Eesti
Neijingi Kool                                                            


Jätkuv aktiveerimine. Tervendav kontakt.

07.04.2020

(2.saade)

 

 

Maestro: Tere päevast! Tere päevast jällegi sissepiiratute juurde.

Me jätkame oma jätkuva ettevalmistuse impulsiga ja antud juhul, täna, on „Tervendav kontakt“, mida juba seletasime eelmisel korral, eelmisel teisipäeval. See on uus distsipliin, mille me Neijingi koolis välja mõtlesime toetudes energeetilisele inimesele, Wilhelm Reichi „karakterioloogilise soomusrüü“ printsiibi ja modernse fastsiate uurimustöö põhjal. Fastsiad, kui füüsilised struktuurid, mis ümbritsevad kogu meie organismi kõiki organeid – täis- ja õõnesorganeid – ja mis ulatuvad igale poole meie füüsilisse struktuuri. Selle nurga alt vaadatuna annavad Maised, Taevased ja inimlikud tasandid meile võimaluse toimida, ravides käte või sõrmede kaudu piisava pehmusega. Meie arust annab see traditsioonilisele massaažile või Tui Na’le olulise laienduse.

See on üks Neijingi kooli uurimustöö. Jah, tõesti, me juba valmistame ette inimesi sellel erialal ja nende programmide jooksul me esitleme teile elemente, mis on muidugi esimese-teise kursuse õpilastele, kes juba õpivad tervendavat kontakti,  aga ka nendele, keda lihtsalt huvitab see asi või tahavad rohkem teada. Nende jaoks otsime viisi, kuidas väljendada ennast võimalikult lihtsalt, niipalju kui annab.

Täna on meil väga huvitav peatükk, nii huvitav, et me soovitame seda teile eriti, et õpiksite selle korralikult ära ja ka kasutaksite. Juba eelmisel korral kasutasime tervendavat kontakti kroonilise seljavalu jaoks, praktiseerides ühte viisi, aga see ei ole ainukene viis.

Tänane ettepanek on kõigi jaoks, aga eriliselt just selle aja jaoks, milles me praegu elame. See on veel üks näide sellest, kuidas Tervendav Kontakt on iga korraga üha rohkem kasutatav ja teda võib soovitada ükskõik millise inimese jaoks, kellel on minimaalnegi ettevalmistus. Et tal oleks vahend selleks, et lahendada mõningaid olukordi. Ja see, mida me täna teile esitleme on eriti tähtis ja oluline.

Jätan teid Pilariga, tema oli meiega juba ka eelmisel nädalal, et ta seletaks teile midagi – küll te näete – midagi maagilist.

 

Pilar: Suur tänu Maestro ja terviseid kõigile!

Täna esitleme teile üht ravimoodulit või kasutamise moodulit igapäevase olukorra jaoks, mis just praegusel hetkel on oluline, lähtuvalt sellest, mida me praegu läbi elame ja mis tegelikult tuleneb meie elustiilist, mida me elame. See võib olla söötmelahuseks ükskõik millise patoloogia jaoks – kas kasvaja, kopsupõletiku jne jaoks – ja see on STRESS. Kellel poleks mõnikord stressi olnud või kellel ei ole stressi seoses praeguse aja situatsiooniga, ebakindluse, sissepiiratuse tõttu.

Põhjendame kõigepealt seda ravi ja vaatame seda läbi Tian ideogrammi, mis võtab kokku inimolendi idee, mis on tasakaal Taeva jõudude – ülemine horisontaalne joon – ja Maa jõudude – alumine horisontaalne joon – ning vahendavate jõudude ehk inimliku tasandi, vahel.

Taevane tasand: Imepärased kanalid (Tian ideogrammi ülemine joon).

Maisel tasandil: viis Muutuvat Riiki (Tian ideogrammi teine horistontaalne joon).

Inimlik tasand: Kolmiksoojendi ja Südameõpetaja (Pilar näitab käega: Taeva joonest laskuv (vertikaalne) joon on Kolmiksoojendi ja Maa tasandilt alguse saav joon on Südameõpetaja.)

Sellise nägemuse järgi inimolendist, stress tekib nende kolme tasandi tasakaalutusest, konfliktist.

Taevasel tasandil on inimese projekt, millega inimene siia tuleb; idee sellest inimesest – vähemalt algne idee selle inimese kohta. Ja see satub konflikti sellega, millega ma siin kohtun ja mida mul siin ühiskonnas teha lubatakse – mis on Maa tasand, viis Muteeruvat Riiki.

Ja minu projekti ja selle vahel, mida mul lastakse teha, on inimese tasand, see mida ma tahan teha, minu intuitsioonid, mida ma arvan, et ma võiksin teha, pluss minu vahendid, mis lubavad mul kohaneda selle keskkonnaga, kus ma elan. Ja kõik nad omavahel satuvad konflikti, tekib stress.

