukorras, milles inimene praegu on.

Seega kokkuvõttes, loomulikult oleks vaja kasutada neid vahendeid, mis inimesel on. Ja kui te vaatate, siis ka kõige kaasaegsemates teaduslikes uurimustes proovitakse tegelikult inimese organismi ressursse käima panna, selleks et tõsta tema immuunsüsteemi potentsiaali, tema verehüübimise taset, erinevaid struktuure, mille intiimseid mehhanisme me tundma õpime. Kaasajal ollakse pigem suunatud sellele, et parandada või soodustada organismi enda funktsioonide käivitumist või paranemist. Seega, meil ei ole enam selline sõjameditsiin, kus võideldakse millegi vastu.

Sedamööda, kui me õpime tundma organismi normaalset funktsioneerimist, võime soodustada rohkem mingit funktsiooni A, B või C mingi olukorra puhul, olgu see siis stress, kukkumine või ükskõik milline probleem.

Modernse meditsiini seisukohalt on samuti teatud peensusi juba olemas – kui disainitakse mõnda ravimit, siis on loomulikult alguses vaja teada, kuidas organism toimib.  Aga on võimalik disainida ravimit juba enne kui täpsemalt teatakse, mis toimub ja luua ravim, mis kõigele toimib, aga eesmärk ei ole kõigele toimida. Näiteks teatud agressiivsete ravide puhul loodame, et varsti jäävad need paleoliitikumisse ja kaasajal minnakse üha peenemaks või täpsemaks nende ravimitega. Nagu näiteks viimased uurimustööd muusikast või helist räägivad meile, et teatud helid modifitseerivad genoomi, DNA-d. Ehk kui teatud helid, muusika modulleerib genoomi tegevust, siis teatud sõnad teevad sedasama. Ammused Vene uurimustööd kinnitasid seda juba ammu. Hiina ja Vene uurimustöödega muidugi maailmas eriti ei arvestata, sest nad ei sobi kultuuriliselt, sotsiaalselt, religioosselt, poliitiliselt. Vene uurimustöödest on ainult mõned tuntud, nagu Pavlovi refleksid ja Oparini supp. Aga üldiselt Vene uurimustöödega eriti ei arvestata. Hiinaga on veel hullem. Hiina Rahvavabariigi kolleegide uurimustöid publitseeritakse Hiinas ja need jõuavad vaevu kuskile läänemaailma. Mõnes mõttes on see ka arusaadav, sest see on teistsugune kultuur, teistsugune spirituaalsus.

Kaasajale on omane monumentaalne teaduslik rassism. Kui tervist käsitletakse teistmoodi, nagu näiteks Indias, kus valitsus jagas mingit homöopaatilist ravimit rahvale, siis näiteks Hispaanias ei saaks seda kunagi teha. Ehk kui Indias tahetakse 1,3 miljardile inimesele anda 

arseenikumi album’it 

(valge arseen, homöopaatiline ravim)

, siis ilmselt  härra Duque, teaduse minister, on hullumas ja helistab kuhugi, et see keelataks ära Indias. Aga ma ei tea, mis nad selle peale teevad, noh kindlasti naeravad Hispaania teadlased selle peale. Sest Hispaanias on viimasel ajal olnud selline pseudoteaduste vastane võitlus või rünnak. Aga noh, ma ei tea, me ei ole ennast kunagi teaduseks ega teadlasteks nimetanud. Seda ei ole vaja ju, piisab tunnistustest. Ajurveeda meditsiin on Indias olemas olnud, samuti homöopaatia on Indias olemas ja nad on ka edukad olnud. Muidugi võib ütelda, et indialased on harimatud inimesed ja neil ei ole piisavalt vahendid. Meie ei ole kõige kohased, et hispaanlastena saaksime midagi sellist ütelda.  

Aga igal juhul ütelda, et see traditsioon, mida me edastame, ja see sissejuhatus on natuke pikaks läinud, aga see on vajalik, et meid korralikult paika asetada. Loomulikult me räägime Hiina traditsioonilisest meditsiinist nii esimesele, teisele, kolmandale kui ka neljandale kursusele. Aga samuti on siin inimesi kuulamas, kes ei ole õpilased ja kes tunnevad meid natukene või poolenisti ja nüüd lihtsalt kuulavad. Ning selles mõttes on vaja teema ka sisse juhatada, loomulikult, ja seletada.

Kõigest sellest rääkinuna, tahaksin välja tuua mõned asjad: ühest sinu sõnast piisab tervenemiseks. Igal resonaatoril on oma nimi. Kui me suudame oma kavatsusega, keskendudes meditatiivselt teatud eesmärgile, siis me saadame edasi teatud elektromagnetilist lainet, mis suundub selle koha poole, mille me välja valisime. Sellel põhinevad ka teatud kaugelt ravimise meetodid, mis selgelt ei tahagi olla teaduslikud ega ei taha lasta ennast teadusliku meetodiga kontrollida. Aga sellega tahame selgitada või ütelda lihtsalt, et meie reaalsuses on väga palju dimensioone ja me peame neid kõiki austama – vähemalt demokraatlikes riikides, kus võib ennast väljendada. Ma muidugi ei usu enam, et me elame demokraatlikus riigis. Kunagi uskusin, aga enam mitte. Aga ma väljendan ennast ikkagi. Sest inimestena me oleme suhtlejad ja seega me suhtleme inimestega, räägime asjadest.

Keegi küsib nüüd kindlasti, et millal me asjadest rääkima hakkame, aga me olemegi asja juures.

 

Täna esitleme elulugu, mis on huvitav, kummaline ja natukene eriline ja kohe näete, miks…

 See on üks noorik, 18-aastane, kes jõudis sellesse maailma normaalse sünnitusega. Tal on kaks venda, kes on adopteeritud. Perekond tundub olevat üksmeelne. Ta ei räägi ühestki psühholoogiliselt väljapaistvast sündmusest perekonnaga seoses. Ei ole mingeid emotsionaalseid probleeme. Me ei tunne isiklikult seda patsienti, ta on Madriidist. Meile on lihtsalt esitletud seda lugu- Alia esitles ja meie edastame seda, mida meile patsiendist on räägitud.

Tema lapsepõlv läks normaalselt. Aga 11-aastaselt algavad patsiendil kõhus ebamugavustunded, algab kõhulahtisus, mida vahest saadab ka veri väljaheites. Talle tehakse kolonoskoopia uuring ja diagnoosiks on haavandiline koliit ehk jämesoole põletik.

Ja siin on esimene üllatus. Kuidas see nii noores eas naine on sellise haiguse saanud? Tavaliselt tekib haavandiline jämesoole põletik kuskil 30-aastaselt, mõlematel sugudel võrdselt enam-vähem. Jah, üldiselt on teada, et aškenazi juudid (sefaradid on Hispaania juudid) põevad natukene rohkem haavandilist jämesoole põletikku kui ülejäänud maailma rahvastik. Seega, üllatav on see, et temal – kellel ei ole mingisugust psühhoafektiivset ega emotsionaalset ajalugu – ilmub see 11-aastaselt.

Miks me seda rõhutame? Sest me räägime psüühilistest faktoritest. Mitte seetõttu, et nõelraviga mõjutatakse psüühikat, vaid niipalju kui teatakse – tegelikult väga palju ei teata – aga haavandiline jämesoole põletik on autoimmuunne haigus või autoagressiivne haigus. Ehk organism ise tekitab substantse, tsütokiine – mis Covid-19 viiruse tõttu on praegu moes – ühesõnaga, organism ei tunne oma kudesid ära ja hakkab neid hävitama. Seda muidugi täpselt ei teata, miks mõnedel tekib selline haigus ja teistel mitte. Rõhutan veelkord: patsiendi vanus oli 11 aastat. Praegu on ta 18-aastane ja probleem jätkub. See on esimene üllatus, sest tal ei ole ka mingit psühhoaktiivset, emotsionaalset ajalugu, mis õigustaks, et see haigus algab nii varases eas.

Vaadates genealoogiat, geneetikat ehk vaadates tema esivanemaid, perekonda, siis tal küll on üks vanaema, kellel oli jämesooles kasvaja, uudismoodustis, aga see lahendati ära. Ja loomulikult on need ka üsna erinevad probleemid. Aga vanaemal läks hästi, prognoos oli hea.

