Eesti
Neijingi Kool                                                            

Iganädalane palveteema riputatakse Tiani leheküljele üles esmaspäeviti. Hispaania ja inglise keeles.

Selle nägemiseks vajuta siia
MEIE POTENTSIAALIDE LÕPUTUS ON OTSESELT SEOTUD MEIE USUGA LOOVASSE MÜSTEERIUMISSE

 

Looming tegutseb oma Müsteeriumis inimese tavateadvuse silmis arusaamatult.

Võiks ütelda, et kui inimene ei olnud sapienslik –ei olnud sapiens, ei teadnud- siis tema “tarkus” –jutumärkides- pärines reaktsioonist, mis tekkis vastusena igapäevastele sündmustele.

Võime seda kutsuda “primitiivseks”, aga sõnadega tuleb olla ettevaatlik.

Sedamööda kui inimolendile omistatakse “sapiens-i” võimekused, see tähendab teadmine, tarkus, tõlgendamine, analüüsimine, arutlemine… -aga, tähelepanu!, siit tuleb esimene oluline Palvetav tähelepanu juhtimine, talle omistatakse võimekus, ta hakkab seda arendama, arendabki, aga… jõuab “teatud maani”.

See sarnaneb loole, millest räägib Loomislugu, mille kohaselt inimene “Hea ja Halva tundmise puust”… ja ta tõugatakse sellest teadvuse seisundist välja–ja temaga koos Hea ja Halva tundmine-, sest muidu sööb järsku Paradiisi keskel asuvat puust ja muutub surematuks.

See lugu sobib tänases Palve Kutses meile mudeliks, et märgata kuidas inimolendid on loonud maailma oma sapiensiga, mis on piiratud…, sest see pole “ise” omandatud, vaid selle omandamist on vahendatud.

Inimolend aga seda ei tunnista.

 

Meil on olemas väga selge duaalsus, mis meid siin kohe aitab: “Islam” räägib kuulekusest ja tähendab “kuulekus”. Kõik on… allutatud. Mitte orja tähenduses ja karistuse tähenduses; on allutatud…Müstilisele Loomingule.

Võimsa Kristluse juures vastupidi on kõik allutatud inimese vabale tahtele. Kristlus-judaism, et oleks selgem.

Ja mis juhtub? Juhtub see, et ilmselgelt see, et “asustad maa ja kõik kuuletuvad sulle… ja valitsed kõikide järglaste ja –loomulikult- valitsed naise üle”… jne., lõi võimu, käsutamise, korra, seaduse… ja globaliseerus sinnamaani, et kõike valitseb teaduslik, ratsionaalne, loogiline teadvuse tasand, millel –loomulikult- on omad muutujad ja erandid.

Ei ole vaja Looja ega Müsteeriumi abi. Kuigi see on olemas, ilmselgelt. Kui ei oleks, poleks ka meid.

Aga igapäevasel teadvuse tasandil ei ole. Inimese kognitiivset võimet on käsitletud, manipuleeritud, tingitud… vastuvõtvate põlvkondade poolt. Ja, tänapäeval, igat sündmust, mis ei sobi igaühe- või iga grupi- või iga kultuuri- või iga kontinendi liistudega… kõike seda ärgu olemas olgu, ei, parem mitte… Sest sellised asjad ei allu valitsemisele. Ei allu enesetähtsusele. Ei allu mõjutustele. Ja sellepärast kõiki sündmusi, mis ei mahu paikapandud kriteeriumitesse, vaadatakse halva pilguga, mõistetakse hukka, eraldatakse teistest…

Seda üldiselt, aga eriti siis kui see, mis toimub ja juhtub… -oh!- on ettearvamatu, on ootamatu, on… müsteerium.

 

Ja sellepärast… muutub inimolend ustavaks oma nõudmistele, aga on täielikult võitlusvalmis… -mitte ainult nende vastu, kes ei jaga tema nõudmisi; seda saab enam-vähem korda ajada-, aga ta on täielikult võitlusvalmis Müsteeriumile omaste ettearvamatute, ootamatute nõudmiste suhtes.

 

See juhtub peamiselt siis –selge see- kui intellekt, arukus, loogika… ei suuda kognitiivselt hakkama saada, näiteks, valu, kannatuse, haiguse, armastuse, truuduse, usu… lubaduste, kohustustega… Nendel juhtudel! Kui need faktorid astuvad mängu. Ja selge see, et paljudel juhtudel ei lange see kokku isiklike, loogiliste, ratsionaalsete plaanidega.