Me ei taha ütelda, et stress on midagi halba. Me vajama teatud hulka stressi, et olla aktiivsed ja tähelepanelikud, natukene adrenaliini tekitab ka rahuldust. Probleemid tekivad aga siis, kui stress jätkub ja muutub krooniliseks. Sellisel juhul võib ta olla ükskõik millise haiguse põhjuseks.

Stressi juures mängib olulist osa HIRM.

Ja kellel ei ole praegusel ajal hirmu? Hirmu, mida meile juba alates lapsepõlvest tegelikult sisse süstitakse: hirm ennast väljendada, hirm olla see, kes ma olen. Ja lisaks kasutatakse hirmu manipuleerimiseks ja kontrollimiseks.  Nüüd – kui me oleme sunnitud kodudesse – veel enam. Samuti tuleneb hirm sellest, et me ei ole samastunud  iseendaga.

Seda sama rääkis meile omal ajal Wilhelm Reich, et „inimese karakteri soomusrüü“ tekkis vastuseks repressiivsele ühiskonnale, mis kasutas hirmu kontrolli ja võimu vahendina.

Niisiis, selle ideega Tähisest inimesest – Tian’ist (Pilar näitab käega Tian ideogrammile) planeerime ravimooduli. Imepäraste kanalite juurest võtame  Du Mai kanali ja Ren Mai kanali, sest nemad on viitepunktiks. Nendel kahel Imepärasel kanalil on ka oma resonaatorid. Ja lisaks liigub Du Mai kanalis algupärane/ ürgne energia (Yuan Qi). Du Mai kanalis liigub meie projekt, mis satub konflikti selle tasandiga, kus me siin elame.

Ren Mai kanalil on meie esivanemate energia, kromosoomide energia ehk kõik need vahendid, meie võimekus, mis meile on antud, et selles keskkonnas hakkama saada.

Du Mai kanalit nimetatakse Yangi mereks ja Ren Mai kanalit nimetatakse Yini mereks.

Inimlikul tasandil: Kolmiksoojendi ja Südameõpetaja juures kasutame „barjääri“ resonaatoreid 5KS ja 6SÕ. Need on barjäärid ja nad on seotud keskkonnaga suhtlemisega.

·       5KS – Wai Guan „Väline barjäär“

·       6SÕ – Nei Guan „Sisemine barjäär“

Need barjäärid ei ole mitte müür või takistus, vaid pigem filtrid, mis lubavad meil tervislikult keskkonnaga suhelda.

Maisel tasandil pöördume:

·       28MG – Shui Dao resonaatori juurde „Vee tee/ rada“

Sest hirm, millest rääkisime, nõrgendab just Vee sfääri. Traditsioonilise hiina meditsiini (THM) tähenduses on Vee Muutuvas Riigis kogu meie potentsiaal, mida inimene võib välja arendada, samuti vastutus seda välja arendada.

Seletame vähehaaval, kuidas me töötama hakkame. Nagu eelmisel korral rääkisime, on selle toimimise juures traditsiooniline Hiina meditsiin kui keskne sammas. Sellele on lisatud  Wilhelm Reich’i „ iseloomu või karakteri soomusrüü“ , mis nagu rääkisime olid lihaskontraktuurid, mis inimesel tekkisid vastusena mahasuruva hirmu suhtes. Ja kolmandaks fastsiad, mis on suured ühendajad, mis lubavad oma kavatsust teistmoodi suunata ja mis on nii-öelda Qi materiaalne tugi.

 

TAEVANE TASAND

Kõigepealt vaatame Imepäraseid kanaleid – Taevane tasand. Seal töötame avatud kätega ja liigume üle kolme piirkonna:

·       Alumine Dan Tian.

·       Keskmine Dan Tian.

·       Ülemine Dan Tian.

Asetame avatud käed Ren Maile ja Du Maile ideega, et harmoniseerida Taevast projekti, mis on Du Mai`s, ressursside ja võimekustega, mis on meie struktuuril ja mis on kokku võetud Ren Mai kanalis.

Alustame alumisest Dan Tian’ist ideega , et harmoniseerida. Mäletate, et seal on ka üks Wilhelm Reich’i  „inimese karakteri soomusrüüdest“ – vaagna oma. Harmoniseerime kätega energeetikat, yini ja yangi, see tähendab Du mai ja Ren mai ning vabastame soomusrüü blokist ja selle jaoks mõjume fastsiatele. On leitud, et fastsia reageerib teatud manipulatsioonidele kõige paremini. See ei ole ainukene, aga näitame ühte. See on manööver, mis esindab „lõputust“ – .

Näitame kahte võimalust: nii nendele, kes alustavad kui ka neile, kes on juba kogenenud.