Seega me pigem mõtleme, et kui ka olid olemas psühho-emotsionaalsed faktorid – me ei tea, millised need olid ja seda peaks võib-olla uurima, otsima ning võib-olla peaks tegema lugu natukene ümber, sest mõnedel kordadel jäetakse loo tegemise juures mõned asjad tähelepanuta – aga võib-olla ka ei olnud, siis võib tõlgenda, et see on autoimmuunne haigus. Näiteks võis see olla bakteri või viiruse infektsioon, millest tekkis selline ülemäärane põletikuline reaktsioon ja see põletiku torm – niiöelda – põhjustas selle koliidi. Põhjustas põletiku, mis transformeerib jämesoole kude, eriti just rektumis (pärasooles) ja jämesoole lõpuosas, sigmakäärsooles, kus see haigus tavaliselt algab.

Tavaliselt selles piirkonnas see algab, antud patsiendi puhul ma ei tea, ei ole täpsustatud. Aga tavaliselt just sealt algab ja edasi ilmub juba teistes piirkondades. Ei ole kindlat mustrit, aga tavaliselt läheb nii.

Me kaldume arvama, et tõenäoliselt algas põletik mingisugusest nakkusest, sellest tekkis liialdatud immunoloogiline reaktsioon ja sellest tekkisid haavandid. Ja sealt alates algas ka haigus. Nagu tavaline ja traditsiooniline, tüüpiline kasutati ka sel juhul kortikoide, hormoone ja monoklonaalseid ravimeid, mis toimivad just sellele liialdatud reaktsioonile, põletikulisele reaktsioonile, selleks et vähendada põletikku. Patsient on siiamaani seda ravi saanud. Ja selle raviga ja eriti kui kortikoide antakse, siis loomulikult seisund paraneb, tekivad asümptomaatilised perioodid. Kui kortikoide vähemaks võetakse, siis ilmuvad sümptomid uuesti.

See on selline tervise kohanemise seisund – me eelistame haiguse asemel öelda „tervise kohanemisseisund“. Sest tegelikult ka nii saab elada. Seega, see on tervis, aga see on kohanenud teatud moel. Selline olukord areneb patsiendil hoogudena. Ta võib mõne aja olla ravimiteta, aga siis jällegi – kui on mingid vallandavad faktorid:  stress,ebameeldivus, solvumine – ilmub uuesti.

Seega, on kaks võimalikku algpõhjust:

1. Psühholoogiline faktor, mis mõjub spetsiifiliselt ühele struktuurile, tekitades sellise muljetavaldava sündmuse nagu koliit. Võimalik.

2. Teine võimalik põhjus. Algus on kas bakteriaalne või viraalne infektsioon, mis tekitab immuunsüsteemi tormilise vastuse.

Mõlemad on võimalikud, aga kumb nendest oli, me ei tea. Vähemalt hetkel mitte. Me ei saa kindlalt öelda, kumb nendest oli.

Tõsi on aga see, et piirkond, mis on kahjustunud, on jämesool. Tänapäeval teame, et jämesooles on teatud oluline elusmateeria meie sees – mikrobioom. Meil on vaj, et mikrobioom oleks heas vormis. See mikrobioota või mikrobioom annab meie immuunsüsteemile nii vahendid, ressursid kui ka piisava kvaliteedi. See on viimase aja uuringute tulemus. Meie immuunokompententsus sõltub, teiste asjade hulgas, ka meie bakteriaalsest floorast, mis meie sees elab. Ehk elusolenditest, kes elavad meie mikrobioomis. Seega muutub jämesool väga eriliseks peategelaseks. Ta mitte ainult ei kõrvalda meie jääke, vaid tegelikult oma elanike tõttu – mikrobioomi tõttu – on jämesool see, kes moduleerib ka meie immuunvastust kohaseks.

Seega, üks näidustus tuleb kohe. Kui me parandame oma bakteriaalset floorat, siis otseselt parandame oma immunoloogilist võimekust. Niisiis, meil on üks näidustus, mida hiljem täpsustame koos teiste aspektidega, kuidas parandada patoloogiat, mis on seotud meie immuunsüsteemiga, haavandilist koliiti, aga laiendades seda olukorrale milles me praegusel hetkel elame. Saaksime siit teha ühe olulise järelduse, et kui me parandame oma mikrobioomi toitumise abil – näiteks idandid, juurviljad, puuviljad, ehk kui me valime kohaselt oma toitu, et see lubaks tekitada mikrobioomi, mis on kasulik meile – siis me parandame ka oma immuunsüsteemi. Modelleerime kohaselt immuunvastuseid, et me saaksime kohaneda olukordadega. Ka selle olukorraga, milles me praegu elame selle koroonaviiruse tõttu.

Üks kasutus tuli tegelikult juba välja selle noore patsiendi haigusest. Sedamööda, kui me toimime jämesoolele, mõjutame ta mikrobioomi ja samuti parandame tema immuunvõimekust.

Ja ka üldiselt – liigi mõttes – kui me võtame hapendatud asju, idandatud asju, sööme vetikaid – terve hulk ressursse, mida palud teist tegelikult teavad – siis me parandame oma immuunsüsteemi. Ja see lubab meil kohaselt kohanduda viirustega, bakteritega ja elada koos nendega, ilma et nende pärast haigestuks.

 

Aga jätkame oma patsiendiga.

Menarhia 12 – 13-aastaselt, ilma mingite probleemideta. Viimasel ajal on tal ekseem, dermatiit kaenlaaukudes ja kubemes. Loomulikult on see praegu kokkuvõte. Super kokkuvõte.

Igal juhul, praegu õpib ta ülikoolis ja otsib olukorrale lahendust, nagu on ka loogiline 18-aastaselt. Ta tahab asja lahendada, sest ta on juba 7 aastat seda ravimit võtnud ja tahab sellest lahti saada. Sest kortikoidide pikaajaline kasutamine tekitab tõsiseid probleeme, mittesoovitavaid probleeme. Seega ta tahab leida mingeid muid alternatiive.

Traditsiooniline Hiina meditsiin (THM), eriti nõelravi ja moxibustsioon, on üks vahend. Isegi Mayo kliinik soovitab nõelravi kasutamist selle haiguse puhul. Isegi Mayo kliinik soovitab – nagu ütlesime – mitte, et ravida ainult nõelraviga, vaid see on kui üks vahend, mis selle haiguse puhul sobib.

Aga tegeledes Hiina traditsioonilise meditsiiniga varsti juba 50 aastat ja mitte ainult oma kogemuste põhjal, vaid ka teiste kogemuse põhjal – mis on saadud kongressidel, kolleegidega suheldes – teame, et nõelravi ja moxibustsiooni kasutamine on väga, „v ä g a“ efektiivne haavandilise koliidi puhul. Tavaliselt need haavandilised koliidid, mis tekivad 30-aastaselt – noortel on seda palju vähem – ma ei mäleta ühtegi juhtu, kus minimaalseltki on ravitud, mis ei oleks soodsalt vastanud nõelravile, moxibustsioonile.

Aga pean teile kohe ütlema, et ta peab jätkama nii kortikoidide kui monoklonaalsete ravimitega. Meie ei saa seda ravi ära keelata, onju. Küll aga, kui me ravime, siis on võimalik vähendada kortikoidide hulka. Tõenäoliselt võib need kunagi ka ära võtta. Monoklonaalsed ravimid jäävad kindlasti. Aga mis on oluline, ei tule tagasilangemisi või kui tuleb, siis palju vähem või palju harvemini ning ei ole vaja hakata uuesti kortikoide võtma. Seega tõenäoliselt monoklonaalsetest ravimitest piisab, et edasi minna. Ja sealt edasi võib ka need monoklonaalseid ravimid tasapisi ära jätta. Aga seda siis juba toetudes kliinilistele proovidele ja sellele, et patsiendi ravi vaadatakse ümber.

Seega, see on positiivne. On piisavalt kogemust, ka kliinilist kogemust ja mäletades kõiki koliite, mida me oleme ravinud, siis üldiselt on see patoloogia, mille puhul nõelravi, moxibustsioon on efektiivne. Ja nagu ütlesime, ka prestiižne Mayo kliinik soovitab seda.

 

Nagu näeme on see haigus piirdunud jämesoolega. Seega avame ennast siis sellele kanalile, Jämesoole kanalile. Jämesoole kanal üllatab meid. Mõned teavad kanalit, aga ta üllatab ikkagi. Vaatame seda, et kõik saaks võimalikult täpselt paika pandud kuidas – vähemalt meie koolis – kirjeldatakse Jämesoole kanalit.

