Eesti
Neijingi Kool                                                            

Qi Gong
Qi Gong tähendab " kunsti ja oskust Qi-d, Puhangut, liigutada".


Qi Gong on kunst kasutada, vahetada ja jagada meie energiaid teiste energiatega. Kokkuvõttes- Qi Gong on viis kooskõlastuda ümbrusega; on viis sulanduda keskkonda; on viis samastuda, et keskkond meid "ära tunneks" ning me saaksime võtta sisse endale vastava koha.