Esimese lähenemise võime teha nii, et lihtsalt lähendame käed, kavatsusega sulandada või ühendada ühte kanalit teisega, kõikides nendes piirkondades kus me liigume. Ja võib-olla teise aasta õpilased, kes on rohkem seda liikumist harjutanud, lemniskaat (pikali 8 ehk lõputuse märk) liikumist, võivad siis juba natuke teismoodi teha. Lõputuse märk on nagu vääne, väände liikumine kahe käe vahel. Kui üks käsi tõuseb, siis teine laskub. Aga me teeme seda mikrokosmoses – mis on just see piirkond, kus me parajasti toimime.

(Käte liikumise kirjeldus video järgi: avatud peopesadega käed teevad korraga ringe nii, et samal ajal, kui üks käsi liigub ülevalpool ettepoole, siis teine käsi liigub allpool tahapoole; siis tõuseb teine käsi ülespoole ja hakkab liikuma ette ning samal ajal käsi, mis enne oli ees ja üleval, hakkab laskuma ja liigub tahapoole.)

Nagu Maestro meelde tuletas on tervendava kontakti vundament see, et me läheneme inimesele suure austusega, ettevaatlikult, pehmelt, kuulates nii-öelda fastsia kude. Fastsia ise ütleb meile, kui palju me võime survet avaldada. Samuti võimaldab meil ka kuulata, märgata, milline see piirkond on: kas ta on külm, soe, pinges, kas on palju kontraktsioone või vähe kontraktsioone.

Ideaalne on praktiseerida võimalikult vähese riietusega. Täna, et teraapia saaja ei külmetaks, jätame talle riided selga.

Lisaks tuleb meenutada, et meie ees olev patsient on püha ning meie hoiak peab olema ka selline, et me töötame millegagi, mis on püha – austavalt, valmistades end ette vastavalt käte annetuse kaudu.

Teeme kõigepealt ja siis seletame, millised on käte liikumised.

(Kirjeldus video põhjal: Massaaži saaja on laual, parema külje peal, mõlemad käed painutatud näo juurde; massaaži tegija on patsiendi kõhu pool, nii et parem käsi ulatub seljale ja vasak kõhule.)

 

Alustame Taevase tasandiga ehk kaks Taevast merd: Yini meri ja Yangi merd.

Asetame parema käe peopesa seljale 4DM – Ming Men („Saatuse värav“) resonaatorile ja eespool asetame vasaku käe peopesa vaagna piirkonda ehk naba piirkonda – alumine Tan Tien.

 

Esimene võimalik manööver on lihtsalt asetada käed sellesse piirkonda ja kuulata kudet, milline ta on, kui palju pinget on. Ja pärast seda kuulamist võime kerge-kerge vajutusega – et ei segaks – suunata kavatsust, et harmoniseerida ürgset energiat 4DM „Saatuse värava“ piirkonnas, seda projekti, mis minu jaoks on, aga ka ressursse, mis on Ren Mai kanalil ja kus on ka 6RM „Puhangu meri“, meie elujõud. Ehk me tugevdame kõige olemuslikumat elujõudu inimeses, toimides Ren Mai’le. Toimime niimoodi paar minutit, kaks minutit.

 

Ja teine manööver – mida me nimetasime „lemniskaat“ – on tehes igaviku märki. Mõlemad piirkonnad on kui selle lõputuse otsad. Teeme väikese ja väga õrna liikumisega – liigutame kahte kätt, mõjutades fastsia kudet, selleks et ta edastaks harmoniseerimise ideed. Ja samaaegselt meenutades, et me kõrvaldame bloki ka vaagna soomusrüüst, mis tekib pingete tõttu, kui me ei saa väljendada ennast sellisena, nagu me oleme. Teeme kätega väga väikest liikumist.

Umbes kahe minuti järel läheme edasi keskmise Jiao piirkonda, kus on 12RM resonaator „Keskne viljaait“ ja seal teeme sama manöövri. Üks võimalus: vajutades kerge survega, püüdes ühendada mõlemat piirkonda. Üritades seeläbi harmoniseerida seda piirkonda, mida stress on mõjutanud – kogu seedimise piirkonda. Ühendades siin nagu kahte poolt omavahel ning kavatsus on liigutada fastsiat ja teisest küljest ka kõrvaldada blokki soomusrüüst. Kellel meist ei ole mõnikord mingis stressi- või pingeolukorras kõhtu „sõlme“ tekkinud. Teeme jälle paar minutit.


(Liikumise kirjeldus video põhjal: 12RM kõrgusel kerge survega ülalkirjeldatud viisil käte ringid umbes 2-3 cm amplituudiga.)

Sealt edasi, paari minuti pärast, läheme „Rinna keskuse“ (17RM) kõrgusele. 11DM ja 17RM: enam-vähem see tasand ehk resonaatorid „Jumalik tee“ ja „Rinna keskus“. Ren mai-l on emotsioonide keskus, kuhu rinna keskne energia kokku kogutakse. Tegemist on kõikide tasandite emotsionaalse blokeeringu piirkonnaga. Sellega töötas Wilhem Reich tavaliselt oma patsientidega, lihtsalt pausidega hingamise abil.