 

SHOU YANG MING DA CHANG

JÄMESOOL

Kõigepealt vaatame Põhikanalit.

PÕHIKANAL

Põhikanal algab nimetissõrme radiaalselt küljelt, selleks et jõuda 1. ja 2. sõrme vahele, nurka kahe 1. ja 2. metakarpaali vahele, sealt edasi ruumi kahe kõõluse vahel,  jätkab küünarvarrel radiaalselt küünarliigese välisküljele, jõuab õlani, õlanuki ette. Sealt edasi liigub üle õla, selleks et suunduda 7-nda kaelalülini, kus ühineb teiste kanalitega. Laskub rangluuülisesse auku, siseneb rindkeresse, hargneb kopsus, läbistab diafragma ning laskub, selleks et suhelda jämesoolega.

Ja siit laskub üks haru sääre eesmisele välisele küljele. Selleks, et suhelda Shang Ju Xu-ga, 37MG Mao kanali resonaatoriga.

Ja vaatame seda uskumatut liikumist, mida tavaliselt erinevates manuaalides ei näidata. Aga see on Neijing So Wen-ist  välja võetud. Tavaliselt näidatakse õpikutes ainult osa kanalist.

Vaatame kanali kulgu videos:

·       Algab 1JS – Shang Yang

·       4JS – He Gu, Qu Chi

·       Vaadake, et see kanal liigub 15JS – Jian Yu-ni, õla peale.

·       Ja vaadake, mis sealt juhtub: jõuab rangluuülisesse auku, 7-nda kaelalüli alla, 14DM – Da Zhui-sse.

·       Siit läheb uuesti üle õla, hargneb ja siseneb kopsu, südamesse.

·       Jätkab ja hargneb jämesooles.

·       Läheb spetsiifiliselt 25MG – Tian Shu-sse, Jämesoole Mo resonaatorisse.

·       Jätkab oma trajektoori, kuni jõuab Jämesoole erilise He punktini: 37MG – Shang Ju Xu „Ülemine tohutu tühjus“.

Vaatame veel korra trajektoori üle.

Algab nimetissõrme pöidlapoolsest otsast ja jõudes kaelani – see on oluline koht – kaela peal annab ühe haru, mis läheb kopsu ja südamesse, hargneb nendes, jõuab jämesoolde ja lõpuks lõpeb jala peal Mao kanalis.

Tavaliselt neid ühendusi ei näidata. Tavaliselt näidatakse ainult seda osa, kus algab sõrmest ja jõuab ninani välja. Aga nagu näete liigub Põhikanal hoopis niimoodi. Seega iga kord, kui te töötate selle kanaliga – ükskõik millisel resonaatoril – mõjutate te rindkeret, kopsu, südant, loomulikult jämesoolt, aga ka magu, sest Maoga on seotud Jämesoole eriline He punkt.

On kolm erilist He punkti: Jämesoole, Peensoole ja Kolmiksoojendi He punkt. Erilised Mere punkti. Kes juba teavad 5 Muteeruvat Riiki, need teavad, et see on nagu üks lisaressurss, pluss nendele organitele, mida võib kasutada.

See oli siis Jämesoole Põhikanal. Et te seda ära ei unustaks. Et teaksite, et kui toimite Jämesoole resonaatoritele, siis mõjutate just neid alasid. Olete nõus?

Vaatame edasi sekundaarseid kanaleid.

Enne videot loeme raamatust („Kahekümne raja ja nende orgude laul“, J.L.Padilla)

Sekundaarsed kanalid.

Lähtudes rangluuülisest august tõuseb üks haru kaelale, läbib alalõualuu, tungib igemesse ja hambajuurtesse ja ümbritseb suud, jõuab Ren Zhong-i, 26DM, kus toimub mõlema poole haru ristumine, selleks et suunduda nina külje peale, kust ta tõuseb, et ühineda 1. ja 2. Mao kanali resonaatoriga. Vaatame, kuidas ta seda teeb.

SEKUNDAARNE HARU

Näete, kuidas ta tõuseb (videol liigub sinine joon rangluuülisest august kaelale), hargneb hammastes – see on väga tähtis – ja sealt jätkab tõusmist, kuni ristub ülahuulel, kus ühineb Ren Zhong-iga – see on jällegi väga oluline. Lõpuks ühineb Mao kanaliga selleks, et moodustada Yang Ming kanal. Moodustab ühtse kanali Yang Ming.

Siin on üks oluline asi, mis vahel seletab paljusid asju, samas väga lihtne. Näiteks:

4JS – He Gu

Kui me kasutame seda resonaatorit, et hambavalu vähendada, siis siin on selge seos. Või kui mõjutame periodondi haigusi – mida tundub, et kõigil on, hambaarstide arvates – rohkem kui He Gu-ga., töötame San Jian-iga On oluline masseerida seda resonaatorit iga kord, kui me hambaid peseme üles-alla, ringikujuliselt. Hambaarstid kogu aeg seletavad, nagu oleksime idioodid, kuidas sa pead hambaid pesema, on tuhandeid erinevaid viise – kas kõva, pehme või ei tea millise hambaharjaga. Superpehmega, sest igemed on väga tundlikud, me ei tohi neid kogu aeg kahjustada ja peame vaatama, et igemed ei tõuseks hamba pealt üles. On asju, mis tõusevad, aga mõned asjad tõusevad ja pärast laskuvad, tõusevad või mitte…

Ren Zhong „Inimese keskus“ – ülahuule peal. Kui te õpite esmaabi, siis seal on ta oluline, reanimeeriv. Kui inimesel on lipotüümia (minestus, lühike teadvusekaotus), kerge teadvuse kaotus, siis lisaks Ren Zhong-ile, ärge unustage ka He Gu-d. Ma ütleks, et Zu San Li ka, aga Zu San Li juurde jõuame juba teisel hetkel.

Kasutame ära, et see vähene, mida me teame või mida me oleme praegu vaadanud, anname talle koheseid kasutusi. Kui inimesel on meeleolu langenud või vererõhk on langenud, on peapööritus – ka siis sobiks kasutada 4JS resonaatorit, mis toimib mööda Jämesoole kanalit ja avaldab mõju ka Ren Zhong-ile, aktiveerib seda.

See oli esimene sekundaarne haru. Vaatame edasi sekundaarseid Luo sooni.

 

XIAO LO ehk RISTI LO ehk VÄIKE LO

Loeme kõigepealt raamatust:

Risti Lo kanal lähtub Põhikanalist, 6JS (Pian Li) resonaatorist, ta ümbritseb küünarvart ning jõuab Kopsu kanalisse, 9K (Tai Yuan). See on Risti Lo.

 

DA LUO ehk PIKI LO

On olemas ka Piki Lo kanal. Lähtub samamoodi Lo resonaatorist, aga sealt järgib Põhikanalit, kuni jõuab 15JS (Jian Yu) resonaatorini. Sealt tõuseb kaelani, jõuab lõualuu nurka, hargneb hambajuurtes, liigub kõrvani. Ja siseneb ning ühineb kõrva sees Sun Mai-dega, väikeste kõrvasiseste energeetiliste harudega.

Vaatame seda Piki Lo-d ka videol.

Lähtub samamoodi Lo resonaatorist 6JS – Pian Li ja näeme, et see haru on ka kasulik liitlane, mis toimib kogu hammaskonnale (videos jõuab roheline joon hammaste juurde, kus hargneb). Ja samuti toimib ka kuulmissüsteemile (videos jõuab roheline joon kõrva juurde) – selles mõttes ka hea liitlane. Sellepärast kasutatakse paljude hammastele suunatud ravide juures lisaks 3JS resonaatorile, võib kasutada ka 6JS – Pian Li resonaatorit. Samuti võib Pian Li-d (6JS) kasutada kuulmishäirete puhul: , vertigote, kohinate puhul, kuulmislanguste puhul. Jämesoole kanaliga, Piki Luo kaudu, kasutades Pian Li-d, saame sellele struktuurile toimida. 

JING JIN ehk KÕÕLUSLIHASELINE KANAL ehk PINDMINE KANAL

Jätkame järgmiste harudega. On olemas veel Kõõluslihaseline kanal, mis algab, nagu teate, nimetis sõrme radiaalsest küünenurgast ja tõuseb, tungib randmesse, liigub üle küünarvarre väliskülje, siseneb küünarliigese väliskülge, tõuseb piki õlavarre väliskülge, läheb õlga ja jaguneb seal kaheks haruks:

·       Üks haru ümbritseb abaluud ja jõuab lülisambani

·       Teine haru tõuseb kaela pidi, jõudes alalõualuu nurka, kus jaguneb omakorda kaheks:

- Üks läheb põsesarna ja läheb sealt edasi silma sisenurka.