Ja just sellepärast peab palvetaja –ja annaks jumal, et need, praegu Rahmadani peavad, süveneksid sellesse-, palvetajad, kõik-, aga vahel eriliste asjaolude puhul, mida just tsiteerisime, peavad tajuma, märkama et meie kognitiivne võimekus aru saada ja teada on anne…, mille eesmärgiks on imetleda, liigutuda, märgata, et meil lubatakse avastada… uskumatut Loomingut; et meile on antud instrument –nii ütelda- “laenatud”, et me näeksime ja tänaksime ja nõustuksime sellega, mida me ei mõista, millest me aru ei saa, mida me ei aktsepteeri. Siin siseneb kuulekus ja usu poolt juhtida laskmine. Mitte tormata tahtejõu lootusetuse kuristiku poole.

 

Kui me vähegi…kui me vähegi märkame, siis tunnetame, et jõuame teatud tunnetuse tasandini ja kohe ümbritseb meid Müsteeriumi oreool.

Jõuame ümbruse ja iseenda tundmise teatud tasandini ja jälle ümbritseb meid Müsteeriumi oreool.

 

Mõru püüdlus…ehitada maailm oma meeldimiste kohaseks!...

Lootusetu jõupingutus, et saavutada seda…, mida teised ette panevad, moed ette kirjutavad, võimukad –või ise- soovitavad…

 

Hiljuti korraldas üks nooruk oma iseloomu kohta hääletuse. Ja võis hääletada tema enesetapu poolt ja vastu. Võitsid enesetapu pooldajad ja nooruk tegi enesetapu.

Nüüd osad õigustmõistvad kommenteerijad nõuavad, et enesetapu poolt hääletanud tuleks kohtu alla anda.

Mis tasandile… elu asetatakse?

Kahtlemata on see isoleeritud juhtum?

Kui me kuuleme sageli: “Ei, asjaolud viisid mind…”. “Ei, see, mis minugi juhtus, viis mind..”. “Ei, sest kunagi minuga läks nii, siis see põhjustas…”. “Ei, sest…”.

Õigustused, et mitte nõustuda… taevaste projektidega, mis üldiselt on arusaamatud, vastuolulised. Ja inimolend tahab, oma sapiensi tõttu, et Jumalus peaks rääkima selgemalt ja eriti, peaks mõtlema nagu inimene.

Tegelikult öeldakse just seda.

Mis tähendab, et kui erakordsed erandid välja arvata, siis enamus –loomulikult- hülgab igasuguse usu, lootuse, uskumise…oma sapiensi tõttu. “Tal pole neid vaja”. On vaja kontrollida ja valitseda seda mida ta teab. Seda, mida ta ei valitse, ta ei taha.

Ja vaatamata sellele, et Loov Müsteerium paindub, kohaneb, üllatab meid juhuslikkuste, märkidega… tundub, et inimene on kurt, pime, tumm! Haistmine…oh!, mis sellest saab? Ja puutetundlikust pole ollagi.

Palve Tähendus hoiatab meid, et meeled on meil selleks, et näidata meile suunda/tähendusi. Selleks, et me oskaksime siduda oma olemasolu müsteeriumitega, mis meid ümbritsevad, meid juhivad, meid kannavad.

 

See on palvetav nõudmine, mis juhib meid… meile antud annete järgmise, oma ideaalide järgmise, juhtuva rahuloleva aktsepteerimise juurde.

Et ei oleks ainult erakordne erand vibreerida sellel sagedusel, vaid nendele eeldusetele vastamine oleks üldine kohustumine. Ja see ei võta meilt ära võimekust, arutlemisvõimet, loogikat…, küll aga me kohandame nad Loova Müsteeriumiga. Ja siis need potentsiaalid, mida pidasime omadeks, muutuvad teenivateks. Ja selle tulemusena, meie “avastused” ulatuvad –nüüd küll- lõpmatute piirideni.

 

Kui me elame lõputus, piiritus Universumis –ükskõik kui palju astronoomid soovivad seda ümber piirata-, siis meie potentsiaalide lõputus on otseses seoses meie usuga Loovasse Müsteeriumisse.

 

 

***