Ja siin töötame samamoodi, kuulates ja avaldades survet, kavatsusega kõrvaldada blokeeringuid emotsioonidest. Ja äratada inimest vooruslikkuse teele, olemasolu vooruslikule teele – 11DM resonaatoris Shen Dao.

Või siis võite kasutada seda lõputusega seotud manöövrit – lemniskaati. Naise puhul peab eesmisel poolel olema austav, sest seal on rinna piirkond – seda tuleb arvesse võtta.

Teeme väga õrnalt, pehmelt.

(Liikumise kirjeldus video põhjal: 17RM ja 11DM kõrgusel kerge survega ülalkirjeldatud viisil käte ringid umbes 2-3 cm amplituudiga.)


Igas piirkonnas oleme kaks minutit, tehes seda nii-öelda lõputuse manöövrit. Ja sedasama manöövrit kasutame ka järgmise raviosa juures, mis on inimlikul tasandil.

(Kirjeldus video põhjal: patsient keerab selili.)

 

INIMLIK TASAND

Inimlikul tasandil kasutame San Jiao (Kolmiksoojendi) ja Xin Bao (Südameõpetaja) kanalit. San Jiao toob mälestuse inimese projektist siia, maa peale. Südameõpetaja tekib maisest osast ja see on tee/ rada, mille kaudu me kohaneme selle keskkonnaga, kuhu me oleme sattunud elama.

Küünarvarre välimisel küljel on  Kolmiksoojendi kanal, 5KS „Väline barjäär“ asub randmevoldist 2 cuni üles, keskjoonel. Käsivarre seespool on 6SÕ „Sisemine barjäär“, paikneb randmevoldist 2 cuni kaugusel, keskjoonel kahe kõõluse vahel.

Kasutame siin sedasama lõputuse manöövrit, ühendades mõlemad barjäärid, et me saaksime kohaselt kohaneda.

Ja toimime sõrmedega sellisel moel: patsiendi 6SÕ resonaatorile asetame oma keskmise sõrme.  Ja patsiendi sama käe 5KS punktile „Väline barjäär“ paneme enda neljanda sõrme, kust algab Kolmiksoojendi kanal. Ja nii – kahe sõrme vahel – teeme seda lemniskaat liikumist, see väänamise või väände liikumine.

(Kirjeldus video järgi: tervendaja asetab enda vasaku käe keskmise sõrme (Südameõpetaja sõrm) patsiendi 6SÕ resonaatorile ning enda parema käe neljanda sõrme (Kolmiksoojendi sõrm) asetab patsiendi 5KS resonaatorile. Seejärel teeb kerge survega mõlema sõrmega korraga väikseid ringjaid lemniskaadi liikumisi – kui üks sõrm liigub ülevaltpoolt ette, siis samal ajal teine sõrm liiguba alt tahapoole ning siis vastupidi.)

Teeme niimoodi kavatsusega sulandada omavahel kokku mõlemad barjäärid ja tuua nendest välja kõige paremad kohanemise ressursid. Teeme pehmelt. Ja nii võime teha kaks minutit.

Kes ei ole seda manöövrit enne teinud, siis need – nagu ütlesime eelnevalt – võivad kavatsust edastada lihtsalt pulseeriva survega, hingamise rütmis, tuksena. Hingan sisse ja väljahingamisel vajutan. Sissehingamisel lõdvendan survet ja väljahingamisel vajutan jälle kergelt. Nii on ka võimalik teha.

Kõigepealt teeme ühel käel ja siis teisel käel.

 

MAINE TASAND

Ja lõpuks tugevdame Vett, mis hirmu tõttu nõrgeneb ja samuti nõrgeneb ka identifitseerumise puudulikkuse tõttu. Selleks, et olla nagu vesi – mis ei kaota kunagi oma suunda ja teab alati, kuhu minna ning kohaneb kõikide kohtadega, mida ta läbib. Ja selleks läheme Shui Dao juurde „Vee rada“ (28Mg).

Shui Dao leiame 3 cuni nabast allapoole ja 2 cuni keskjoonest väljapoole.

Seal on Shui Dao ja seal toimime pöidlaga. Võime teha õrna pulseerivat vajutust, keskendudes alkeemilisele nimele – Shui Dao, selleks et harmoniseerida.

Kuulates jällegi fastsia kude; surve on pehme, õrn. Ka siin võime tegelikult lemniskaadi liikumist teha. Mõlemas resonaatoris oleks oma lõpmatus. Teeme selliselt, et asetame pöidlad resonaatorile ja teeme pehmelt seda lõputuse liikumist, pidades kavatsusega meeles Shui Dao nime. Selleks, et elujõu Vesi – see, kes me oleme – taastaks oma suuna, kohanemise tee. Teades, et vesi jõuab alati merre välja.

Teeme taas kaks minutit. Kaks minutit on piisav aeg, et fastsia vastaks.