- Teine aga jõuab üles otsmiku poole möödudes Tae Yang-i eest, jõuab otsmiku nurka, kus ühineb 8MG (Tou Wei) resonaatoriga. Seal ühinevad ülajäseme Yang-ide pindmised .  siseneb pähe ja teisel poolel laskub alumise lõualuuni.

(Sveni kommentaar: Kiiruse tõttu jääb osa teksti vahele, saate ise Maestro rohelisest raamatust täpsemalt järgi vaadata.)

Pindmises kanalis on suhtlemise energia, välisega suhtlemise energia. Seal on psüühiline energia, kontakti energia.

Oluline on näha, kuidas see kanal läheb – kuhu ta välja jõuab, milline on selle haru mõju, kust ta läbi läheb. Ühest küljest jõuab ta selja peale. Teine haru tõuseb kaela ja läheb lõpuks silma sisenurka 1KP – Jing Ming „Selge pupill“ ja Tai Yang, mõlemad. Seega, näiteks, kui me toimime 1JS (Shang Yang) resonaatorile, siis mõjutame ka nägemismeelt.

Jätkame.

Tõuseb lõualuult ülesse, tal on kontakt Mao kanali resonaatoriga 8MG – Tou Wei „Pea side“. Edasi ümbritseb ta pead ja laskub teiselt poolt alla, alalõualuuni. On nii?

Selline on Pindmine kanal, Jing Jin.

Kordame veel üle. Algab nimetissõrmest, liigub piki kätt, järgides Põhikanali trajektoori, aga jaguneb õla peal kaheks. Üks haru läheb selja peale. Ja teine haru läheb näole 1KP (Jing Ming) resonaatorisse, ühineb ka Mao kanaliga Tou Wei-s (8MG) ning samuti liigub alalõualuusse.

Ja jätkame, selleks et kulmineerida, vaadates selle muljetavaldava kanali kulgu.

 

JING BIE ehk SÜVAKANAL ehk ERIKANAL

Süvakanal lähtub õlavarrest, rinnanibu kõrgusel, jõuab 15JS – Jian Yu-sse, jätkab liikumist 7.kaelalülini ja ühineb seal 14DM – Da Zhui-ga. Jälle.. Edasi teeb kanal õlal sellise liikumise (videol teeb lilla joon nagu sõlme või lingu: 14DM-st ringiga alla) , liigub rangluu pealsesse lohku, siseneb rindkeresse. ja jõuab jämesooleni ja kopsu.

Jämesoolest kanal tõuseb ja siseneb kopsu, hargneb seal. Jämesool ja Kops elavad koos Metalli Riigis.

Kopsust läheb kanal 12MG (Que Pen) resonaatorisse – rangluuülisesse lohku. See kulg on eriti tähenduslik, sest ta ühendab omavahel Metalli Riigis olevad organid Jämesoole ja Kopsu.

12MG resonaatorist tõuseb kanal kaelale, selleks et ühineda jämesoole Põhikanaliga Fu Tu-s (18JS).

 

Nüüd vaatame kõike integreeritult, kõik kanalid ja tema harud koos. Vaadake, kui muljetavaldav nägemus sest tuleb.

Mäletate:

· Põhikanal: nimetissõrm – käsi – kael. Edasi laskub, jõuab jämesooleni ja sealt edasi jalani ning lõpeb 37MG resonaatoris.

·  Sekundaarne haru: kaelast – hambad – alalõug – ülahuul –nina- Mao kanalini.

·    Risti Lo: 6JS-st 9K-ni.

·  Piki Lo: Lo resonaatorist tõuseb, rõhutab uuesti alalõuga ja annab haru kõrva.

· Pindmine kanal: (kollane nagu näete) algab nimetissõrmest, üks haru hargneb seljal. Teise haru esimene haru tõuseb kuni silma sisenurgani ja teine haru ümbritseb nägu, tulles teiselt poolt alla alalõuani.

·  Süvakanal: Põhikanalist ring kaelal, laskub rangluule, sealt jämesoolde, sisemusest tõuseb kopsu, hargnedes kopsus, selleks et uuesti rangluuülises lohus ühineda Mao kanaliga 12MG resonaatoris.

 

Siin on kõik Jämesoole kanali sooned. Kui me vaatame, kui palju ta kuskilt läbi käib, siis näeme, et – lisaks käe trajektoorile – on oluline pea; tema mõju kõikidele meeleorganitele – nina, nägemine, kuulmine ja maitsetundlikkus.

Ehk kogu meeleorganite sfäär on väga palju seotud Jämesoole kanaliga. Seega, kui teil on meeleorganite juures mingi häirumine, siis võtke arvesse, et Jämesoole kanal on suur liitlane. Sellepärast on meeleorganite patoloogiate puhul ravides alati 4JS – He Gu. See on resonaator, mis avaldab kõige rohkem energeetiliselt mõju meeleorganitele

.

Kui sa tead, milline on kanali trajektoor, siis sa tead täpselt, kuhu see impulss läheb. Ja lisaks Jämesoole kanali eripära: kaela piirkond loomulikult. Siit lähevad paljud harud läbi.

Samuti õlg, õla piirkond: kõik need külmunud õlad, periartriidid, mida saaks tegelikult ravida ka erinevate Jämesoole resonaatoritega.

Edasi, näete, kui tihe on Jämesoole kanali suhe – Yang Ming-i kaudu – Mao kanaliga ja samuti Kopsu kanaliga. Iga kord, kui toimime Jämesoole kanalile, toimime tegelikult ka tema kaaslastele: Kopsule ja ka Maole.

Jämesoole kanalil on üks eriline omadus – minnes tagasi mikrobioomi juurde – see on 37MG Mao kanali resonaator, mis annab meil võimaluse toimida mikrobiootale palju täpsemalt, tugevamini, sest see resonaator võtab endasse ka kogu Mao kanali energia. Sest Jämesoole kanali eriline Mere punkt on Mao kanalil. Seega, kui me toimime sellele resonaatorile, toimime ka spetsiaalselt mikrobioomile.

Nagu ütlesime, kui otsime elemente, et mikrobiootat parandada, siis ütleme, et 37MG – Shang Ju Xu on väga tähtis resonaator – see on see, mille me võtame. Ja samuti 7JS – Wen Liu.

·   37MG – SHANG JU XU „ Ülemine mõõtmatu tühjus“.

Asub 6 cuni põlvekedra otsast alla, sääreluu välises küljes, lohus. See on eriline Jämesoole He punkt ja üks tema näidustusi ongi haavandiline koliit.

Seega, selle patsiendi jaoks on 37MG üks resonaator. Selleks, et seda patsienti kriisi ajal tugevdada, läheme 7JS resonaatori juurde – praegu on tal kriisi periood.

 

·   7JS – Wen Liu „Hulkuv/ liikuv soojus“

(Meil on siin Hiina keele õpetaja kuulamas, ma proovin korralikult hääldada – Wen Liu). Asub küünarvarre sisemisel küljel, 5 cuni kaugusel pöidla painutusel-sirutusel tekkivast lohust. See on Alarm resonaator, Xi.

Miks valime just Xi punkti? See on Alarm punkt. Mida tähendab alarm? Antud juhul ei ole alarm nagu sõja alarm või mingi selline alarm. Vaid Xi punktid meie tõlgenduse kohaselt, mis läheb kokku ka mõnede teiste autorite omaga –võtab Xi resonaator kokku vastava organi kõik omadused, identiteedi. Antud juhul on selles resonaatoris kokku võetud Jämesoole omadused.

Seega, kuna patsiendil on ikka veel kortikoidid peal ehk haigus on veel aktiivne, kui me võtame Jämesoole identiteedi kokku, kui me toimime ka mikrobiootale ja moduleerides tema immuunvastust – läbi mikrobioota – mõjutame kõiki immunoloogilisi faktoreid, mis mingil põhjusel – kas bakter, viirusnakkus või psühholoogia – on tekitanud antikehad.