(Liikumise kirjeldus video järgi: tervendaja pöidlad on patsiendi kummalgi 28MG resonaatoril ning surudes kergelt pöialde otstega ta justkui „joonistab“ resonaatori peal väga väikseid igaviku märke.)

 

Ja nii on meil see stressi ravi paigas. Praegusel ajal on ilmselt väga keeruline mitte stressis olla, eriti just teadmatuse pärast või kõige selle pärast, mis võib tulla.

Selline oli tänane programm, tuletades teile meelde, et oma toimimisega me meenutame inimesele tervendavaid ressursse, mis on tema sees niikuinii olemas, aga mis tal on meelest ära läinud. Sest tervenemise ressursid on meie sees olemas.

Suur tänu. Et teil oleks palju tervendavaid ja tervislike kontakte ning näeme järgmistes programmides.
Jätkuv aktiveerimine

Tervendav kontakt/puudutus 31.03.2020

 

Tere päevast!

Tere tulemast kõigile meie jätkuvale aktiveerimisele, mis täna keskendub järgmisele temaatikale, mida jagatakse Neijingi koolis Tian – elusas ideogrammis.

Ja täna siseneme tervendava puudutuse alale.

Tervendav puudutus on kahtlemata üks uus konfiguratsioon, üks erinev tervendav lähenemine, mida siiamaani ei ole olemas olnud. Eelmisel aastal ja sellel aastal oleme aga juba kursustel seda andnud.

See on üks idee, mis meil pähe tuli, meie Tuina ja energeetilise massaaži uurimiste käigus, nähes neid kahte asja. Samuti arvestades üldist viisi, kuidas me inimesi haigusseisundis käsitleme. Meile tundus, et Tuina’d ja massaaži võiks palju rohkem laiendada.

Siis tuli meile pähe puudutuse osa või kontakt. Pilar, õpetaja, kes teile selle kontakti osa edastab, räägib teile, et see tervendav kontakt tuleb kolme aspekti sulandumisest: materiaalne, nähtav osa, mis on fastsiad ehk see fastsia kude, mis katab kogu meie struktuuri. Mis sarnaneb amnioni kotiga, mis enne sündi meil kõigil olemas. Kõik meie koed on müofastsiaalse kotiga kaetud. Ja seega osaleb ta väga oluliselt tunnetuse edastamisel, tunnete, sõnumite edastamisel, erinevate kudede seostamisel.

Teatud mõttes tegeleb sellega ka ametlik meditsiin ja üritab kõike seda endale hoida loomulikult. On olemas ametlik fastsiate teooria ja üldised teatud kriteeriumid ja teadmine, kuidas müofastsia toimib. Aga ka meie kliiniline praktika näitab meile, et see kude on väga tundlik, vastuvõttev, peenelt vastuvõtlik ja annab meile hindamatut abi, kui terapeutiliselt läheneda.

 

Teine osa – avastasime oma psühhiaatrilise ettevalmistuse tõttu ühe persooni, keda enamus teist tunneb: Wilhelm Reich. Reich on mees, kes on seotud iseloomu analüüsi või organite teooriaga – kaks põhilisemat spetsiifilisemat allikat. Ta oli Freudi õpilane, kuid ta väljub psühhoanalüütilisest teooriast, ta laiendab seda ja avastab oma psühhoanalüütiliste sessioonide käigus, et kõigi patsientide neuro-muskulaarsed struktuurid on teatud moel kujunenud ning ta nägi üllatusega, et kui puudutada patsiendi teatud piirkondi, siis patsient siseneb katarsisesse ja vabaneb teatud hulgast asjadest.

 

Kokkuvõttes ta nägi, et on olemas iseloomu (karakteri) soomusrüü, kus inimese psüühika, animism suhtleb struktuuriga ja paneb struktuuri teatud moel kujunema. Ja erinevad kontraktuurid – loomulikult, nagu te võite ka ise järeldada – on seotud fastsiatega.

Selle teise osa me lisasime ka tervendava kontakti kontseptsioonile. Ning lisasime siia veel ka hiina traditsioonilise meditsiini koos oma kanalite ja sekundaarsete kanalitega. Ehk meil on Valguse Teed, mis lubavad meil Reichi kontseptsiooniga koos Neijingi kontseptsiooni kasutada.

Lisasime Reichi ja ühe teise teadlase, kes arendas hiljem Reichi ideed juba täpsemalt edasi Alexander Lowen, kes arendas välja praktilisemat poole,  kontseptsiooni karakteri soomusrüüst, ühendasime ka selle idee fastsiatega. Ning teame, et paljudel kanalitel on palju seoseid ja ühiseid kohti fastsiatega.

Kokkuvõttes nägime, et fastsiad on materiaalne nägemus energia liikumisest, aga karakteri soomusrüü on meie struktuuri konkretiseerumine meie hingeseisundi tõttu. Ja kasutades kanaleid võime kõike seda arvestades toimida.

 

See on lühidalt tervendava kontakti või tervendava puudutuse idee. See on uus distsipliin, mis toetub nende kolme elemendi integreerimisele. Ja meile tundub, et sellel on tulevikku. Me oleme juba esimese kursusega poole peal – ei saa ju lõpetada, praegu on stand-by – aga kursuse jooksul, kui oleme edastanud seda ideed, siis oleme näinud, et nende kriteeriumite kasutamine annab meile häid terapeutilisi tulemusi, nii nagu me oleme planeerinud. Need ei ole ei paremad ega halvemad kui mingid teised planeeringud, aga nad võimaldavad meil käsitleda palju universaalsemalt, võttes arvesse neid faktoreid, millest me rääkisime. Loomulikult me võime võtta arvesse ka teisi faktoreid, aga meie praegune ülesanne on vaadata, kuidas need kolm aspekti integreerida ja panna nad nö tervendava puudutuse praktikasse.

Kokkuvõetult – rääkisime piisavalt, et neil, kes ei teadnud midagi sellest distsipliinist, oleks sellest idee olemas ja need, kes juba saavad ettevalmistust sellel teemal, näeksid võib-olla uut nurka, kuidas seda kasutada.

Suur tänu, et olete koos meiega, jällegi siin sissepiiratuse olukorras [1].

Jätkame oma tervendava loomingulise impulsiga. Ja täna räägime tervendavast puudutusest.

Jätan teid õpetajaga, kes hakkab rääkima, kuidas kõiki neid kontseptsioone kasutada. Suur tänu!

Pilar:

Suur tänu, Maestro! Tervisi kõigile!

 

Kontakt on kolme aspekti – fastsia, karakteri soomusrüü ja qi – ühendus.

Seega võtab ta kokku kolm reaalsust: ühest küljest fastsiad, kui kõige materiaalsem, kogu lihaste süsteem, edasi karakteri või iseloomu soomusrüü – emotsioonide väljendus. Ja kõige selle põhisammas on traditsiooniline hiina meditsiin – puhangu keha või qi keha.

 

Alustame. Laiendame natuke kõiki neid aspekte ja vaatame ka pilte.

Fastsia on põhimõtteliselt sidekude. Ta on tegelikult geeli sarnane, kolloidne. Põhimõtteliselt on ta ümbris. Tegelikult me oleme tehtud nagu väikestest pakkidest. Iga organ on väike kotike. Kõik asjad on kottide sees ja selle sees on väiksemad kotid. Fastsia ümbritseb kõiki organeid, kõiki struktuure ja jõuab isegi rakuni välja. Ta katab, ühendab, kaitseb. Ta on suur ühendaja, ühendab erinevaid struktuure.

Sellepärast siis ka see kontakt ehk puudutus, ühendus. Ilma fastsiateta laguneks meie keha laiali.

 

 

Vaatame sellest struktuurist pilte.

See on väga ilus struktuur. Ta sarnaneb geeli või kolloidiga, nagu niidid või niidistik.

Meil on siin mõned pildid fastsia kohta.

Kokkuvõttes on ta võrk. Nagu näete, ta on võrgu moodi.

 

 

 

 

 

 

Vanasti öeldi, et anatoomia õppimine meditsiinis on koledate piltide vaatamine. Aga nüüd, kui vaatame  paremate kaameratega, siis näeme ilusaid pilte, näeme, et see struktuur lubab libisemist, ümbritseb kõiki erinevaid struktuure.

Ta annab tuge, annab integratsiooni struktuuride vahel.

 

 

Vanasti fastsiad eemaldati või võeti ära, selleks et uurida ainult lihast. Tegelikult on kõik meie sees ümbritsetud fastsia struktuuriga, nüüd on seda näha. Vanasti võtsid anatoomid fastsia lihtsalt pealt ära, et lihast näha.

 

 

 

Lisaks koosneb fastsia lõputust hulgast väga tundlikest retseptoritest – nii temperatuuri kui surve ja isegi ka emotsioone tunnetavaid retseptorid on olemas.

Seega, kui me puudutame, siis võime näha, kuidas fastsia kiiresti vastab. Ja tänu sellele on fastsia ka suur kommunikaator või suur info edastaja.

 

Siit edasi, William Reichi (kes oli Freudi õpilane) teooria – Reich märkas, et keha vastas emotsioonidele. Tema elas Teise Maailmasõja ajal ning ta nägi, et võimu, sõja, surve ühiskond mõjutas inimest nii – vastavalt tema teooriale – et põhjustas muutusi tema isikus, tema hoiakutes.

Siin on ka mõned pildid.

Vasakpoolsel pildil on transversaalsed ehk risti olevad fastsiarõngad, mis on mõnes mõttes seotud ka kanalitega.

 

Paremal pool on pilt Wilhelm Reichi iseloomu soomusrüüst. Ta kirjeldas seitset segmenti, mis moodustuvad sidemetena, selleks et kaitsta inimest, näiteks depressioonide puhul.