See oleks kõige parem viis- kahtlusteta- ravi planeerida

Alusresonaator või põhiline resonaator on 37MG Mao kanali resonaator, Shang Ju Xu. Sest see on eri Mere punkt, mida kasutataksegi eriolukordades. Ta aktiveerib kogu Yang Ming-i. See on oluline, sest ta valmistab toitu kohasel moel, et kui toit jõuab jämesooleni välja või see, mis jämesooleni välja jõuab, toidaks meie mikrobioomi kõige paremini, mis omakorda soodustab immuunsüsteemi paranemist ja  mis omakorda parandab patsiendi probleemi.  Ja lisaksime- nagu ütlesime- Wen Liu, aga kõige parem resonaator on just see. Toimida nõelaga, toniseerides.

 

Natuke võib-olla liiga palju laiendasime kogu seda asja, aga iga asi läheb nii nagu läheb.

 

Suur tänu. Suur tänu, et olite meiega. See oli teine kohtumine Traditsioonilise Hiina Meditsiiniga. Südamlikud tervitused kõigile, et võtate meiega ühendust.

Homme kell 11 kohtume sissepiiratute saates ja nüüd soovime teile bon appetit ja nägemist,

Täname tehnikuid, kes on olnud väga heal tasemel.

Täname ja tervist.JÄTKUV AKTIVEERIMNE. THM. 27-03-2020

 

Maestro: Tervist, tervist, tervist. Teretulemast, teretulemast esimesele kohtumisele Aktiveerimisega, Jätkukoolituse Ergutamisele Neijingi kooli tegevuse parameetrite kohaselt, kuna asjaolude- tervislike, majanduslike, poliitiliste, sotsiaalsete ja nii paljude teiste- tõttu ei ole võimalik kokku saada meie Tiani elavas ideogrammis. Sellepärast mõtlesime igal päeval pühendada väikese osa selleks, et hoida kontakti, kõigepealt, Neijingi kooli õpilastega ja et kõigil, kes käivad erinevatel kursustel oleks juhtniit, mis lubaks meil olla ühenduses, et kui me uuesti kokku saame, siis läheks kohtumine, kui nii võib ütelda, õlitatult.

See hakkab toimuma iga päev alates kella 13, täna alustasime mõned minutid hiljem, sest pidime kogu oma aparatuuri ümber korraldama, see tundub lihtne, aga tegelikult on see üsna keeruline.

Esimene round- kui nii võib ütelda- on pühendatud Traditsioonilisele Hiina Meditsiinile, mida me kutsume AMK ( akupunktuuri ja moxibustsiooni kursus). Ja selles osas esitleb teie teener erinevaid aspekte ja vaatenurkasid, mõeldes esimese, teise, kolmanda, neljanda kursuse õpilastele...Võib olla polegi nii lihtne siduda kõiki kokku, aga ma usun, et võime jagada mõningaid viitepunkte, millest teil kasu on.

Alustuseks, ütelda esimese kursuse õpilastele, kes praegu on meid kuulamas ja kes on Iñaki ja Alfredo õpilased, et nüüd hüppate väga kiiresti teisele, kolmandale, neljandale, sest näete väga erinevaid aspekte, aga kindlasti nende teadmiste juures,mis te juba saanud olete, pole seda liiga palju...Alustasime oktoobris, november, detsember, jaanuaris veel oli seminar ja veebruaris lõppes. Aga usun, et kõige selle juures, mis teile juba on edasi antud, võime omavahel mõningatest asjadest aru saada.

Esimene asi, mida ma kõigile võin ütelda, ka esimesele kursusele, Zhen Jiu Jia Yi Jing, mis on Neijingi koolis, kliiniku grupi uurimisobjekt/materjal juba aastaid, ütleb: “Akupunktuuri ja moxibustsiooni eesmärgiks on ravida patsiendi Shen-i.”Mõeldes “Shen-i” all tema psüühikat, tema animismi, tema teadvust...Shen-i mõte haarab seda kõike.

See võib tunduda natuke ebaproportsionaalsena, onju? või isegi võiks mõtelda, et see on samaaegselt väga moderne, on nii? Sest modernsed kontseptsioonid psüühikast on seotud neurotransmitteritega ja see on midagi, mis on meie jaoks suhteliselt uus, eelmise sajandi lõpust, 15 või 20 aastat seda sajanit ehk neurotransmitterite ja ajuprotsesside kohta olemasolev teaduslik informatsioon on väga värske. Aga jah, Antiikne Idamaade Traditsioon rääkis meile ja räägib ka praegu, et nendes parameetrites tegutseb ka Traditsiooniline Hiina Meditsiin ja konkreetsemalt akupunktuur ja moxibustsioon. Miks? Seletus on rõõmustav, sest võime ütelda, et meie just räägimegi nähtamatutest struktuuridest nagu pole nähtav kiindumus, armastus, vimm, nostalgia, fantaasia, ettekujutus, sellistena pole nad nähtavad, on protsess, mida me kogeme.

Sellepärast, väga õigesti/ väga heade kriteeriumitega, võime ütelda, et kui me ravime inimest nähtamatute kanalite kaudu, mille kohta aga on olemas väga selged/täpsed kirjeldused, on meil seletus, kuidas anda sellele teoreetiline sisu ka modernse meditsiini nurga alt, just mainisime neurotransmittereid.

Mehhanism on väga lihtne ja samal ajal väga kompleksne. Kui me toimime inimese teadvuse tasanditele, animismile, meeleolule, psüühikale, siis loomulikult tekitab see teatud hoiakuid, mis algavad meie kehaasendist... Kui ma olen rõhutud, siis on mul selline hoiak (Maestro tõmbab ennast kössi)...Kui ma olen enam-vähem optimistlik, siis olen sirge ja elegantne. Ja see mõjub ilmselgelt meie vereringele, meie lihaste toonusele, meie luude osteoblastilisele tegevusele. See tähendab, et meie psüühika, animism või teadvuse seisund mõjutab kõike.

Samamoodi teatud häired, mis võivad tekkida meie täis-ja õõnesorganites, veresoontes, endokriinsetes näärmetes, jne, mõjutavad ja loovad teatud teadvuse seisundi ja teatud psüühika.

Seda kõike võiks vaadelda psühho-somaatilise meditsiini nurga alt, aga samal ajal võime ütelda somato-psühholoogia, see tähendab, et me ei saa ühte poolt teisest eraldada. Aga kui me täpsustame, kui me täpsustame, siis võime ütelda, et tegelikult meie oleme olemas sedamööda, kui me teadvustame, et oleme, et eksisteerime. See on mittemateriaalne kontseptsioon, see on psüühiline kontseptsioon, see on Shen-i kontseptsioon THM-s. Seega antiiksed mõtlejad ei olnud väga valel teel, kui vaatasid inimolendit, elusolendit, inimest teistmoodi.

Ja see annab meile tohutu nägemuste avaruse, sest see ei piira meid. Räägime nähtamatust, piiritust, mis toimib nähtavale ja piiratule, nagu näiteks meie struktuurile, onju?

Selles mõttes, usun, et see idee on kõigi jaoks tähtis, aga eriti just nende jaoks, kes alustavad, kellel on alatikahtlusi, kelle on...usaldamatust: “Ja see on mille jaoks?”. Või see kohutav fraas:”Mis kasu sellest on?”; nagu oleks tegemist ei tea millega... Muidugi, see on nähtamatu. Tundub, et materiaalses maailmas, kõike seda, millel pole struktuuri, pole olemas, eksju? Ja tegelikult see, mis on olemas, on struktuurita ja struktuur on tõelise olemasolu üks väljendustest. Hea küll, seda ühest küljest. Esimese kursuse õpilaste jaoks.

Teise õpilaste jaoks, kes juba sisenevad teistesse struktuuridesse ja teistesse dimensioonidesse ja kolmanda ja neljanda omadele, kes juba on tundma õppinud aluspõhimõtete üldiseid arenguid: nagu näiteks, viite Muteeruvat Riiki, Yin-i ja Yang-i, nagu Dao suunda... See on midagi,mis juba kõlab ja tahab näidata oma operatiivsust.

Hea küll, selleks, et ühendada, selle väikese sissejuhatuse järel kõiki kursusi, kasutame juhtniiti, praktilist juhtniiti. Öeldes praktilist, tahame ütelda, et see saab olema operatiivne ja teie jaoks kasulik, kas tulevikus või olevikus -sõltuvalt, millises hetkes te olete-, võite kasutada teatud kriteeriume, mis on juba osa meie viisist, kuidas jälgida nn “patsienti”, “haiget”, ja see on , loomulikult juba vaadeldud psüühika vaatenurgast, aga samuti terve kontseptsiooni vaatenurgast, ms sisaldab erinevaid sotsiaalseid, kultuurilisi, poliitilisi, majanduslikke, jne. aspekte, mida me ka ei tohi kahe silma vahele jätta.