Kui ma kardan väljendada ennast sellisena nagu ma olen, siis enne, kui ma kaotan oma identiteedi, inimese keha kaitseb ennast soomusrüüga. Ja need väljenduvad lihaskontraktuuridena ning see omakorda tekitab meis teatud kehalise asendi või teatud hoiaku.

 

Vaatame, kuidas müofastsiaalsed sidemed ja Wilhelm Reichi poolt kirjeldatud sidemed tegelikult omavahel vastavad.

Nüüd vaatame põhisammast selles distsipliinis – lisame siia selle, kuidas qi liigub mööda keha, sest tegelikult on qi kanalid samuti üks võrk.

 

Võib öelda, et fastsiad on kolmedimensiooniline võrk, aga Valgusekanalid või qi kanalid on tegelikult ka samamoodi võrgustik: kanalid, resonaatorid, kogu energia liikumine.

On 20 kanalit.

 

       

 

Võttes neid kolme aspekti arvesse, kui me hakkame haiget inimest või patsienti ravima, siis me peame meeles hoidma, et me ei puuduta inimest kui mingit massi, vaid me puudutame inimese materiaalset struktuuri, aga tegelikult puudutame ka tema kõige intiimsemaid emotsioone ja kolmandaks puudutame ka tema energeetilist struktuuri. Ja seda kõike me peame teraapia ajal arvestama.

 

Selle distsipliini nimi – kontakt – kõlab võib-olla imelikult, aga tegelikult elu koosneb kontaktidest ehk kontakteerumisest, ühenduses olemisest. Universumid, galaktikad on omavahel nö kontaktis.

Lisaks sellele saab hispaania keeles teha sellise sõnademängu: con tacto. Kus „con“ tähendab „koos“ ja „tacto“ tähendab „puudutus“, aga ka „takt, taktitunne“.

Ehk me puudutame inimest õrnalt, ettevaatlikult. Ja veel üks asi, mida me peame teraapia ajal arvesse võtma, on see, et tuleks pehmelt läheneda, mitte väga tugevat survet avaldada. Sest on leitud, et fastsia reageerib palju paremini õrnale kontaktile kui järsule või tugevale puudutusele.

 

Täna vaatame üht praktilist kasutust ka – kroonilise seljavalu jaoks.

Krooniline seljavalu on Rahvusvahelises Tervisehoiuorganisatsioonis juba haigusena kirjas. Ja kellel poleks kunagi seljavalu olnud? Ja see krooniline seljavalu, mis on juba ammu tekkinud, mis on paigas, võib lähtuda muredest, hirmudest, koormatest, liigsest vastutustundest näiteks.

 

Siin on meil kolleeg Anico ja vaatame, kuidas me toimiksime kroonilise seljavalu puhul.

/Pilar pöördub massaažilaual kõhuli lamava inimese poole/ Kas kõik on korras? Kas on mugav olla?

 

Selja peal on erinevaid Valgusekanaleid, aga põhiliselt Kusepõie oma. Kõigepealt teeme massaaži nö Hua To kanalil – need on kanalid, mis liiguvad kahel pool lülisamba kõrval. Nad on nagu kaks sammast, mis hoiavad inimese lülisamba peal liikuvat Yuan Qi energiat, kus on inimese projekt.

 

   

 

 

 

 

 

/Pilar näitab, kus liigub Hua To kanal seljal./

 

 

Need Hua To kanalid liiguvad ülespoole (0,5 cuni lülisambast külgmiselt). Seega me alustame alumisest osast, liikudes mööda kanalit kahe sõrmega ülespoole.

Võime teha pöialdega, aga oluline on, et surve peaks olema väga pehme. Me liigume lülisamba kõrval, aga kuna me oleme nii lähedal, siis me tunnetame tegelikult ka lülide vahesid.

 

         

/Pilar liigub mööda selga aeglaselt ülespoole, libistades mõlema käe pöidlaid paralleelselt kahelt poolt lülisammast, iga lüli vahel kergelt vajutades./

Liikudes üle kogu lülisamba stimuleerime inimese algse või kõige ürgsema projekti energiat.

Võime niimoodi liikuda mitu korda üle selja.

Järgmisena, need, kes juba kursusel käivad, teavad, et kõige rohkem on meile meeldinud üks manööver, mida nimetatakse lemniskaat [2]. See on natuke nagu spiraali tegemine kahel pool lülisammast. Teeme mõlema käe pöidlaga nagu lõpmatuse märki – ∞. Kahe käega moodustatakse lõpmatuse märk.

Avaldades õrnalt survet. Inimene ise, inimese keha annab märku, kui palju me survet avalda võime. Niimoodi liikudes jõuame üles kuni seitsmenda kaelalülini.

     

/Pilar teeb ühe käe pöidlaga ühel pool lülisammast lõpmatuse märgi üht „aasa“ ning samaaegselt teise pöidlaga teisel pool lülisammast lõpmatuse märgi teist „aasa“. Kerge survega üheaegselt mõlema pöidlaga vajutades liigub ta aeglaselt -märki tehes alt ülespoole./

 

Siit edasi läheme Iu kanalile ning liigume nüüd seljal ülalt allapoole. Iu kanalis on kokku võetud kõikide täis- ja õõnesorganite funktsioonid. See Iu kanal paikneb lülisambast 1,5 cuni külgmiselt. 1,5 cuni on kahe sõrme laiune, patsiendi kaks sõrme.

Ja siin liigume avaldades õrna survet – 1,5 cuni keskelt ehk kahe sõrme laius – liikudes igas roidevahes, tunnetame neid. Surve on õrn. Teeme kuni ristluuni välja.

     

/Pilar näitab Iu kanali asukohta ja libistab siis mõlemaid pöidlaid mööda kanalit allapoole, tehes lülide vahel kerge survega peatusi./

Teades, et töötades sellel Iu kanalil tugevdame kõikide organite, õõnesorganite toimet.

 

Järgmiseks liigume selja keskjoonest nelja sõrme kaugusele, kus on järgmine kanal. Siin saame töötada inimese kogu emotsionaalse korpusega, kogu tema psüühika ja kõikide tema emotsioonidega.

 

Seda kanalit mõjutame ka sarnaselt – avaldades õrna survet.

     

/Pilar libistab pöialde (mitte pöidla otste, vaid pöidla „padjakesega“) piki kanalit ülalt alla, tehes iga natukese aja tagant kerge survega peatuse./

Selle kanali käime niimoodi läbi kolm korda.

 

Töötades seljaga toimime ühest küljest inimese ürgsele energiale, kus on kirjas tema elu projekt (0,5 cuni keskjoonest) – miks me siin oleme. Nüüd, kui me oleme selles sissepiiratuse seisundis, et meenutada meile, miks me siia tulime.

1,5 cuni keskjoonest on kogu organite, õõnesorganite funktsioonid.

Ja järgmisel joonel (3 cuni keskjoonest) on kõik emotsioonid – hirm, muretsemine, kurbus, viha, piin.

 

Selle järel, kui me oleme kõik need kanalid läbi teinud, toimime kahele resonaatorile:

·       40KP resonaatorile – Wei Zhong „Keskne koorem“

·       60KP resonaatorile – Kun Lun „Lun’i oru mägi (Tiibetis)“

 

40KP resonaator on põlve õndlas, keskel. Lokaliseerime selle punkti ja vajutame seal õrnalt pöidlaga. Sest see on punkt, mis on tundlik või tavaliselt on kaunis valus. Sõrme ei võta vahepeal ära, vaid avaldame survet ja laseme natuke lahti, avaldame survet.

 

/Pilar vajutab kergelt mõlema käe pöidlaga korraga, kui lõdvendab survet, siis pöialt nahapinnalt üles ei tõsta./

Sellel toimimisel on kavatsus ja idee resonaatori alkeemilise nime järgi – Keskne koorem. Kõik nende koormate jaoks, mis me seljale viskame või seljas hoiame, ka mured, hirmud, vastutused – Wei Zhong.

 

Ja lõpuks läheme 60KP resonaatori juurde – Kun Lun. Ta paikneb Achilliuse kõõluse ja välise pekse vahel.

See on alkeemiline resonaator, sest tal on võime muteerida, transmuteerida meie kogemusi. Antud juhul muteerida, muuta ära seda kroonilist valu, mis on juba kaua aega kestnud.

Jällegi, avaldame kergelt survet ja laseme lahti, sõrme ära võtmata sealt kohalt.

/Pilar vajutab mõlema pöidla otsaga resonaatorile, surve lõdvenemisel ei tõuse pöial nahapinnalt üles./

 

Sellise toimimisviisiga me stimuleerime inimest, tema enda tervenemise vahendeid või ressursse, mis meil kõigil on olemas. Lihtsalt need on meil meelest läinud. Ja olukorras, milles me praegu elame, tundub meile, et meil endal ei ole mingeid vahendeid selleks, et kaotatud tasakaalu tagasi saada või selleks, et ennast kaitsta ükskõik millise nakkuse eest. Seega, pidage meeles, et tervendamine on igaühe kätes.

Otsige tervislikke kontakte ja ootame teid järgmistesse programmidesse.

Suur tänu!

 

 [1] Maestro viitab sellele, et saade toimub ajal, kui maailmas möllab koroonaviirus ning enamus riike on välja kuulutanud eriolukorra ja piiranud väga suurel määral inimeste liikumisvabadust.


[2] Lemniskaat – pikali asetatud kaheksa-kujuline tasandiline joon, mille mis tahes punkti ja tasandi kahe kindla punkti (lemniskaadi fookuse) vaheliste kauguste korrutis on jääv.