Sellepärast vaatame “Elu lugu”..., mis enam kui “Kliiniline/Haiguslugu”, vaatame ühte Elu Lugu, mis illustreerib meie jaoks mitmeid aspekte ja mis on nii oluline, nii oluline, kuna see on meie esimene kontakt persooniga, kes meile jutustab ja ütleb. Ja sellele toetudes töötame välja erinevaid protsesse.

Meile esitleti järgmise persooni lugu, kes tuli kliinikusse. Ja meile räägitakse 72. aastasest naisest, abielus, neli last: kaks meest 48. ja 47. ja kaks naist 43. ja 36.a...

Ja siin teeme peatuse. Miks? Sest esiteks me peame märkama, kelle ees me oleme. Naine ei ole sama kui mees. Ma usun, et paljudel kordadel tegutseme kiirustades ja ei pööra tähelepanu omadusele, mison põhiline. Ja me peame, meie vaatepunktist, nendele omadustele tähelepanu pöörama. Seega, kui meil on 72.aastane naine, see tähendab pikaealine...naine, täpsemalt öeldes, peaks olema pikaealine. Ja elab pikaealiste riigis, ühes kõige pikaealisemate inimeste riigis, Hispaanias. Koos Jaapaniga on Hispaania pikaealiste arvust esirinnas.

 

Ja selle naisel oma 72 aastaga, kui vaatame statistikat, on lootust elada 83 või 84 eluaastani. See tähendab, et oleks komme ennustada, siis tal on veel 10-12 eluaastat. Seega tal on veel paljugi teha ja ütelda. Sest ta on naine, kes vähemalt algselt suhtleb meiega arusaadavalt, korrastatult ja selgelt. Aga me juba teame, et ta on naine. Ja naisena, kui me enne rääkisime Shen-ist, mida me võime arvata naisest, kellel on neli, juba täiesti “iseseisvas”-jutumärkides- vanuses last? Aga seda, et ta on naine, kes loomulikult tegeleb väga palju oma lastega, sest ta on naine. Oleks ta mees, siis ei tegeleks ta nii palju oma lastega. Seega on ilmselge, et selle inimese emotsionaalne ja afektiivne ala, sest ta on naine ja selles vanus, on eriti tundlik. Seega, juba terapeutidena, oleme inimese ees, kel on veel vähemalt 10 või 12 aastat ees, maksimaalselt sada ja midagi. Seega peame suurendama kõiki tema võimeid, et ta saaks elada oma eluaja kvaliteetselt. Ehk tegeime sellise kiire ääremärkuse.

Tema KONSULTEERIMISE PÕHJUS on LUMBAARSTENOOS, mis tekitab valu, mis kiirgub nimmepiirkonnast parema jala väikese varba otsa. Ta tunneb, et jalg on nagu surnud. Talle tehti peaaegu kask aastat tagasi magnetresonantstomograafia, mis on üks diagnostika meetod....

Kas lähen liiga kiiresti? Ma räägin natuke aeglasemalt, sest mind tõlgitakse eesti keelde, Eesti kool mõtles, et võiks tõlkida sealsetele kolleegidele ja Sven... Alustasin aeglaselt, eh, aga siis kiirendasin natuke.

Niisiis, kordan, sellel naisel on lülisambakanali lumbaarstenoos, valu kiirgub väikese varbani. Peaaegu kaks aastat tagasi tehti MRT. Kogu selle aja jooksul, kaks aastat, on tal olnud häireid. Nüüd käib juba raamiga -peab kasuatma abivahendit- sest kardab kukkuda ja tunneb ebakindlust.

Lisada, et on veel terve hulk sündmusi, 10 või 15 aastat tagasi diagnoositi tal skolioos ehk lülisamba kõverdumine, mis oletatavasti võis koos teiste faktoritega mõju avaldada teoreetilise lumbaarstenoosi tekkimisele.

Tema menstruatsioon ja menopaus algasid ja kulmineerusid normaalselt.

Ja nüüd tulevad sündmused, millega tuleb arvestada. Tal on diagnoositud kõrgvererõhutõbi, mis on reguleeritud. Hetkel on see hästi reguleeritud.

Samuti on tal olnud vereringe probleeme, veenilaiendid ja teda opereeriti ja areng hea.

30 aastat tagasi diagnoositi fibromüalgia, praegu valutavad tal eelkõige käed. Sõltuvalt aastaajast paraneb ja seejärel tulevad häired tagasi. Selle tõttu on ta väga löödud ja sunnitud kasutama antidepressante, mis põhjustasid soovimatuid kõrvalmõjusid, aga mitte väga olulisi.

Samuti on ka prolaps, mis põhjustas urineerimishäireid ja infektsioone, aga tal soovitati seda mitte opereerida.

Küsides talt, miks tema arvates kõik see temaga toimub, räägib ta, et 36 aastat tagasi diagnoositi tema tütrel -ühel nendest- , kes siis oli 16 aastane sclerosis multiplex. Haigus, mida mõned või paljud teist teavad ja mis seisneb selles, et närvikiudude ümber substants, mida kutsutakse müeliiniks läheb katki, seda ei moodustu ja selle tõttu närviimpulsi edastamine on väga puudulik. Sclerosis multiplexil on väga palju kategooriaid ja ta areneb erinevatel inimestel väga erinevalt. Õnneks, selle naise tütrel läheb väga hästi. Muude asjade hulgas ravitakse teda ka akupunktuuriga. Aga siis, 36 aastat tagasi, kui see diagnoos pandi, siis ema jaoks oli see väga suur löök, sest ta arvas, et laps sureb ära.

Ütleb, et on läbi elanud mitmeid asju, mis on tema ajaoks olnud väga rasked, lisaks tütre diagnoosile, eriti poegade lahutused...

Mäletate, et rääkisime afektiivsusest, emotsionaalsusest ja tundlikusest, et ta kindlasti on selline? Siin see on.

Aga miski ei mõjutanud teda nii kui tütre probleem. Aga sellele lisandusid teised asjad ja nähes, et kõik ta meelhärmid põhjustasid erinevaid häireid, oli tal väga selge, et kõik need läbielatud ja kestvad ebameeldivused olid tema valu põhjused, mis teisest küljest -nagu ütlesime eelnevalt- on kliiniliselt diagnoositud kui lumbaarstenoos.

Ja nähes kuidas akupunktuur on aidanud tütart, otsustas ta meie juurde tulla.

Meditsiinilisest taustast, aneemia. Need ebameeldivused, millest rääkisime. Ja rääkisime ka vaariksite lõikusest

Perekondlik taust -sest on oluline teada geneetilist vaatenurka-, ema suri 63 aastaselt Hodkini lümfoomi tõttu, ka temal olid veenilaiendid ja liigeste probleemid. Emapoolsel vanaemal olid ka veenilaiendid ja liigeste probleemid, suri 49 aastaselt insuldi tagajärjel. Ta on kõige vanem kolmest õest, keskmine õde on terve ja väiksemal õel on ka veenilaiendid, kilpnäärme probleemid ja kõrge vererõhk.

See on kokkuvõte -väga kokkuvõtlik, et mitte väga tema lugu laiendada- sellest, mida see naine meile rääkis. Tema jaoks on väga selge, et kõik tema ebameeldivused ja mured poegade lahutuste tõttu ja pidev muretsemine tütre pärast, kes on teatud määral invaliidistunud sclerosis multiplexi tõttu, juba üle kolmekümne aasta, aga püsib ehk selle haiguse evolutsioon on lootustandev. Aga tema ei saa peast oma tütre diagnoosi ja lisaks veel poegade lahutusi.

Millisel moel võis kõik see tingida nimmekanali stenoosi, nii et valu jõuab parema jala väikese varbani? Aga oletatavasti, ärgu tekkigu teis vähimatki kahtlust, et psüühiline sisund, mure tingisid teatud positsiooni/asendi. Ja isegi see poleks kummaline, kui skolioos, millest ta rääkis, võis tekkida aja jooksul ja mitte algusest peale nagu need kohutavad skolioosid, mida võime näha, kui nad arenevad varases eas.

Tema kehaline hirmu, valu hoiak on murettekitav, sest see kurb diagnoos, mida kunagi ei nähta, millest ei teata, kas see on psüühiline või mitte, aga mida ravitakse antidepressantidega. Viitame fibromüalgiale. Kahtlemata, väga võimalik, et tema fibromüalgia saab ka alguse kõikidest selle naise konfliktidest või sellest viisist, kuidas ta pidi kogema ja kogeb olukordi.

Nii et võime ütelda, lugu väga kiiresti rekonstrueerides, et võimalikult vähem aega kasutada, võime ütelda, et tegemist on terve naisega, ta oli terve, aga 36 aastat tagasi, tütre diagnoosi tõttu, algas tal muretsemise, kokkutõmbumise, vigaste/valede kehasliste hoiakute periood, mis kindlasti aitas kaasa skolioosi tekkimisele –“aitas kaasa”, pidev muretsemine, mida raskendasid poegade lahutused. Ja siis tekib fibromüalgia, kui vastus, kui ütlemine, et “ma ei suuda enam”. Ja ta on enam vähem kontrolli all -nagu näete-, tal on õla valud, käsivarte valud, aga mis leevenduvad, halvenevad ja antidepressantidega on ta seisund parem, mis näitab veelkord, et ta haigus, ta patoloogia, ta “tervise kohanemisseisund” -nagu me eelistame haigust kutsuda- on põhjustatud Shen-i, psüühika, hinge, meeleolu, tema teadvuse seisundi poolt, mis omakorda näitab meile, et ta on patsient, keda sobib ravida akupunktuuri ja moxibustsiooniga. Ja see laeb ka meie akud probleemi lahendamiseks.

Aga enne ravi juurde minemist tahame lisada, et see naine, kes konsulteerib, asub tähenduslikus inimkonna ajas, on nii? Ta on t2 aastane, seega asub ta riskigrupis, meid ümbritseva pandeemia riskigrupis. Nii et ta on seda tüüpi probleemide kandidaat. Eriti, tundub, et kui ta saaks nakkuse ja pneumoonia, siis temal areneks see raskemalt, sest tal on kõrge vererõhk ja veenilaiendid, tsirkulatsioonihäired. Ja tundub, et koroonaviirusest põhjustatud kopsupõletikuga haigetel, kes on lisaks veresoonte haigused, areneb haigus raskemalt, kui nendel kel vastavat probleemi ei ole. Ehk, vastupidiselt arvamusele, et eelnevate kopsuprobleemidega patsientidel on hullem, ei ole, hullemini arenevas veresoonte haigustega patsiendid. Kuigi, tema puhul, on vererõhk kontrolli all... Aga tuleks vaadata, milliseid ravimeid ta selle jaoks võtab, sest konkreetsemalt poleks soovitav võtta reniin-angiotensiin -1 või angiotensiin-2 inhibeerivaid ravimeid. See arstidest kolleegidele ja kolleegidele neljandalt kursuselt. Sest on leitud, et koroonaviirus võistleb angiotensiinidega, seega oleks soovitav kasutada teistsuguseid vererõhu alandajaid, näiteks kaltsiumi antagoniste. See nagu cut in. Aga selleks, et näeksite, et me peame asetama patsiendi ka praegusesse hetke. Aga ka selleks, et võimaluse korral, vähendada hirmu. Et, vaadake, kui ta on mures, siis praegu muretseb ta ka selle tõttu, et võib olla ta nakatub. Ei, ta ei pea nakatuma.

Niisiis, öeldes: “Hea küll...näeme, et patoloogia paikneb kanalil...kui me vaatame diagnoosi, siis tegemist on lülisambakanali nimmeosa kitsenemisega.” Ja kui me räägime nimmekanalist, siis kasutame ära, et meenutada esimese, teise ja kolmanda õpilastele, imepärase -ei saagi paremini ütelda- kanali kulgu. Tuletame meelde, milline on, kust kaudu liigub ja mida haarab üks imepärane kanal, Du Mai kanal.

Du Mai kanali kirjeldus jatema hargnemised on tõeliselt muljetavaldavad. Tavaliselt juhtub aga nii, et sekundaarseid harusid ei kirjeldata. Ja nagu näete, siis enamuses tekstides on ainult põhikanal jakõik. Meie, aegade jooksul ja uurides Zhen Jiu Jia Yi Jing-i, Mai Jing-i, Nan Jing-i ja Nei Jing-i ja eriti Ling Shu-d, kirjutasime üles nii kanalite kui ka sekundaarsete kanalite kirjeldused. Ja nii oma publikatsioonides, Akupunktuuri traktaadis, 20 kanali ja nende orgude laulus, kirjeldame kanaleid teistmoodi. Teiste kontseptsioonide ja kriteeriumitega seda tavaliselt ei tehta. Aga meie jaoks on väga oluline teada hargnemisi, sest see seletab meile ja annab selge idee, kuidas toimida kanalile ja selle erinevatele j avastavatele resonaatoritele.

Seega vaatame, selleks et meelde tuletada, kõigi jaoks -usun, et kõigi jaoks- milline on Du Mai kanali kulg ja tegevus. Ja selle jaoks tuletame meelde... kõigepealt põhikanali kulgu.

 

 

            Läheme rahulikult. Ja näeme, et põhikanal on tegelikult sekundaarne haru

 

 

            Põhikanal on sekundaarne haru ja lähtudes neerust, liigub lahkliha piirkonda ja sealt alustab tõusmist piki lülisammast, piki lülisambakanalit -et paremini mõista- ja 16DM kõrgusel eraldub üks haru ja siseneb ajusse ja sealt tuleb teine haru, mis väljub Nao Hu-s, 17DM, et jätkata piki koljut ja jõuda ninani, liigub üle nina, jõuab Ren Zhong-i, liigub üle huule ja siseneb ülahuule all igemesse. Seda kanalit kirjeldatakse kui PÕHIKANLIT, nimetatakse põhiliseks, aga nagu näete, andia ta harusid suguelundite piirkonda, olulisi harusid peaaju piirkonda, 16DM ja väljudes ajust ka.

Seega pöörake tähelepanu, kuidas veest lähtudes, vee essentsist ehk neerudest, “neerud” asi on metafoor, see on vee essents, see sama kui ütelda, et vesi, kes me oleme, kontsentreerub mingil müstilisel moel, et luua Qi-d ja see Qi tõuseb piki kanalit ja viib meid teatud kohani. See on põhikanal.

Läheme sekundaarsete kanalite juurde. ESIMENE SEKUNDAARNE KANAL lähtub samamoodi nagu põhikanal, liigub kõhupoolsele, ühineb Zhong Ji-ga, 3RM, kontsentreerub naba, kasutades Põrna kanalit ja edasi siseneb südamesse, läbistab südame ja kogu rinnakorvi ja tõuseb kaelale, et jõuda pupillini, kuni Jing Ming-ini , 1 Kp.

Pöörake tähelepanu, kui muljetavaldav haru, kas pole? Ja pöörake tähelepanu, kui oluliselt osaleb see haru emotsioonides, südame dünaamikas. Pöörake tähelepanu, kuidas see sekundaarne haru osaleb mitte ainult südame vaid ka kopsu piirkonna dünaamikas. Ja lõpuks, osaleb nägemismeeles. Seega, kui toimime sellele kanalile, ei tohi me unustada piirkondi, millel ta laieneb.

Seega vaadake, milline oluline haru ja näiteks, selle naise puhul, kel oli põie prolaps, saaksime toimida ükskõik millisele resonaatorile (DM kanali), et tugevdada lahkliha piirkonda, et mõjutada prolapsi ja sellest lähtunud sagedasi kusepõie põletikke.

Liigume järgmise haru juurde. JÄRGMINE SEKUNDAARNE HARU, mis 3RM-st laskub kõigepealt suguelundite piirkonda, tõuseb sealt oiki Kusepõie kanali piirkonda, kasutades Kp kanalit, ümbritseb pead ja lõpeb jälle 1Kp. Pöörake tähelepanu, kuidas see sekundaarne soon moodustab nagu ringluse, ringluse, mis lähtudes põhikanalist moodustab ringi nagu üritades anda meile teistsuguse emotsionaalse nägemuse asjadest. Ehk sellega võime ütelda, et kui me toimime Du Mai-le, siis toimime nägemisele, aga mitte ainult vaatamise nägemisele, vaid visioonide nägemisele; teadvustame teistsugust nägemist, kui me toimime Du Mai-le. Ja eriti siis, kui toimime resonaatorile, mille me spetsiaalselt välja valime, pärast vaatame, et lugu mitte liige pikaks ajada. Teine sekundaarne haru.

Jätkame. Siin on JÄRGMINE HARU. Jing Ming-ist väljub haru, mis hargneb ajus, mis tähendab, et eelnevalt loodud ringlus ei ole ainult seotud visioonidega, vaid toidab ka erakordset elundit aju ja loomulikult, on see väga tähtis.

Ja siin on, seega, kõige tähenduslikumad harud.... GENITO-URINAARNE HARU, KÕHTMINE TÕUSEV HARU, SELGMINE LASKUV HARU, mis suundub kuse-suguelunditesse- see peaks nüüd tulema, vast panevad üles...

Usun, et mõni on puudu...Nüüd. Pöörake tähelepanu, kuidas laskub haru. Aga pange tähele, et ka see lähtub 1Kp, laskub, jõuab Shen Shu-sse, 23Kp ja läheb sügavale, neerudesse. See on SELGMINE LASKUV HARU.

Ja meil puuduv veel üks, 16DM, Feng Fu-st, JÄRGMINE SEKUNDAARNE HARU, laskub piki kaela, abaluu, selg, järgides Kusepõie kõõlus-lihaselist kanalit, jõuab tuharani ja lõpuks kuse-suguelundite piirkonda.

Vaadake, milline muljetavaldav võrgustik kehatüvel ja peas -kere ja pea- ja kui oluliselt osaleb imepärane organ aju. Võtke arvesse, et see kanal liigutab peamiselt Yuan Qi ehk Ürgset/Algset energiat. Ja see on eriti tähtis imepärase organi aju stimuleerimisel ja teistsuguse teadvuse nägemuseni jõudmiseks, teise teadvuse seisundini jõudmisel. Kokkuvõttes, see on puhastav vesi, mis ringleb Qi-na, nagu Qi ideogrammis, mida kõik tunnevad, ja mis annab meile muljeavaldava ja kahtlemata mittemateriaalse, aga väga ilmse ja väga mõjuva nägemuse.

Pöörake tähelepanu, vaadates kõiki selle kanali resonaatoreid, meie patsiendi olukorra tõttu on meil mitmeid võimalusi, aga kahtlemata on üks, mis paistab teiste hulgast välja ja see on 11DM, Shen Dao, mis asub 5. Ja 6.rinnalüli vahel. Tal on kaks põhilist omadust: ta on Shen punkt ja nagu ütlesime “akupunktuuri ja moxibustsiooni eesmärgiks on ravida Shen-i”, ehk toimib sellele. On teisi resonaatoreid, mida me ka võiksime kasutada, aga algselt, võtame selle resonaatori ja see oleks kõige sobivam meie patsiendile, kõigi tema omaduste tõttu. Ja nagu näete, et me võtsime kogu selle naise ravi kokku ühte resonaatorisse:Shen Dao-sse.

Shen Dao kasutamine tähendab toimida Algsele Shen-ile, sest me toimime Imepärasele kanalile, Algsele/Ürgsele Veele, väga puhtale Veele, mis tekitab erilise teadvuse seisundi ja annab meile kanali kulu tõttu ka erilise visiooni, oli nii? See on Shen-i osa.

Aga see on ka Dao resonaator. Dao resonaatorid on vägaolulised teatud ravide puhul, aga antud juhul, selle naise juures, tema elu trajektoor, etma Dao on olnud omapärane just ebameeldivuste tõttu, mis mõjutasid/häirisid tema meeleolu ja psüühikat. Tema loo juures ei kuulnud me midagi sellest, aga kindlasti ta ka ei väljendanud seda, ei saanud ta järgida naudingut, tunda heameelt...Teame, et tema läbisaamine abikaasaga, nagu ta ütleb, on hea. See on oluline detail. Aga ilmselgelt, see naine -nagu enamus tema aja naisi- pühendus oma lastele ja ta lapsed on ta elu. Ta abikaasa on ka oluline, aga lapsed on kogu inimkonna esindus, laste küljel on ta kinni. Sellepärast, usume, et ta Dao, mille moodustavad ta lapsed ja mis sotsiaalsete ja kultuuriliste põhjuste tõttu lahutasid ja üks neist sai tõsise patoloogia, on haavanud tema Dao-d, ei saanud oma Dao-d arendada. Sellepärast valimegi Shen Dao, sedamööda kui me toimime Shen-ile ja patsiendi Dao-le, siis nende aastate jooksul, mis talle veel jäänud on...ja me ei tea, me ei saagi teada. Aga et ta nende aastate jooksul oleks rohkem ise/isik/omamoodi, kui ta siiani on olnud. Ja meie peame selles osalema.

Ja te küsite:”Aga kas see rahustab ka tema valu?” Ma julgen ütelda, et jah, jah, jah. Aga sellest hoolimata, paneme ka mõned abistavad resonaatorid.

Selles resonaatoris, Shen Dao-s, kasutame perpendikulaarset punktsiooni, toniseerides, jättes nõela 12, 15 minutiks ja selle järel kaudne moxa, soojendades korralikult resonaatorit. Ja kindel see, et kui me käsitleme kohaselt Qi-d Shen Dao-s... Ja sellel konkreetsel juhul , teeks ma perpendikulaarse punktsiooni ja siis tõmbaks natuke nõela tagasi ja stimuleeriks kanali suunas, ülespoole ja edasi tõmbaks natuke tagasi ja stimuleeriks allapoole ja siis jätaks nõela perpendikulaarselt. See tähendab, kõigepealt perpendikulaarselt, siis ülespoole, ja siis suunaks allapoole, kogu aeg toniseerides. Ja lõpuks jätaks perpendikulaarselt.

15 või 12 minuti pärast võtame nõela välja ja kasutame moxibustsiooni kuni patsient tunneb, et soojus sisenes, ettevaatlikult, et mitte kõrvetust tekitada. Kuigi, teistel juhtudel ja teistes keskkondades võiks teha ka otsest moxat, kas pole? Aga ei, sellel juhul ei kasuta, meie keskkonna tõttu, kus on keeruline otsest moxat kasutada.

Aga näeme, kuidas väga kindlalt lülisambakanali nimmeosa, mis tundub, et mõjutab närvi trajektoori ja tekitab valu, paraneb väga, väga, väga palju. Ja mitte ainult see, vaid ka fibromüalgia probleem, mis patsiendi meeleolu väga maha surub, paraneb ka kõvasti.

Sellega kulmineerusime. Usun, et haarasime paljusid sfääre, lisasime usutavasti uusi asju või väikseid uusi peenusi, võtsime loo kokku maksimaalse võimaliku avarusega, loomulikult saaks ka laiemalt, ja jõudsime ravini, kasutades kanalit, mille vaatasime üle, et näeksite kõiki kanali võimalusi.

Loomulikult on veel resonaatoreid,mida sellel persoonil võib kasutada.

Lisaks kiire nõelaga moxibustsiooni järel, soovitame 40Kp Wei Zhong-i ja 60Kp Kun Lun-i, stimuleerides kiirelt. Me peame otsima alusravis kõrgtaset, nagu ütleb Nei Jing: “Ravi ja diagnoosime juures tuleb tunda kanalite trajektoori ja harusid ning iga resonaatori tähendust”.

Ja siiani jõudsime Jätkuõppe stimuleerimise esimese kohtumisega, mis täna tegeles THM ja konkreetsemalt akupunktuuri ja moxibustsiooniga. Ja kohtume järgmisel reedel Ja homme juba teisel lainel, tantsuga

Suur tänu kõigile, et olite meiega, loodame, et me väga ei kiirustanud. Ma ei tea,mida Sven Eestist ütleb. Said tõlkida...? Kas kõik on hästi?

Sven: Jah

Maestro: Fantastiline. Kõigepealt õnnitleda Eestit ja Eesti Neijingi Koli, sest see oli ainuke kool, kes otsustas ühendada oma kolleegid ja esmakordselt online-is tõlkida. Nii et, hästi, samamoodi loodame, et juunis, nagu plaanis, Healing Sounds annab Eestis kontserdi.

Sven: Vaatame..., kuidas läheb.

Maestro: Vaatame, kas meid lubatakse, kas meid lubatakse...

Sven: Muidugi, kui meil lubatakse...

Maestro: Ja kui meid ei lubata, siis teeme midagi tehnoloogiliselt kasulikku, et kontsert toimuks igal juhul. Sobib?

Sven: Nõus. Suur tänu.

Maestro: Väga südamlikud tervitused Eestile. Ja loomulikult kõigile Neijingi koolidele, aga eriti neile, sest neil oli tahtmist ja uudishimu, mis alati on seda kooli iseloomustanud. Homseni. Chao.